John 7

Yeisu tahinao nigele hiyayemidi

Mulita Yeisu Galili maudoina ainai itataꞌiꞌiline. Na hesi nigele nuwanuwana na Yudeya tupwanane ainai itaꞌiꞌili, wuwuna Yudeyaone yadi tauloinao nuwanuwadi ebeha hiꞌoiye mwalowoi. Hauga tenem ainai Yudeyaone yadi Gwau guyauna ana hauga ilau tebitebiniyaꞌo. Eeta Yeisu tahinaone ainai hiwawalone, hiwalo, ‘Teina tupwane ulaugabaei na Yudeya ainai ulau ta ebe nemai amtau mulitaone yam paihowa hiꞌita’. Yo hinage ainai, hiwalo, ‘Uhanapui neta ebeha nigele teya yaiya paihowa dawaniyena ainaena yehana iyamwalamwalaꞌi, na ebe nuwanuwam na tomowaone maudoidi hihanapuigo, ubom uveꞌitauyowego tomowaone aidiyai’. Tahinaone teina walone hiwawaloweine ainai wuwuna nigele hiyayemidiyei.

Ta tenem ainai iwawalone aidiyai, iwalo, ‘Yagu hauga moihana nigele iyabwaleni na tenem tupwanane ainai yalau, na omiu hesi ilowoinanegomiu ta ainai amlau, ebe aiteya hauga nuwanuwamiu. Wuwuna omiu nigele howahowana taumiya baleꞌuwone hiveꞌalehaegomiu, na yau hesi hiveꞌalehaegau wuwuna mumugadi yababadiyaone yawalowalo mahalavaedi. Inamwanamwa omiu ambom amlau guyaune ainai. Yau mata nigele yayalaowa ainai, wuwuna nigele yagu hauga moiha iyabwaleni.’ Teina walone imohedi ta hilalaune na iya Galili ainai bada imiyamiya.

Yeisu yana paihowa Gwau guyauna ainai

10 Yeisu tahinaone hilaugabaei ta hilaoꞌo guyaune ainai, na Yeisu tuluhadiyena ilaudawadawani ta tupwanane ainai ibwabwalehine, na nigele teya yaiya iyahanapui. 11 Hauganane ainai Yudeyaone yadi tauloinao Yeisu hibehabehaei guyaune holanai na hiꞌauꞌaubabada, ‘Haidova teina towahonane?’

12 Ta tenem ainai tomowa bagibagilidi hibom aidiyai hiꞌuluꞌulumiya Yeisu vehabana, ta tupwadi hiwalo, ‘Iya towaho namwanamwana’.

Na tupwadi hiwalo, ‘Nigele! Iya towaho oyaꞌoyamana.’
13 Na tomowa bagibagilidi Yudeyaone yadi tauloinao himeheuhedi ta nigele yaiya teya iyaꞌawa namwanamwa Yeisu vehabana.

14 Na bada guyau gamwagamwana ta Yeisu iluwu vada tapwalolo holanai ta yana veꞌita ivevetuwunine. 15 Eena Yudeyaone tenem ainai nuwadine ipwanopwano mwalaꞌina na hiwalo, ‘Havanaena teina towahone yana hanapune ilolobaine? Iya nigele abaseꞌulu teya ainai iyaluwu.’

16 Na Yeisu iwawalone aidiyai, iwalo, ‘Yau nigele yabom yagu nuwatuwuwena na hesi agu tauvetamalene yana nuwatuwu ainaena yaveꞌiveꞌitane. 17 Omiu hinage ebe nuwanuwamiu na Yaubada yana nuwatuwu ampaihowai, yagu veꞌitane amhanapui ebeha Yaubada ainaena, na nigele yabom yagu nuwatuwu ainaena. 18 Hesi amnuwatuwu avivini ebe yaiya ibom yana nuwatuwuwena iveꞌiveꞌita iya ibom yehana vehabana ipaipaihowane. Na yau hesi nigele dova omiu, wuwuna yau nuwanuwagu na agu tauvetamalene yehanane yaꞌabiye mwalaꞌi, eeta yana walone hidumwalu na hinamwanamwa. 19 Mosese yana loina imohemohegomiu maudoimiu amtaꞌwataꞌwataei eeta nuwanuwamiu ebeha amꞌoiye mwalowoigau.’

