Luke 11

Yeisu yana veꞌita awanoi vehabana

Ehebo hauga ainai Yeisu ibom tupwa ehebo ainai iꞌawaꞌawanoi. Yana awanoi tuluhanai ana taumulita teya ainai hiwalo, ‘Bada awanoi uveꞌitagai, dova Yoni ana taumulitao awanoi iveveꞌitadine’.

Ainaena Yeisu aidiyai iwalo, ‘Teina dova amꞌawanoi amwalo:

“Tamamai yeham aveꞌahihiyei, na aꞌawanoi ta owa uloinaegai.
Amai ahubena ehebo ehebo aidiyai umohemohegai.
Na mumugamai yababadi unuwahamuidi, dova ai hinage ama geluwo yadi yababa anuwahamuidi.
Na hesi havena towoi mwalaꞌina umohemohegai.”
Na hinage Yeisu aidiyai iwalo, ‘Awanoi ana mumuga teina dova. Ebe yaiya owa amtaumana masigili holana ilaoma alimwai na nigele teya hava alimwai ebe umohei tamahina vehabana, ainaena howahowana am gelu teya ainai ulau na uꞌawanoi uwalo, “Augelu, howahowana uhaguigau ebe beledi tonuga umohegau, wuwuna ehebo augelu abomohili amwaha daodaowena ilaoma, na nigele teya hava aliguwai ta tamahina yamohei.”

‘Na ebe towahone vadane holanaena yam walo iyemaihayama iwalo, “Augelu, havena uvetavetausosomana wuwuna manatuguwao aꞌeꞌeno, na hinage awaꞌeda bada yaguduiyaꞌo, ainaena nigele howahowagu na yahaguigo”. Na ebe iꞌawa sewa alimwai, bada uhamadudu, ta ebe iꞌenotowolo na hava yam awanoi dova imohego.

‘Ainaena nuwamiyai yamwauwi, amꞌawanoi ta Yaubada imohegomiu. Na ambeha ta amlobai, na amꞌaigohagoha ta awaꞌeda ihoꞌe alimiyai. 10 Moiha taꞌi, ebe taꞌawanoi Yaubada ainai mata imohe alidai, na ebe tabeha mata talobai, na ebe taꞌaigohagoha mata awaꞌeda ihoꞌe alidai.

11 ‘Na vedova omiu taulabalaba ebe natumiyao yama vehabana hiꞌawanoi, mata weso ammohedi? 12 Bo ebe pou vehabana hiꞌawanoi, mata alivai ammohedi? Nigele! 13 Omiu tauyababa, na hesi yami aiyauya natumiyao aidiyai bada amhanahanapui ebeha ginauli namwanamwa aꞌavadi ammohemohedi. Dova hinage tamamiu galewai yana aiyauya alimiyai inamwanamwa alili, ainaena ebe amꞌawanoi mata Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohegomiu.’

Yeisu na Tomodulele

14 Yeisu ehebo towaho ilobai iya aluꞌaluwa yababana yana wahiyalaena memenana ivitai ta nigele howahowana iꞌaubabada ainaena Yeisu aluꞌaluwa yababana igabae mahalavaei ta towahonawa inamwanamwa ta iꞌauꞌaubabada. Tenem ainai tomowa hiꞌita na nuwadi ipwanopwano. 15 Eeta tupwadi hiwalo, ‘Alawai yadi badane Tomodulele yana alaꞌalawowoliyena Yeisu aluꞌaluwa yababana igabae mahalavaei’. 16 Na tupwadi hinage Yeisu hitowoi na ebeha ilaꞌilala ehebo ipaihowai vehabadi, ta ebe ainaena hihanapui ebeha yana alaꞌalawowoli Yaubada ainaena ilalaomane.

17 Na Yeisu bodaone yadi nuwatuwu bada ihanapuiyaꞌo, ta iwalo aidiyai iwalo, ‘Ebe ehebo abaloina ainai tomowa hivewahewahei na hibom hiꞌaleꞌalehauyoidi, mata abaloinane itapiya na ibeꞌu. Na hinage dova ebe ehebo huhu hibom hiꞌaleꞌalehauyoidi mata yadi miya iyababa. 18 Tomodulele dova ebe mayana bodao hiꞌalehauyoidi, mata yana abaloinane ibeꞌu. Na vedova ta amwalo ebeha Tomodulele yana alaꞌalawowoliyena aluꞌaluwa yababadi yagabagabae mahalavaedi, 19 na yaiya yede yana alaꞌalawowoliyena omiu yami tomowao aluꞌaluwa yababadi higabagabae mahalavaedine? Tomodulele ainaena bo Yaubada ainaena? Teina vehabana amnuwanuwatuwu na amhanapui ebeha yau yaiya? 20 Na yau hesi Yaubada yana alaꞌalawowoliyena aluꞌaluwa yababadi yagabagabae mahalavaedi ainaena amhanapui ebeha Yaubada yana loina bada imahalavaꞌo alimiyai.

