Hebrews 8

Waloyemidi vauvauna bada imahalavaꞌo

Yagu walo ainona teina, yada taupwaoli mwalaꞌina imiyamiya, na teina Yaubada yana wasawasa haehae alilina galewai nimatautuwanai imimiyane. Na iya ivetaupaihowa Yaubada yana vada veꞌahihi moiha ainai. Vadanane tomowa nigele hiyaꞌabi, na hesi Bada iya iꞌaꞌabine.

Baleꞌu ana taupwaoli maudoidi yadi paihowa neta velau na pwaoli himohemohe Yaubada ainai, ainaena yada taupwaoli vauvaunane iya hinage ilowoinanei yo ehebo velau Yaubada imohei. Na iya ebe baleꞌuwai imiyamiya nigele howahowana ivetaupwaoli wuwuna taupwaoli bagibagilidi himiyamiya, na hauga maudoina hipwaopwaoli, dova Mosese yana loinao. Na yadi paihowa vada veꞌahihi holanai. Na vada veꞌahihine baleꞌuwai abaꞌita dova maꞌamaꞌayau taꞌi, na hesi vada veꞌahihi moiha galewai imiyamiya. Wuwuna Mosese vada veꞌahihi mugamugaina iꞌabi, na Yaubada ivenuwamwauwei, iwalo, ‘Mosese unuwatuwu avivini vadawa ana ita maudoina oyai bada yaveꞌitagoꞌo, maudoina uveꞌaoꞌaonaei ta yagu vada veꞌahihine uꞌabi’.

Eeta teina taꞌi Besinana yana paihowa, paihowa miyamiyana inamwanamwa gabaei, dova hinage yana loinane, loina mugamugaina inamwanamwa gabaei, wuwuna yana loinane waloyemidi vauvauna ainaena imamahalavane. Na waloyemidinane waloyemidi mugamugainawa inamwanamwa gabaei.

Ebe waloyemidi miyamiyana tomowa maudoidi ihaguidi, mata nigele tayanuwanuwatuwu waloyemidi vauvauna vehabana. Na hesi nigele iyahaguigita, ainaena vauvauna nuwanuwada. Mugai Yaubada ihanapuiyaꞌo ebeha Isileliwo yadi mumuga nigele namwanamwana, eeta vehabadi iwalo:

‘Ahubena hilalauma aidiyai mata waloyemidi vauvauna yamwauwi Isileliwone yo Yudaone vehabadi.
Nigele dova waloyemidiwa yamwamwauwine tubudiyao vehabadi, haugana nimaguwena yamugaiyedi ta Itipita ainaena himahalava ta hilalaune yadi tupwai. Wuwuna waloyemidiwa yamwamwauwiwa hidiꞌwai ta nimagu aidiyena yavavaine!
10 “Howola abo yagu waloyemidi vauvaudi Isileliwo yamohedi na atediyai yagu loina yaleledi, ta hihanapuigau yau yadi Yaubada na hiya yagu tomowao.
11 Ainaena nigele howahowadi adi geluwo yo tahidiyao hiveꞌitadi yo hiwalo, ‘Omiu Bada amhanapui’, wuwuna maudoidi mata hihanapuigau, hiya yehadi mwalaꞌidi yo hiya tauwewelohe.
12 Na mata yaꞌatemuyamuyaedi yo yadi mumuga yababadi yanuwahamuidi na yanuwapwanopwanowedi.” ’
13 Yaubada waloyemidi vauvauna imwauwi wuwuna waloyemidi miyamiyana bada itapiyaꞌo, ta muhamuhana isawali.

Copyright information for `KUD