20 Ainaena tomowaone yana walone hiyemaiha na hiwalo, ‘Vedova aluꞌaluwa yababana uluꞌulum iꞌabiye yauyaule, eeta neta dova uwalowalone? Na yaiya nuwanuwana ebeha iꞌoiye mwalowoigo?’

21 Eena Yeisu yadi walone iyemaiha na aidiyai iwalo, ꞌNuwamiune ipwanopwano wuwuna ahubena Tapwalolo ainai towaho yaꞌabiye namwanamwa. 22 Na vedova omiu yami paihowa ahubena Tapwalolo ainai? Wuwuna Mosese yana loinaena natumiyaone towatowahodine taudiyai veꞌiveꞌilala amhapihapidi. (Na teina loinane nigele Mosese ainaena na hesi mwalona tubudaone mumugadiyaone aidiyena ilalaomane.) 23 Na amwaꞌamwahane towatowahodi aidiyai ampaipaihowai ahubena Tapwalolo ainai. Hava wuwuna ta amveꞌalehaegaune hauganane ahubena Tapwalolo ainai towahone yaꞌabiye namwanamwane? 24 Havena walo vesivesinuwaena amveꞌewa oyaꞌoyamaegau na hesi mumugagu yo yagu walo amvinunu iliꞌilimanidi.

Teina towahone ebeha Besinana towahona?

25 Tenem ainai tupwadi Yelusalemaone hiwalo, ‘Nuwana teina towahone iya nuwanuwadi na hiꞌoiye mwalowoi, awa? 26 Na amꞌita tomowaone ahiꞌahipudiyai itowotowolo na iꞌauꞌaubabadane aidiyai, na nigele teya alinanane iyayemaiha. Nuwana ada taumugaiwone hiꞌawa moihae ebeha iya Besinana towahona, awa? 27 Na tupwadi hiwalo, ‘Maudoida bada tahanapuiyaꞌo havaena ilalaomane. Na ebeha Besinana towahona mata yana abalaoma nigele teya yaiya iyahanapui.’

28 Hauganane Yeisu howola iveꞌiveꞌita vada tapwalolo holanai alinana mwalaꞌina ainaena iwawalone, ‘Moiha amhanapuigauꞌo ebeha yau havaena yalalaomane? Na amnuwatuwu avivini iya ivetamalegaumane ta yana loinaena yalalaomane. Nigele yau yagu loina ainaena na dalava teina ainai yalaoma, na agu tauvetamalene mumuganane inamwanamwa yo idumwalu, na omiu hesi nigele amyahanapui iya yaiya. 29 Na yau yahanapuiyaꞌo, wuwuna iya ivetamalegauma ta ainaena yalalaomane.’

30 Tenem ainai tomowaone hitowoi ta ebeha hiꞌabi avivini, na hesi nigele teya yaiya iyaꞌabitowoi, wuwuna iya nigele yana hauga iyabwaleni na imwalowoi. 31 Na hesi tomowa bagibagilidi hiyemidiyei ta hiwalo, ‘Moiha teina Besinana towahona, nigele howahowana na besinana teya ilaoma na yana paihowa wahiwahiyalana imugaiyei’

Yudeyaone yadi tauloinao nuwanuwadi na ebeha Yeisu hiꞌabi avivini

32 Tenem ainai tomowaone yadi walo himhim Palisiwone hibenalei, ta hiya yo taupwaoliwone mwalamwalaꞌidi yadi tauꞌalehao hivetamaledi na Yeisu ebeha hiꞌabi avivini.

33 Eena Yeisu iwawalone, iwalo, ‘Yau bada hauga ubwaꞌubwana ainai baidamiu na hinage yawuyouyo agu tauvetamalene ainai. 34 Na howola mata ambehaegau na nigele mata amyalobaigau, na tupwanane ainai yamiyamiyane omiu nigele howahowamiu na ainai amlaowa.’

