John 20

Yeisu yana towolouyo

Bada wiki ana ahubena mugamugaina ibwaleniꞌo ta howola maguguyouna, Meli Magidalaena ilau magaiyai ta magaine ana oiꞌauhi gaima bada hiveꞌiwahiyenaꞌo. Na isagena iwuyo ta Pita na Yeisu ana gelu moihawa aidiyai iwalo, ‘Badawa magaiyena bada hivaiyaꞌo ta havaidova himwauyaꞌo’.

Eeta taumulitaone Saimoni Pita na Yeisu ana gelu moiha. Hitau bwau hitowolo na hilalaune magaiyai, na yadi laune ainai hisagesagena mohili ta Yeisu ana gelu moihane itauwahiwahiyala ta imumugaine magaiyai, ta ipwagogo na iꞌitaluwu magaine holanai ta huma aꞌava iꞌiꞌitadine hidabadabalala na nigele iyaluwu. Mulitai abo Saimoni Pita igavaibwaleni ta itauꞌaliꞌaliline magaine holanai na hinage humaowone iꞌiꞌitadine himiyamiya. Na uluꞌulunane ana pai na taunane ana huma nigele teya iyabudeyanaedi. Mulitai abo towahowa taubwaleni mugaiwa iluluwune magaine holanai Pita ainai, ta hinage aleꞌowone iꞌitadi ta iꞌawa moihane. (Na hesi nigele hiyanuwamasele Buki Veꞌahihi yana walomahalava, iwalo, ‘Iya mata itowolouyo’.)

Yeisu yana mahalava Meli Magidalaena ainai

10 Tenem ainai taumulitaone hiwuwuyone yadi vadai. 11 Na Meli ibom itowolo magaine papalinai iꞌaiꞌaimehelino, na mamehelinona ipwagogo ta iꞌita luwu magaine holanai. 12 Na tausagenawasa bwau iꞌiꞌitadine ehebo Yeisu abaꞌulunai na ehebo abaꞌaenai himiyamiya na adi luwuluwu hewahewadi.

13 Na hitau bwau Meli ainai hiwalo, ‘Hava vehabana udoudoune?’

Na aidiyai iwalo, ‘Yagu Bada magaiyena hivaiyaꞌo na nigele yayahanapui havaidova himwamwauwine’.
14 Iwalo iꞌovi na ebeha iꞌita gwaipile ta Yeisu vahalinai itowotowolo, na hesi nigele iyahanapui ebeha iya Yeisu.

15 Eeta Yeisu Meli ainai iwalo, ‘Waihiu, hava vehabana uꞌaiꞌaimehelinone, na yaiya ubehabehaeine?’

Na Meli yana nuwatuwu ebeha tanovi ana taupaihowa teya, eeta iwalo, ‘Taubada ebe owa uvavai mahalavaeine uwalo mahalavaei, havaidova ta yavai’.

16 Na Yeisu Meli yehanane iꞌatai, iwalo, ‘Meli!’.

Na Meli iꞌita gwaipile iwalo, ‘Labonai’. (Yudeyaone alinadiyena ana bui neta Tauveꞌita.)

17 Yeisu iwalo, ‘Havena aliguwai uꞌabiꞌabi. Nigele yayahae Tamagu ainai na hesi ulau ta tahiguwone nuwadiyai umwauwi, yahahae Tamagu ainai na omiu hinage Tamamiu, yagu Yaubada na hinage yami Yaubada.’

18 Na Meli ilau taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Badawa yaꞌitayaꞌo’. Na hava Yeisu iwawaloweiwa, iwalowedine taumulitaone aidiyai.

Yeisu yana mahalava ana taumulitaone aidiyai

19 Wiki ana ahubena mugamugaina, lavilavinane ainai taumulitaone ehebo vada ainai hiluwu ta awaꞌedane higudui na holanai himiyamiya, mayadi meheuhi Yudeyaone aidiyai. Na Yeisu ilaoma ahiꞌahipudiyai itowolo ta iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi’. 20 Mulitai nimana yo luhuluhuna iveꞌitadi ta hiyaliyaya wuwuna yadi Bada bada hiꞌitayaꞌo.

21 Na hinage Yeisu aidiyai iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi, na hesi amꞌatepatu, wuwuna Tamagu iya ivetamalegauma na yau yavetamalegomiu’. 22 Iwalo iꞌovi na yawahinane iyuvi geyoꞌawahei aidiyai iwalo, ‘Aluꞌaluwa Veꞌahihi amvai’. 23 Na hinage iwalo, ‘Ebe towaho yadi pwanoli amnuwahamuidi, mata Yaubada inuwahamuidi, na ebe nigele, mata besiwa imiyamiya aidiyai’.

Tomasi yana awaꞌoyaꞌoyama

24 Tomasi iya hitau 12 aidiyena na yehana bwauna Patubwau, haugana Yeisu itaumahalava iya nigele baidadi. 25 Tupwadi hiwalolau Tomasi ainai hiwalo, ‘Yada Bada aꞌitayaꞌo’.

Na iya iwalo, ‘Neta amꞌoꞌoyama, yau ebe ana elowone aidiyai nimagune yamwauwidi yo yaꞌabisawahidi abo yayemidi’.

26 Wiki ehebo iꞌovi na taumulitaone vada ehebonane ainai hiluwu na higudu auhiyoidi ta holanai himiyamiya, na Tomasi baidadi. Na Yeisu ibwalenima ta ahiꞌahipudiyai itowolo, na iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi’. 27 Na Tomasi ainai iwalo, ‘Nimagigim utautuwuyama nimagu ainai ta uꞌita. Na hinage nimam utautuwuyama luhuluhugu ainai ta umwauwi na havena unuwanuwatuwu bwaubwau na uꞌawaꞌawa oyaꞌoyama.’

28 Na Tomasi iwalo, ‘Owa yagu Bada yo yagu Yaubada’.

29 Na Yeisu ainai iwalo, ‘Tomasi bada uꞌitagau ta uyemidiꞌo, awa? Na hiya nigele hiyaꞌitagau na hesi hiyemidiyegau mata moiha hiyaliyaya.’

Buki teina ana lele vehabana

30 Ta Yeisu abaꞌita bahudi ipaihowaidiꞌo ana taumulitaone mehediyai, na maudoina nigele yayaleledi teina Bukine ainai. 31 Na bada vihavihadi teina amvahili ta amhanapui yo hinage Yeisu amyemidiyei ebeha iya Yaubada yana Besinana na Yaubada Natuna ta Yeisu yehanaena yawahi miyamiya vateyaina amvai.

Copyright information for `KUD