John 15

Yeisu iya aiwa ainona moiha

Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Yau aiwa ainona moiha, waini aiwana dova, na Tamagu iya taupaihowa. Na ebe lagalagaguwone nigele hiyaꞌaino, mata itom vehuludi; na ebe lagalagaguwone ainodi imwauwidi, igula yawahidi ta ebe hiꞌaino iliꞌilimani. Na omiu dova yagu walo ainaena bada yagulayawahigomiuꞌo. Eeta omiu aliguwai ammiyamiya, yau hinage alimiyai yamiyamiya. Wuwuna ebe omiu nigele aliguwai amyamiyamiya, mata nigele amyaꞌaino iliꞌilimani. Dova ebe aiwa lagalagana nigele aiwana ainai iyamiyamiya, mata nigele iyaꞌaino.

‘Yau aiwaꞌahipuna na omiu lagalagaguwao, eeta ebe yaiya aliguwai imiyamiya, iꞌaino iliꞌilimani. Wuwuna ebe yau nigele, mata nigele hava teya namwanamwana amyapaihowai. Na ebe yaiya iya nigele aliguwai iyamiyamiya, mata hitom vehulu ta iwelai, ta lagalaga tomtom vehuludi hitanoidi ta aiwa alaꞌalahina ainai higabudi. Na ebe aliguwai ammiyamiya na hinage yagu walo alimiyai imiyamiya, na ebe hava nuwanuwamiu amꞌawanoi mata amlobaidi. Ebe ammulitaegau moiha, ainomiu hinamwanamwa, na ainaena Tamagu yana wasawasa tomowa hiꞌita.

‘Tamagu ivelauwegau, dova yau hinage yavelauwegomiu, ta yagu velaune ainai ammiyamiya. 10 Ebe yagu loina ammulita moiha, yagu velau ainai ammiyamiya. Dova yau Tamagu yana loina yamulitaedi, ta yau yana velau ainai yamiyamiya. 11 Bada dova yawalo auligomiuꞌo na teina taꞌi yagu yaliyayaena amyaliyaya, ta nuwamiu maudoina hiyaliyaya moiha. 12 Na teina yagu loina alimiyai ebeha amvelauyoigomiu dova yau yagu velau alimiyai. 13 Na ebe yaiya ana geluwo vehabadi imwalowoi, neta velau mwalaꞌi alilina. 14 Omiu hinage dova ebe yagu loina amꞌawa abiyedi, omiu augeluwo. 15 Nigele howahowana ta yaꞌawa taupaihowaegomiu, wuwuna taupaihowao yadi taubada yana nuwatuwu nigele hiyahanapui. Na hesi yaꞌawa augeluwoegomiu, wuwuna hava dova Tamagu ainaena yabebenalediwa bada yawalo mahalavaediꞌo. 16 Omiu nigele amyavesinuwaegau na hesi yau yavesinuwaigomiu ta ebeha yavetamalegomiu ta ampaihowa, na yami paihowane ainaena ainomiu namwanamwadi himahalava, na ainomiune himiya vateyai. Na hinage ebe hava yehaguwena amꞌawanoiyei, Tamagu taꞌi imohegomiu. 17 Neta bada yagu loinaede alimiyai yawalo mahalavaenaꞌo, ebeha amvelauyoigomiu.’

Taumiya baleꞌu Yeisu yana bodao hitaꞌwataꞌwataedi

18 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Ebe taumiya baleꞌu hitaꞌwataꞌwataegomiu, amnuwatuwu avivini ebeha yau hinage mwalona hitaꞌwataꞌwataegaune. 19 Na ebe omiu mumugamiu dova taumiya baleꞌu mata taumiya baleꞌu hivelau alimiyai, wuwuna omiu adi geluwo. Na hesi baleꞌu teina ainaena omiu bada yavai mahalavaegomiuꞌo, ainaena nigele taumiya baleꞌu yadi boda ainai amyamiyamiya. Neta wuwuna ta mata taumiya baleꞌu hitaꞌwataꞌwataegomiu. 20 Amnuwatuwu avivini walo mugai yamohegomiu neta nigele teya taupaihowa yana taubada iyataudiꞌwai. Yau mugai hiveꞌalehaegau, ainaena omiu hinage dova mata hiveꞌalehaegomiu. Na ebe mugai yagu walo hiyemidiyedi omiu hinage yami walo hiyemidiyedi. 21 Ginauliwone yababadi teina hipaipaihowaidi alimiyai wuwuna omiu yagu bodao, yo hinage agu tauvetamalene nigele hiyahanapui. 22 Ebe mugai nigele yayalaoma ta aidiyai yayawalo mahalava, nigele yadi pwanoli iyamiyamiya. Na hesi bada yalaomaꞌo ta aidiyai yavenuwamwauꞌo, ainaena nigele howahowana na yadi pwanoli vehabana hiwalogeyoꞌawa. 23 Na ebe yaiya iya itaꞌwataꞌwataegau, iya hinage Tamagu itaꞌwataꞌwataei. 24 Mugai paihowa abanuwapwanopwano mehediyai yapaipaihowaidi, neta nigele teya yaiya howahowana na ipaihowaidi. Paihowa abanuwapwanopwano hiꞌitadiꞌo ta hitaꞌwataꞌwataegau na Tamagu hitaꞌwataꞌwataei na mata iveꞌewaidi ta nigele teya yadi abauvala. 25 Na yadi paihowane yababadine imahalava moiha wuwuna Buki Veꞌahihi ainai iwalo yemidi mugai, iwalo: ‘Yadi taꞌwataꞌwata vehabagu nigele wuwuna.’

26 Na hesi howola ami Tauhagune Tamagu ainaena ivetamalenama, ta iya iwalo mahalavaegau, 27 na omiu hinage amwalo mahalava vehabagu, wuwuna yagu paihowa ana abavetuwuni ainaena ta wau omiu baidaguwao.’

Copyright information for `KUD