21 ‘Tomodulele iya dova towaho ehebo wahiwahiyalana na mayana tobwatobwa aleha ainaena yana vada mwalaꞌina iꞌitaꞌita avivini ta ebe havena teya yaiya yana tobwatobwao iꞌabiꞌabiye yababadi. 22 Na ebe ehebo towaho wahiyalana imahalava, mata towahonane ipai na yana tobwatobwa alehaone itanoidi nimanaena ta ana geluwo imohedi.

23 ‘Ebe yaiyadiwo hiya nigele agu tauhaguwo hiya agu alehao. Na hinage yaiyadiwo nigele baidaguwao ayapaipaihowa toyawa, hiya yagu paihowa hiꞌabiꞌabiye yababa.

Aluꞌaluwa yababana ilau gwaipile towaho holanai

24 ‘Ebe aluꞌaluwa yababana imahalava towaho ehebo ainaena, towahonane mata inamwanamwa, na aluꞌaluwawa yababanane mata ilau yabayababauhi na yana abamiya ibehabeha. Na ebe nigele iyalobai mata aluꞌaluwawa ibom ainai iwalo, “Nuwana ana ita yalau gwaipileuyo yagu abamiyane miyamiyanawa ainai. 25 Eeta ilau gwaipile ta ilobai abamiyawa masemaselena na atuꞌatububuna, 26 ainaena ilau na aluꞌaluwa 7 yababa alilidi hinage ilauvaidima ta baidanao hiluwu abamiyawa ainai, ta nemai baidanao himiyamiya na towahonane yana miya hiꞌabiye yababa moiha, na abo mwalona.

Yaliyaya moiha

27 Haugana Yeisu iꞌauꞌaubabada na ehebo waihiu bodaowa aidiyena alinana mwalaꞌina Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Waihiu yehana ilalabahigone na ivevehuhugone iya tauyaliyaya moiha’.

28 Na Yeisu iwalo, ‘Hiya hesi Yaubada yana walo hibenalei na walonane hiꞌawaꞌawa abiyei, hiya moiha tauyaliyayaede’.

Yona iya ehebo abaꞌita alidai

29 Haugana bodaone Yeisu hitowolo polupoluwei, ainaena ivetuwuni aidiyai iwalo, ‘Yaso teina yaso yababana! Wuwuna veꞌiveꞌilala vehabana hiꞌawanoi na hesi mata nigele Yaubada iyaꞌabiye mahalava aidiyai na veꞌiveꞌilalane alaꞌalawowolina neta Yona ibom iꞌaꞌabiye mahalavane. 30 Wuwuna Yona yana paihowa ainaena Nineva hihahanapuine ebeha iya Yaubada ainaena ilaoma. Dova hinage yau Tomowa Moihagu yagu paihowa aidiyena omiu yaso teina amhanapuigau ebeha Yaubada ainaena yalaoma.

31 ‘Eeta moiha Yaubada yana lauvetala ana ahubena ainai mata Siba yadi tauꞌalawata itowolo na omiu yaso teina iveꞌewaigomiu wuwuna waihiunane amwaha daodaowena ilaoma Solomoni yana walo hanahanapu habi benaleina, na yawalo auligomiu, teina ainai tomowa teya ihae alili abo Solomoni.

32 ‘Dova hinage Yaubada yana lauvetala ana ahubena ainai hiya Nineva mata yaso teina hiveꞌewaigomiu wuwuna Yona aidiyai iguguya ta yadi mumuga yababadi aidiyena hinuwabuiꞌo, na yawalo auligomiu, teina ainai tomowa teya ihae alili na abo Yona.

