John 21

Yeisu imahalava ana taumulitao aidiyai

Yeisu iꞌabiye mahalavauyoi ana taumulitaone aidiyai Taibiliya niꞌunai. Temdova yana mahalava aidiyai. Ana taumulitaone teina Saimoni Pita yo Tomasi, iya hiwalo Patubwau yo Nataniyela iya yana dalava Kena, neta Galili holanai, na hinage Sebedi natunaone, yo hinage bwau taumulitaone baidadiyao. Tenem ainai Saimoni Pita taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Augeluwo, nuwana yalalau yayama’.

Na ana geluwone hiwalo, ‘Ehe inamwanamwa, talaowa’. Ta maudoidi higelu wagaena hiwowohene, na tenem boniyainane ainai hiyama ahubena na nigele teya yama hiyaꞌona.

Na bada malane itomtom ta taumulitaone Yeisu hiꞌiꞌitane maguwai itowotowolo, na hesi nigele hiyahanapui ebeha iya Yeisu. Eeta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Tahiguwao viha yamane amꞌoꞌonadine?’

Na hiwalo, ‘Nigele’.

Na hinage aidiyai iwalo, ‘Amtaudobi ta vinayane amyahuwei wagane ateyaniyena na yama amꞌonadi’. Eeta yadi vinayane hiyahuwei na yama bahudi hiꞌoꞌonadine, ta nigele howahowadi vinayane hiniulihini.

Tenem ainai Yeisu ana taumulitawa iya ana gelu moihawa Pita ainai iwawalone, iwalo, ‘Tenem iya yada Badawa’. Hauganane Pita ibenalei ebeha yadi Badawa, ana luwuluwu iliꞌwa na idadalahugune niꞌuwai. Na Yeisu ana taumulitaone maudoidi hiwohema vinayane mayamadi hiniulidima ta hidudunane maguwai, wuwuna leꞌawane nigele amwaha daodao. Ta taumulitaone maguwai hiꞌaitulu na yama yo beledi hiꞌiꞌitadine aliꞌahuwai Yeisu bada igabudiꞌo.

10 Na hinage Yeisu aidiyai iwalo, ‘Viha hinage ami yama amvaidima na tagabudi?’

11 Ta Saimoni Pita wagai igeluyo ta vinayawa iniulihini maguwai, na vinayane imwau moiha ta yama ana bagibagili 153 hiꞌoꞌonadine na hesi vinayane nigele iyalotapulihi. 12 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Amlaoma na amꞌai’. Hihanapuiyaꞌo ebeha iya yadi Badawa, ta nigele teya aidiyena iyapanivilaei ebeha ‘Yaiya owa?’ Wuwuna bada hihanapuiyaꞌo. 13 Eena Yeisu ilau ta belediwa yo yamawa ivaidi aliꞌahuwena ta ana taumulitaone imomohedine. 14 Teina Yeisu yana mahalava tonugana ana taumulitaone aidiyai yana towolouyo tuluhanai.

Yeisu na Pita yadi aubabada

15 Hiꞌai iꞌovi na Yeisu iwawalone Saimoni Pita ainai, iwalo, ‘Saimoni owa Yoni natuna, yam velau imwalaꞌi alili aliguwai, na hiya teina tupwana awa?’

Pita iwalo, ‘Bada uhanapuigauꞌo ebeha yavelauwego mwalaꞌina’.

Yeisu iwalo, ‘Yagu sipiwone uꞌita avivinidi’.

16 Yeisu hinage iwalouyo, iwalo, ‘Saimoni owa Yoni natuna, uvelauwegau mwalaꞌina?’

Pita iwalo, ‘Ehe, bada uhanapuigauꞌo ebeha yavelauwego’.

Ainaena Yeisu iwalo, ‘Yagu sipiwone uꞌita avivinidi’.

17 Yeisu hinage yana walo tonugana Pita ainai iwalo, ‘Saimoni, owa Yoni natuna, uvelauwegau?’

Ta tenem ainai Pita nuwanane iyayababane, wuwuna Yeisu ipanivila mai tonuga ainai, iwalo, ‘Uvelauwegau?’ Na Pita iwalo ainai iwalo, ‘Bada ginauli maudoina uhanapuidiꞌo, ainaena uhanapuigauꞌo ebeha yavelauwego’.

Ta Yeisu Pita ainai iwalo, ‘Yagu sipiwo uꞌita avivinidi.
18 Yawalo moiha alimwai neta yam hauga heda ainai ubom am luwuluwu uliꞌwaliꞌwa, na ebe nuwanuwam teya tupwa ainai ulau, mata bada ulau, na mulitai yam hauga yemala tautaubada ainai nimamne utau velele na vali tomowa am luwuluwune hiveliꞌwago na aiteya tupwa ainai nigele nuwam ulau, tupwanane ainai mata hilawego.’ 19 Teina walone ainaena Yeisu ilaulau livahi Pita yana mwalowoi vehabana, ta ebe yana mwalowoine ainaena Yaubada yehanane iꞌabiye mwalaꞌi. Na hinage Pita ainai iwalo, ‘Umulitaegau.’

20 Pita iꞌita gwaipile ta teya taumulitawa Yeisu ana gelu moihawa iꞌiꞌitane (iya aine hauganane ainai Yeisu vahalinai iduivahali ta ipapanivilaeine, iwalo, ‘Bada yaiya amtauhuhulane’). 21 Na Pita towahonane iꞌiꞌitane, imulimulitaedi ta iwawalone, ‘Bada, teina towahone vedova ana loina?’

22 Ta Yeisu Pita yana walone iyemaiha iwalo, ‘Ebe nuwanuwagu iya imiyamiya ana higa yawuyoma, neta nigele teya hava, na owa hesi umulitaegau’. 23 Ainaena Yeisu ana taumulitaone teina yana walone hibenalei, eeta hibom aidiyai hiꞌauꞌaubabada wuwuna yadi nuwatuwu ebeha taumulitanane mata nigele iyamwalowoi, na Yeisu nigele tenem dova iyawalo, na hesi iwalo, ‘Ebe nuwanuwagu iya imiyamiya ana higa yawuyoma, neta nigele teya hava alimwai’.

24 Taumulitanane iya ginauliwone teina vehabadi iwawalo mahalavane hinage iya walowone ileleledine teina aubabadane ainai, bada tahanapuiyaꞌo hava iwalo mahalavaedine, walo moiha maudoina.

25 Yeisu yana paihowa ibagibagili alili, na ebe ehebo ehebo taleledi, yanuwatuwui mata buki hibagibagili alili na baleꞌu tupwa vehopali hiꞌoiye mwau.

Copyright information for `KUD