Hebrews 7

Taupwaoli Melikisedeki

Melikisedeki Salema yadi tauwasawasa, na Yaubada Ewa aliliyai iya yana taupwaoli. Na mugai Melikisedeki Abelaham ilobai, haugana aleha ainaena ilaulau gwaipile. Na Abelahamnane tauloinao bagibagilidi maꞌadi bodao bada imutudiꞌo, eeta Melikisedeki Abelaham iꞌawa namwanamwaei. Ainaena Abelaham yana tobwatobwa iwaheidi veguveguyai 10 adi bagibagili, ta ehebo Melikisedeki imomoheine, na Abelaham iya 9 ivavaidine.

Na Melikisedeki yehana ana bui neta, ‘Tauwasawasa Dumwadumwaluna’ na yana dalava yehana Salema, ana bui “Daumwali”. Eeta iya hinage Daumwali ana Tauwasawasana.
Na Melikisedeki nigele tamana yo nigele hinana, yo hinage nigele ana auꞌaubabada yo nigele abalabahina yo yana mwalowoi nigele ana hanapu na ana ita dova Yaubada Natuna ivetaupwaoli vateyai.

Moiha, Melikisedeki towaho haehaena eeta ada mumuga Abelaham yana tobwatobwa ainaena tupwana imohei Melikisedeki. Na taupwaoliwo hiya Livai yana bodao yadi tobwatobwa tupwana hivaivai ita Abelaham tubunao alidaena, wuwuna hiya yo ita huhu ehebo taꞌi, na hinage maꞌadi loina tobwatobwa ana vai tomowa aidiyena vehabana. Na Melikisedeki nigele auꞌaubabadana, na yana miya hae aꞌava ainaena tobwatobwa tupwana ivavaine Abelaham ainaena, na hinage Melikisedeki yana awanamwanamwa Abelaham imohei. Abelaham towaho mwalaꞌina, wuwuna mwalona Yaubada yana walovelau imohei. Na Melikisedeki Abelaham imwalaꞌi gabaei, wuwuna hiya yehadi habuludi awanamwanamwa hivaivai hiya yehadi mwalaꞌidi aidiyena.

Yeisu taupwaoli dova Melikisedeki

Teina taꞌi Livai yana bodao yadi tobwatobwa tupwana hivaivai, na howola mata himwalowoi. Na hesi Melikisedeki aubabadana ebeha iya miyamiya vateyaina. Na Livai hinage iya tomowa yadi velau tauvaina, Melikisedeki yana velau imomoheine. 10 Wuwuna Livai Abelaham tubuna na haugana Abelaham velaune Melikisedeki imohei iya Abelaham diyanai imiyamiya.

Yeisu taupwaoli dova Melikisedeki

11 Livai tubunao hiya yadi paihowa neta Yaubada yana loinao Isileliwo ita hiveꞌiveꞌitagita na loinadine nigele howahowana hiꞌabiye dumwalugita moiha, eeta nuwanuwada ehebo taupwaoli vauvauna ta iꞌabiye dumwalugita. Taupwaoline dova Melikisedeki, na nigele dova Eloni matubunao. 12 Eeta ebe taupwaoli vagana tamwauwi, loina hinage vagana tamwauwi. 13 Tahanapuiyaꞌo ebeha Besinana iya yada taupwaoli vauvauna, nigele Livai yana huhu ainaena, na hesi Yuda yana huhu ainaena ilaoma, hiya nigele vesinuwa hiyalobai Mosese ainaena na hivetaupwaoli. 15 Eeta yada taupwaoli vauvauna Melikisedeki dova. Nigele Mosese yana loinaena ivetaupwaoli, na hesi yawahina miyamiya vateyaina na wahiyala ainaena. 17 Iya Yeisu, na vehabana Buki Veꞌahihi iwalo:

‘Owa uvetaupwaoli vateyai, dova Melikisedeki’.
18 Moiha, Mosese yana loinao nigele howahowadi na iꞌabiye dumwalu iliꞌilimani, eeta loina mugamugaina talauvehulu, wuwuna itapiya, na yemidi vauvauna yo ausalana mata imahalava, eena yemidinane ainaena Yaubada tatauvahali. 20 Na Yaubada mugai Besinana yana vetaupwaoli vehabana iꞌawa tamada. 21 Na taupwaoli tupwadi Yaubada yana awatamada nigele hiyalobai. Na Besinana ibom vehabana Yaubada yana Buki ainai iwalo:

‘Bada iꞌawa tamadaꞌo mata nigele yana nuwatuwu iyabuiuyoi:
Mata uvetaupwaoli vateyai’.
22 Ainaena Yeisu yana waloyemidi vauvauna tahanapui moiha ebeha waloyemidi miyamiyana inamwanamwa gabaei.

23 Mugai taupwaoli mugamugaidi bagibagilidi hipaipaihowa ana higa tupwadi himwalowoi na mulitai vauvaudi hiyemiyalaedi. 24 Na hesi Yeisu iya yada taupwaoli vateyai ainaena nigele ana miyalae. 25 Na Yeisu hauga maudoina howahowana ilivahigita ebe yana amwahaena ta lau Yaubada mehenai, wuwuna Yeisu miyamiya vateyaina, ta hauga maudoina vehabada iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai.

26 Moiha, Yeisu ilowoinanei ta ivetaupwaoli vehabada, wuwuna iya veꞌaveꞌahihina yo masemaselena yo yana mumuga namwanamwana, na nigele dova ita tauyababao, ainaena Yaubada Yeisu iꞌabihini ta galewa ana taumiyao ihae gabaedi. 27 Na taupwaoli mugamugaidi ahubena ehebo ehebo Yaubada ainai hipwaopwaoli hiya yadi yababao yo tomowa yadi yababao vehabadi. Na Yeisu maiꞌehebo taꞌi tauna italamwei ta ipwapwaoliuyoweine Yaubada ainai vehabada.

28 Yaso mugamugaidi aidiyai Mosese yana loinaena tomowa tapitapiyadi hivesinuvaedi ta hivetaupwaoli mwalaꞌina, na mulitai Yaubada yana awatamada ainaena Natuna iya mumugana dumwadumwaluna ivetaupwaoli vateyai.

Copyright information for `KUD