John 9

Yeisu ehebo mehena gibugibuna iꞌabiye namwanamwa

Teya hauga ainai Yeisu ilaulau amwahai na towaho ehebo ilobai mamehegibugibuna na hilalabahine. Na ana taumulitaone hiꞌita ta Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Tauveꞌita, yaiya yana yababa ainaena towaho teina mamehegibugibuna na hilalabahine, iya yana yababa bo tamana na hinana yadi yababa?’

Eeta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Nigele iya yana yababayena, nuwana tamana na hinana, na hesi mamehegibugibuna hilabahi ta ainaena Yaubada yana paihowa wahiwahiyalana tomowa maudoidi hiꞌita towahone ainai. Iya ivetamalegauma yana paihowa tapaihowaidi ahubenaena wuwuna ebe masigili ilaoma nigele teya yaiya howahowana na ipaihowa. Eena yau hauganane baleꞌuwai yamiyamiya, yau baleꞌu ana masele.’

Walo teina iwalowedi iꞌovi na baleꞌu ihowai na tobatoba ipapaihowaine, eena tobatobane ivai ta towahonane mehenane iꞌaꞌabidine, na iwalo auli iwalo, ‘Ulau ta Sailowam bwahinane ainai mehemne uuwa’. (Sailowam ana bui Vetamale.) Eeta ilau ta ihuhugune, na mehenane iꞌitanedine, ta ilau gwaipileuyone.

Na towahonane ana geluwo hiꞌita na hiwalo, ‘Teina nuwana iya tauꞌawaꞌawanoiwa?’

Na tupwadi hiwalo, ‘Iya ainaede taꞌi’.

Na tupwadi hiwalo, ‘Nigele, teya towaho. Na hesi ana oleya bada dova’.

Na towahonane iwalo, ‘Yau ainaede’.

10 Eeta hiwalo, ‘Vedova yede ta mehemwone uꞌiꞌitanedine?’

11 Na iwalo aulidi iwalo, ‘Ehebo towaho yehanaede Yeisu, tobatoba ipaihowai na mehegu iꞌabidi, na aliguwai iwalo, “Ulau Sailowam bwahinane ainai mehem uuwa”. Ainaena yalau ta mehegune yauwadi ta yaꞌiꞌitanedine.’

12 Eena hipanivilaei, hiwalo, ‘Haidova ainaede?’

Na towahonane iwalo, ‘Nigele yayahanapui’.

Palisiwone nuwanuwadi ginauli teina hihanapui

13 Yeisu ahubena tapwalolo ainai towahonane mehena tobatobaena iꞌaꞌabiye namwanamwadine, neta wuwuna towahonane hilauvaiyama Palisiwone aidiyai. 15 Na Palisiwone taumehegibugibuwa hipanivilauyowei, hiwalo, ‘Vedova ta mehemne uꞌiꞌitanedine?’

Eena iwalo aulidi iwalo, ‘Yeisu tobatoba ipaihowaidi ta meheguwai iꞌabiꞌabiyedi na weꞌaha ainaena yauuwane, ta meheguwone yaꞌiꞌitanedine’.

16 Na tupwadi Palisiwone hiwalo, ‘Iya taupaihowainane nigele Yaubada ainaena, wuwuna ahubena tapwalolo yana loina nigele iyamulitaei’.

Na tupwadi hinage hiwalo, ‘Vedova ta tauyababa veꞌiveꞌilala wahiwahiyalana teina dova ipapaihowaidine? Nuwana nigele howahowana awa?’ Tenem ainai wahei imahalava aidiyai.

17 Na hinage Palisiwone mehegibuginane hipanivilauyowei hiwalo, ‘Na owa vedova yam nuwatuwu iya mehemne iꞌabiye maseledine vehabana?’

Na iwalo, ‘Iya tauwalo mahalava ehebo’.

18 Na Yudeya babadaone nigele hiyayemidi ebeha towahonane mamehegibugibuna itutubuine na teina taꞌi mehena iꞌitanedine. Eeta tamanawa yo hinanawa hiyogaedima, 19 ta hipanivilaedi hiwalo, ‘Ebeha heda teina mehegibugibuna amlalabahine? Na vedova yede ta mehenaone iꞌitanedine?’

