James 5

Tauwasawasao adi venuwamwau

Omiu tauwasawasao, amdou iliꞌilimani, wuwuna hauga vitaina mata vehabana amdou taꞌetaꞌe. Yami wasawasao bada hipwapwaha, na hinage ami aleꞌowone bada wesoweso hiꞌaidiꞌo.

Yami manewowa biꞌibiꞌidi mata hiwalo mahalavaegomiu, wuwuna nigele tomowa amyamohemohedi ainaena Yaubada yana hauga lauvetala ainai yami tobwatobwaone mata hiꞌabigwaipile ta dova aiwa alaꞌalahina taumiu alonai.

Na yami oya adi taupaihowao nigele amyayemaiha iliꞌilimanidi. Eeta taupaihowaone yadi ulumiyai na yadi dou bada Yaubada Tauwahiwahiyala ibenalenaꞌo.

Na yami miya baleꞌuwai inamwanamwa alili wuwuna hauga maudoina mayami yaliyaya, na ami sinibu mwalaꞌidi oiyemwalowoi ilowoinanegomiu, dova taꞌi guyau maheyadi. Wuwuna hiya dumwadumwaludi amhinahinabodaidiꞌo yo amyemwalowoidiꞌo, ta nigele howahowana na alimiyai hiyemaiha.

Alamaꞌiꞌita vehabana

Tahiguwao, amꞌalamaꞌiꞌita ana higa yada Bada iwuyoma dova tanovi ana taupaihowa mayana alamaꞌiꞌita na ihaꞌwahaꞌwa ꞌwesu yo yaigalugalu na bolimai adi hauga ainai ta ana higa laulauꞌeli ana hauga ainai. Ainaena omiu hinage amꞌalamaꞌiꞌita mayami atepatu wuwuna mata yada Badane ilau gwaipileuyoma.

Na tahiguwao, havena ambom amꞌuluꞌulumiyanegomiu, wuwuna mata yada Badane ilauvetalaegomiu, ta muhamuhana na imahalava.

10 Ainaena tahiguwao, amnuwatuwu avivini tauwalo mahalavao, hiya yada Bada vehabana hiwalowalo mahalava. Teina abaꞌita namwanamwana alimiyai, wuwuna tauwalo mahalavao yadi miya vitai aidiyena hiꞌalamaꞌiꞌita, na hitowotowolo wahiyala. 11 Na ebe yaiyadiwo dova hiya, tayogaedi tauyaliyaya wuwuna vitaiwone aidiyena hitowolo wahiyalaꞌo. Na teina hinage ehebo abaꞌita Yobi yana alamaꞌiꞌita vehabana. Bada amhanapuiyaꞌo ebeha Yobi yana miya vitai yana abaꞌovi ainai ana hagu ilobai yada Bada ainaena, wuwuna iya yada Bada tauvelau na tauꞌatemuyamuya.

12 Na tahiguwao, ehebo ginauli mwalaꞌina havena amꞌawaꞌawa tamada Tamada yehanaena, yo baleꞌu ginaulidi aidiyena, yo bada aiteya ginauli aidiyena ebe yami waloyemidi aidiyai. Na hesi ebe amwalo, ‘Ehe’, ebe yami nuwatuwu dova, na ebe nigele, amwalo, ‘Nigele’. Wuwuna ebe ginauli mwalaꞌidi amꞌataidi mata howola abo Yaubada ilauvetalaegomiu.

13 Ebe yaiya yana miya ivitai, howahowana iꞌawanoi taꞌi Yaubada ainai. Ebe yaiya mayana yaliyaya, waliyena Yaubada inoꞌowei.

14 Na hinage ebe teya alimiyai mayana lovala, tauyemidiwo yadi taumugaiwo iyogaedima na hiꞌawanoi vehabana, na hinage woloi ainai hihiwai yada Bada yehanaena. 15 Na ebe mayadi yemidi hiꞌawaꞌawanoi, Yaubada mata ihagui taulovalane, na iꞌabiye namwanamwa, na hinage ebe mayana pwanoli Yaubada mata inuwahamui.

16 Eeta ehebo ehebo yami pwanoliwo alimiyai vehabadi amwalo mahalavaei ta vehabadi amꞌawaꞌawanoi ta ebe yami namwanamwa amlobai. Moiha taꞌi taudumwaluwo yadi awanoi wahiwahiyalana.

17 Teina ehebo abaꞌita alidai, neta Elaitiya, ibom tomowa taꞌi dova ita na iꞌawaꞌawanoi nuwana maudoina ainaena ta ebe havena ꞌwesu italutalu bolimai tonuga matupwana aidiyai, eeta dova imamahalavane. 18 Na hinage dova iꞌawaꞌawanoiuyo ta galewaena ꞌwesu italuma na aiꞌai maudoina hiꞌini iliꞌilimaniuyone.

19 Na tahiguwao, ebe ehebo alimiyena teya amwaha namwanamwana ilauvehulu, ami gelune amlauvaiyoiyama amwaha namwanamwana ainai. 20 Teina amnuwatuwu avivini ebe teya towaho amwaha ipwanoli ta aluꞌaluwana imwalowoi na towaho teya ilauvai ta ihagui, neta mwalowoi ainaena uhaloiyaꞌo ta yana yababao Yaubada ibaꞌili vehuludiꞌo.

Copyright information for `KUD