Hebrews 3

Yeisu ihae alili abo Mosese

Tahiguwao veꞌaveꞌahihimiu, omiu na yau Yaubada iyogaegitaꞌo yana tupwa vehabana, ilowoinanegita na Yeisu tanuwatuwu avivini, wuwuna iya yada yemidi ana tauyewasa yo hinage yada taupwaoli mwalaꞌi alilina. Na iꞌaipate yana paihowawa Yaubada imomoheiwa vehabana, neta dova Mosese mwalona iꞌaipate Yaubada yana vadai.

Ainaena Yeisu walo vetuvehae mwalaꞌina ilobai, na Mosese ana noꞌo tupwana taꞌi, dova vada namwanamwana nigele iya ana noꞌo mwalaꞌina iyalobalobai, na ana tauꞌabine hesi. Na Mosese dova vada, na Yeisu tauꞌabi.

Moiha, vada ehebo ehebo adi tauꞌabi himiyamiya, na hesi ginauli maudoidi adi tauꞌabi Yaubada.

Mosese Yaubada yana vada iꞌaipatei dova taupaihowa. Na Yaubada yana walowo ginauliwone howola abo himahalava vehabadi, iwalo mahalavaedi. Na Besinana Yaubada yana vada iꞌaipatei nigele taupaihowa dova, na hesi iya natu mohimohihilina. Ita tabom Yaubada yana vadane taꞌi, ta ebeha tayemidi vateyai mayada atepatu yo mayada nuwatuwuhae.

Yaubada yana bodao ita howola abo taꞌaiyawasi

Eeta Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwalo auligita, iwalo:

‘Mata ebe alinana ambenalei,
havena amꞌuluꞌulu yaiyai dova tubumiyaone mugamugaina nuꞌula awawai hitowoigau ta yagu loina hitaꞌwataꞌwataei.
Wuwuna bolimai 40 holadiyai yagu paihowa wahiwahiyaladi bagibagilidi hiꞌitadiꞌo, na tubumiyaone yadi ulumiyaiyena hitowoigau, ta vehabadi yaꞌalaꞌiꞌiwahiꞌo, na yawalo, “Hauga maudoina hiya yadi nuwatuwuwena hilaulauhapuli, wuwuna yagu amwaha nigele hiyahanapui”.
11 Ainaena yamodi iniyedi na yawalo venayaidi, yawalo, “Havena hinage yagu abaꞌaiyawasi ainai himluwuluwu”.’
12 Tahiguwao, yami nuwanuwatuwu amꞌita avivinidi mata dova ta yababana ivaigomiu na yemidi amwahana amlaugabaei ta amlaupwano na Yaubada Mayawahina ammiya vehulu.

13 Na teina hauga ambom amvehaguhagu yoigomiu ahubena ehebo ehebo aidiyai ta ainaena havena mumuga yababana iꞌoyaꞌoyamaegomiu na Yaubada alinana amꞌabiꞌabitauꞌwataei.

14 Ita mwalona yada yemidi Besinana ainai tamwauwiyaꞌo, ta ebe yada yemidine taꞌabi avivini iliꞌilimani ana higa hauga yana abaꞌovi ainai, Besinana baidadai tayaliyaya toyawa. 15 Dova Buki Veꞌahihi yana walo, iwalo, ‘Ebe Yaubada alinana ambenalei, havena amꞌuluꞌulu yaiyai dova tubumiuyaone mugai yagu loinao hitaꞌwataꞌwataei.

16 Yaiyadiwo yede Yaubada yana walo hibenalei na hitaꞌwataꞌwataeine? Hiya Mosese Itipitaena imugaiyedi na himamahalavamane, awa? 17 Hiya bolimai 40 holanai yadi mumuga yababadi vehabadi Yaubada iꞌalaꞌiꞌiwahi ta tauyababaowa nuꞌulai himwalowoi ovine.

18 Wuwuna hiya yana walo nigele hiyamulitaei, eeta iwalo venayaidi iwalo, ‘Havena yagu abaꞌaiyawasi ainai hiluwuluwu’. 19 Ainaena taꞌita lobaiyaꞌo hiya nigele hiyaluwu, wuwuna nigele hiyayemidi.

Copyright information for `KUD