20 Eena towahonane tamanawa yo hinawa Palisiwone aidiyai hiwalo, ‘Ahanapuiyaꞌo iya moiha natumai na hinage mehegibugibuna alalabahine, 21 na hesi nigele ayahanapui vedova ta mehenane iꞌitanedine, na hinage yaiya iꞌabiye namwanamwadine nigele ayahanapui. Ta hola ampanivilaei na ibom vehabana iꞌaubabada, wuwuna bada imwalaꞌiꞌo.’ 22 Tamana yo hinana walo teina hiꞌataidi wuwuna yadi tautaubadaone aidiyai himeheuhi. Wuwuna tautaubadaone yadi loina himwauwidi ta ebe yaiya Yeisu iꞌawa Besinanaei iya vada tapwalolowena hisosomanaei. 23 Teina wuwuna towahonane tamana yo hinana hiwalo, ‘Ibom ampanivilaei wau bada imwalaꞌiꞌo’.

24 Eeta taumehegibugibuwa hiyogaeuyowei na hiwalo auli hiwalo, ‘Havena Yeisu unoꞌonoꞌowei na Yaubada unoꞌowei wuwuna iya ililivahigone na neta towahone ahanapuiyaꞌo iya towaho yababana.’

25 Na iwalo, ‘Nigele yayahanapui nuwana iya tauyababa bo nigele. Na neta bada yahahanapuine ebeha meheguwone higibu na iꞌabiye namwanamwadine.’

26 Na ainai hiwalo, ‘Hava ipapaihowaine ta mehemwone uꞌiꞌitanedine?’

27 Na iwalo, ‘Bada yawalo auligomiuꞌo na nigele alinagu amyabenalei. Hava wuwuna nuwanuwamiu ebeha ambenaliuyoi, nuwana omiu ana taumulitao awa?’

28 Tenem ainai hinahinabodai na hiwalo, ‘Owa bada ana taumulitaede na ai Mosese ana taumulitao, 29 wuwuna bada ahanapuiyaꞌo ebeha Yaubada iꞌauꞌaubabada Mosese ainai, na towahone Yeisu nigele ayahanapui havaena ilalaomane’.

30 Na towahowa aidiyai iwalo, ‘Teina ginauli palipalina wuwuna towahonane mehegu iꞌabiye namwanamwadi na nigele amyahanapui ebeha havaena ilalaomane. 31 Na bada tahanapuiyaꞌo Yaubada nigele tauyababa alinadi iyamulimulitaedi, na hesi ebe yaiya Yaubada iveꞌahihiyei yo yana nuwatuwu ipaihowaidi, mata Yaubada towahonane alinana imulitaei. 32 Na bada tahanapuiyaꞌo mugai ta wau nigele teya yaiya tayabenalei ebeha taumehegibugibu iyaꞌabiye namwanamwadi. 33 Ebe towaho teina nigele Yaubada ainaena, mata nigele howahowana veꞌiveꞌilala teina dova iyapaihowaidi.’

34 Ta Palisiwone taumehegibugibune hiwawalo auline hiwalo, ‘Owa tauyababa yam hauga heda ainaena ta wau. Ta ebeha uveꞌitagai yaiya owa?’ Eeta vada tapwalolowena hiheusili ta iꞌaitulu gabaedine.

35 Na Yeisu towahowa wasana ibenalei ebeha vada tapwalolowena hiheusiliyaꞌo, ta ibehaei na haugana ilobai iwalo auli iwalo, ‘Yaubada yana Besinana towahona uyemidiyei awa?’

36 Na towahowa iwalo, ‘Taubada, yaiya iya ta ainai yayemidi?’

37 Na Yeisu iwalo, ‘Towahonane teina taꞌi uvinuvinunuine na baidam amꞌauꞌaubabadane’.

38 Ta towahowa iwalo, ‘Bada yayemidiyegoꞌo’, na italumiyahiwa ta ainai ipwapwagogone.

39 Na Yeisu iwalo, ‘Yau baleꞌuwai bada yalaomaꞌo ta yaloinaegomiu, ta ebe yaiyadiwo mamehegibugibudi mata hiꞌitanedi, na yaiyadiwo mehedi hiꞌitaꞌitanedi mata higibu’.

40 Ta Palisiwone Yeisu yana walo hibenaledi na hiwalo, ‘Vedova, ebeha ai hinage mehegibugibumai, awa?’

41 Na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Ebe omiu mamehegibugibumiu mata nigele mumuga yababadi alimiyai hiyamiyamiya, na omiu amwalo, ai mehemai aꞌitanediꞌo, ainaena mata yami mumuga yababadi himiya vateyai’.

Copyright information for `KUD