John 2

Tawahola guyauna Kena dalavanane ainai

Ahubena bwau hiꞌovi ta tawahola guyauna hipaihowai Kena dalavanai, Galili tupwanane ainai. Na Yeisu hinanane guyaune holanai. Yeisu hinage mayana taumulitao guyaunane ainai hiyogaedi ta baidadiyao hiluwu ta hiꞌaꞌaine. Hauganane yadi aine holanai adi waini hinuma veꞌovidi, ta Yeisu hinana iwalo, ‘Natugu, wainine maudoina bada iꞌoviꞌo’.

Na Yeisu iwalo, ‘Hinagu, hava vehabana ebeha uyepaihowagau? Howola nigele yayavetuwuni.’

Eena Yeisu hinanane taupaihowaone aidiyai iwawalone, ‘Ebe hava nuwanuwana na ampaihowaidi, ampaihowaidi taꞌi’.

Hauganane ainai Yudeyaone mumugadi neta, weꞌaha abahiwa hipaihowaidi gaima ainaena abaꞌuwa vehabana. Na tenem guyaune hauganane ainai abahiwa 6 himiyamiya, ovaꞌovaꞌaꞌavadi na mwalaꞌidi, howahowana weꞌaha mwalaꞌi alilina aidiyai hihiwai. Ainaena Yeisu iwalo taupaihowaone aidiyai ta abahiwaone hiꞌoꞌoiye mwaudine weꞌahaena. Na Yeisu aidiyai iwalo ta weꞌahane iuꞌiuna higoini abahiwaone holadiyena ta hilalaweine guyaune taniwaganane ainai.

Ta guyaune taniwaganane weꞌahawa ilautowoi ta ana lautowoine vagana, nigele dova weꞌaha na hesi dova waini ana lautowoi namwanamwana. Na guyaunane taniwaganane nigele iyahanapui havaena waininane hivavaine, na hesi taupaihowaone hibom hihahanapuine. Eeta guyaune taniwaganane tautawaholane towahonane iyogaei, 10 ta ainai iwawalone, iwalo, ‘Ita mumugada neta waini namwanamwana tomowa tamohe mugaiyedi abo mulitai waini yababana tamohedi. Na owa hava wuwuna ta wainine namwanamwa alilinane umwau dawani ta uvemulitaeine?’

11 Teina ainai Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana yo mugamugaina ana veꞌiveꞌilala iꞌabiye mahalavaeine Kena dalavanai, Galili tupwanane ainai, na yana wahiyalane iveꞌitaei tomowaone aidiyai ta ana taumulitaone hiyemidiyeine.

12 Guyaune iꞌovi ta Yeisu hinanane yo tahinaone yo hinage ana taumulitaone baidanao hidodobine Kapaneum, ta tenem ainai ahubena tupwadi aidiyai himiyamiya.

Yeisu taugimwala iheusilidi vada tapwalolo ainaena

13 Hauga bada ilautebitebiniyaꞌo na Yudeyaone yadi Buidiꞌwa guyauna. Hauganane ainai Yeisu ihahaene Yelusalem. 14 Ta iluwu vada tapwalolo mwalaꞌina holanai na taugimwalaone iꞌiꞌitadine hiya bulumakau yo sipi yo gabubu adi tauvegimwalao, na hinage mane ana tauvesaugelasi vada tapwalolo holanai hidabadabalala. 15 Ainaena balavai veiveina ivai ta tomowaone yo lagulaguwone vada tapwalolo ainaena iheheusilidine, na hinage mane ana tauvesaugelasiwo yadi vatavata iꞌoipeiyedi ta yadi manewone ibudeyanaedi, 16 na tauvegimwalao gabubuwone aidiyai iwalo, ‘Yami lowolowo maudoidi teinaena amhiwa bwalenedi na havena Tamagu yana Vadane amyebiyebiꞌi yo ebeha yami abavegimwala’.

17 Na ana taumulitaone walowa Buki Veꞌahihi holanai hinuwatuwu avivinine iwalo, ‘Aee Yaubada, yam vadane inamwanamwa alili ainaena nuwagune ivai’.

18 Eena Yudeyaone adi taumugaiwone hilaoma ta Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Teya veꞌiveꞌilala uveꞌitagai ta ebe ahanapui yaiya yana loinaena teina ginauliwone upaipaihowaidine?’

19 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Teina Yaubada yana vadane ebe amloꞌe, ahubena tonuga ainai mata yavetowolouyoi’.

20 Na hiya hinage hiwalo, ‘Ebeha teina, vadane ahubena tonuga ainai uꞌabiuyoi? Na unuwatuwu avivini ebeha vadane teina, bolimai 46 holanai hiꞌabiꞌabi abo hiveveꞌovine.’ 21 Na Yeisu nigele vadanane vehabana iya walowalo na hesi yana mwalowoi yo yana towolouyo vehabana. 22 Eena hauganane Yeisu mwalowoiyena itowolouyo ta ana taumulitaone Buki Veꞌahihi yana walo yo hinage Yeisu yana walo aidiyena hinuwatuwu avivini ta hiyemidi moiha.

Yeisu tomowa maudoidi yadi nuwatuwu ihanapuidiꞌo

23 Yeisu haugana Buidiꞌwa guyaunane holanai imiyamiya tomowa maudoidi yana paihowa wahiwahiyaladi hiꞌiꞌitadine, eeta yehana hiyemidiyei. 24 Na Yeisu nigele iyaꞌawa moihaedi, wuwuna maudoidi yadi nuwatuwu ihanapu mugaiyediꞌo. 25 Nigele howahowana na tomowa tupwadi hiꞌaubabadaneuyowedi Yeisu ainai, wuwuna hava yadi nuwatuwu atediyai bada ihanapu iliꞌilimanidiꞌo.

Copyright information for `KUD