James 3

Yada walowo taꞌita avivinidi

Tahiguwao, havena amtowotowoi ta ebeha amvetauveꞌita bagibagilimiu, na hesi amnuwatuwui ebe taveꞌita na nigele tayapaihowai, howola abo Yaubada yana lauvetala mwalaꞌina talobai.

Moiha taꞌi, maudoida lauhapuli tapaipaihowai. Eena ebe yaiya iya nigele walo yababadi awanaena hiyamahamahalava, iya towaho namwanamwana na dumwadumwaluna, eeta howahowana na ibom tauna iloinaei.

Dova lagulagu hosi ana abaꞌeyaisi awanai tamwauwi ta ebe ainaena taꞌabiye dumwalu, na ebe nuwanuwada havaidova ilawegita, gulawane ainaena ta eyaisiyei.

Abaꞌita teina hinage ehebo, ebe tanuwatuwui waga vehabana, wagane mwalaꞌina na yaumai mwalaꞌina ainai isagena, na ana eyaisine habuluna taꞌi, tauyiune howahowana na wagane iloinaei ta ebe havaidova nuwanuwana ilau bada taꞌi ilau. Dova memenadane yana paihowane, ginauli habuluna na howahowana yo ginauli mwalaꞌidi iloinaedi. Teina hinage ehebo abaꞌita ebe aiwa alaꞌalahina habuluna ainaena pwatula uloumohei, howahowana aiwanane pwatulane iꞌalahiveꞌovi. Na memenada dova aiwa yana paihowa, wuwuna ginauli yababadi maudoina yadi abavetuwuni. Ainaena tauda maudoina taꞌabiꞌabiye yababadi memenadane habulunane ainaena. Moiha, yababa maudoina ilaolaoma Tomodulele ibom ainaena, na ginauli maudoidi awadaena iꞌabiꞌabiye yababadi.

Moiha taꞌi, tomowa ita howahowada na lagulagu taꞌabiye manahamdi hiya dova maheyanuꞌula yo lowolowo yo lagulagu daladaladi na hinage yamao, na hesi nigele howahowada memenada taꞌabiye manaham wuwuna memenada ginauli yababa alilidi na newanewalidi himiyamiya ainaena ana abiye manahamne ivitai moiha.

Moiha taꞌi, hopadaena Tamada Yaubada tawalowalo vetuvehaeyei na hinage hopadaena ada geluwo taꞌawaꞌawa yababaedi, hiya Yaubada ana ita dova. 10 Ainaena tahiguwao ebeha ginauliwone teina hopa ehebo ainaena neta ginauli namwanamwadi na ginauli yababadi himahamahalavamane, ta ana ita nigele namwanamwana.

11 Na tanuwatuwui bwahi bidalaena ana lautowoi nigele teya hauga iyabuibui, ta tupwana hauga namwanamwana na tupwana hauga abelena. 12 Wuwuna yagahu ainaena nigele howahowana na bwahi namwanamwana talobai. Tahiguwao, dova hinage damaya aiwana nigele howahowana na mwagolu ainona imwauwi.

Hanapu Yaubada ainaena

13 Ebe yaiya owa mayam hanapu, upaihowa namwanamwa mayam nuwa dobi ta ebe tomowa hihanapui ebeha yam mumuga dumwadumwaluna.

14 Ebe atemwai alomagili yo ꞌwaunihaniha himiyamiya, ebeha neta yababana. Ainaena havena amꞌoyaꞌoyamauyowegomiu ta amwalo, ‘Walomoiha tamulitaei’. 15 Nuwatuwuwone teina dova nigele galewaena na hesi baleꞌuwene hilaoma yo Tomodulele aidiyena. 16 Wuwuna ebe tomowa hiꞌalomagigili yo hibom vehabadi hinuwanuwatuwu, mata miya tulutuluha na mumuga yababadi maudoina himahamahalava.

17 Na ebe yaiya yana hanapu galewaena ilaoma, iya yana mumuga masemaselena na hinage nuwanuwadaumwalina wuwuna iya taumumuga hegoya, yo veꞌauꞌaugelu, yo atemuyamuya, na hinage ainona namwanamwana aidiyena himahamahalava, na nigele ana geluwo iyasosomanaedi nuwana iya oyaꞌoyamaedi.

18 Na hinage hiya tauꞌabiye nuwadaumwali yadi paihowaena mumuga namwanamwana hiꞌabiꞌabiye mahalava.

Copyright information for `KUD