35 Eeta Yudeyaone hibom aidiyai hiwalo, ‘Havaidova ainai ebeha ilalau ta mata nigele tayalobai? Ebeha ilalau hiya Yudeyaone himiyamiya taumiya ganamuli yadi tupwa ainai ta iveꞌitadi, awa? 36 Teina yana walone vedova ana nuwamasele? Wuwuna iwalo, “Howola abo ambehaegau na mata nigele amyalobaigau”, na hinage iwalo, “Tupwanane ainai yamiyamiyane omiu nigele howahowamiu na ainai amlaowa”.’

Weꞌaha mayawahina

37 Guyau ana ahubena mwalaꞌina yana abaꞌovi ainai, Yeisu ahiꞌahipudiyai itowolo na alinana mwalaꞌina ainaena iyogayoga, iwalo, ‘Yaiya owa gadom imaguni ulaoma aliguwai ta unuma. 38 Wuwuna Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavaenao, iwalo, “Agu tauyemidiwone atediyena dova weꞌaha mayawahina isagesagena”.’ 39 Yeisu yana walone neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi vehabana iꞌauꞌaubabadane wuwuna, Aluꞌaluwa Veꞌahihi mata tauyemidiwo atedi iꞌoiye mwaudi. Na hauga tenem ainai Aluꞌaluwa Veꞌahihi nigele iyaluwu tomowaone aidiyai, wuwuna Yeisu howola nigele iyayemala wasawasa.

Tomowa holadiyai wahei ibwaleni

40 Yeisu yana walo tomowa bagibagilidi hibenalei, ta tupwadi hiwalo, ‘Moiha, teina towahone iya tauwalo mahalavanaede hiwalowaloweine’.

41 Na tupwadi hinage hiwalo, ‘Iya Besinana towahona’.

Na hinage tupwadi aidiyena hiwalo, ‘Ebeha Besinana moiha Galiliyena ilalaomane?
42 Nigele howahowana, wuwuna Buki Veꞌahihi bada ainai iwalo mahalavaꞌo ebeha Besinana Deivida yana huhu ainaena ilalaoma ta Deivida yana dalavane Betelehem ainai mata Besinana itubui.’ 43 Tenem ainai na waheine ibwabwalenine tomowaone ahiꞌahipudiyai. 44 Ta tupwadi nuwanuwadi na Yeisu hiꞌabi avivini, na nigele teya yaiya iyaꞌabitowoi.

Yudeyaone yadi tauloinaone nigele Yeisu hiyayemidiyei

45 Eeta tauꞌalehao hiwuyo taupwaoli mwalamwalaꞌidi yo Palisiwone aidiyai, na hipanivilaedi hiwalo, ‘Hava wuwuna nigele amyaꞌabi avivinine?’

46 Na tauꞌalehaone yadi babadaone aidiyai hiwawalone hiwalo, ‘Tenem towahone yana walone inamwanamwa alili. Nigele teya hinage yaiya dova.’

47 Ta Palisiwone hiwalo, ‘Mwali nuwamiune ivai, awa? 48 Na amhanapui ebeha nigele teya yaiya tauloina nuwana Palisiwone alimaiyena Yeisu ayayemidiyei. 49 Na hesi tomowa maudoidi Yeisu hiyemidiyei, wuwuna tomowaone nigele Mosese yana loinane ainai hiyanuwamasele, eeta Yaubada adi maiha yababana mata imohedi.’

50 Ehebo hinage aidiyena tauloina yehanaede Nikodimo, iya mwalona boniyaiyena ilau ta Yeisu baidana hiꞌaubabadane, ana geluwone aidiyai iwawalone, 51 iwalo, ‘Ita yada loina tenem dova, ebeha havena taloiloina awaꞌawawa na hesi mugai towaho tapanivilaei na yana yababa hava abo ana loina tamohei’.

52 Na babadaone Nikodimo hiwalo yagai, hiwalo, ‘Nuwana owa hinage gama Galiliyena awa? Na Buki Veꞌahihi uvahili ta uhanapui ebeha nigele hinage teya tauwalo mahalava Galiliyena iyalaoma.’

[
53 Eeta maudoidi bada hiloꞌuhagwali na hiwuyo yadi dalavai.

Copyright information for `KUD