Lampa ana walo vegevegedi

33 ‘Mata nigele teya yaiya lampa iyagabu na iyadawadawani guda ainai bo gaeba alonai, na hesi imwauhini abamwau ewanai ta vada ana tauluwuwo iꞌabiye maseledi. 34 Ainaena mehemne taum ana masele dova, ta ebe mehem masemaselena taum maudoina masele iꞌoiye mwau. Eena ebe mehem iyababa mata taum maudoina iguguyou. 35 Ainaena uꞌita avivini mata dova ta yam maselene iguguyou. 36 Na ebe taum maudoina masele iꞌoyemau, na nigele teya guguyou ainai, maudoina mata masemaselena dova lampa mwalaꞌina yana masele.

Palisiwo yo loina ana tauveꞌitau Yeisu iwalowedi

37 Yeisu iꞌaubabada iꞌovi, na ehebo Palisi Yeisu iyogaei na baidana hiꞌai eeta iluwu na imiya abaꞌai ainai. 38 Na Palisine nuwana ipwanopwano wuwuna iꞌitayaꞌo Yeisu nimanane nigele iyauwadi na iꞌaiꞌai.

39 Na Yeisu Palisine bada yana nuwatuwu ihanapuiyaꞌo, ta ainai iwalo, ‘Omiu Palisiwone dova vedi na gaeba, wuwuna dagela aꞌavadi amuwadi, na hesi holamiune imwau aiduma yo mumuga yababadi aidiyena. 40 Omiu buwa! Yaubada ginauli maudoidi dageladi ipaihowaidi eeta iya hinage holadi ipaihowaidi. 41 Na ebe yami atemuyamuyaena tauwewelohe hagu ammohemohedi neta mata omiu taumasele.

42 ‘Omiu Palisiwone nuwayabayababamiu! Yami ginauli maudoina 10 na alodiyai ehebo. Yaubada ammohemohei, ginauliwone dova haiyala yo pam yo aiꞌai adi abiye namwanamwa maudoidi. Na hesi mumuga dumwaluna na Yaubada ana velau nigele vehabadi amyanuwanuwatuwu. Teina paihowaone neta ginauli mwalaꞌidi ebeha ammulitaedi, na yami aiyauya Yaubada ainai havena amnuwanuwapwanopwanowedi.

43 ‘Omiu Palisiwone nuwayabayababamiu wuwuna vada tapwalolo aidiyai nuwanuwamiu abamiya namwanamwadi aidiyai ammiyamiya, na hinage nuwanuwamiu ebeha tomowa hivelavelauwegomiu abagimwala aidiyai veꞌahihiyena hiveꞌahihiyegomiu.

44 ‘Omiu nuwayabayababamiu, wuwuna ami ita dova magai nigele ilaꞌilaladi na ewadiyena tomowa hilaulau.’

45 Eena ehebo loina ana tauveꞌita iwalo Yeisu ainai, iwalo, ‘Tauveꞌita yam walowone teina aidiyena ai hinage uhinahinaligai!’

46 Na Yeisu iwalo, ‘Omiu loina ana tauveꞌitao nuwayababamiu, wuwuna tomowa vitai mwalaꞌidi nigele howahowadi na hiꞌavalaidi na omiu hesi amveꞌaveꞌavalaidi. Na omiu nigele habuluna nima gigimiu ehebo amyatuwu ta tenem vitaine amyaꞌabitowoi.

47 ‘Nuwayabayababamiu, omiu wuwuna tubumiyaowa tauwalo mahalavao higogohaye mwalowoidiwa adi magaiwone amꞌabi iliꞌilimanidi. 48 Eeta paihowanane ainaena tubumiyaowa amꞌawaꞌawa namwanamwaedi, ebeha hiya tauwalo mahalavaowa hiꞌoiye mwalowoidiꞌo na omiu adi magaiwowa aidiyai adi abanuwatuwu avivini amꞌabiꞌabidi. 49 Ginauli teina vehabadi Yaubada yana hanapu imwauwi, iwalo, ‘Howola abo tauwalo mahalavao yo yagu tauyewasao yavetamalediwa, na tupwadi amꞌoiye mwalowoidi na tupwadi amꞌabiye muyadi’. 50 Ainaena yaso teina mata maiha maudoina amlobai tauwalo mahalavaowa himwamwalowoiwa baleꞌu yana abavetuwuni ainaena ta wau vehabadi, 51 Neta Abeli hiꞌoiye mwalowoi na ainaena hiꞌoiꞌoiye mwalowoi ana higa Sekalaya hiꞌoiye mwalowoi vada tapwalolo ana abapwaoli veꞌaveꞌahihina ahiꞌahipudiyai. Ainaena oiye mwalowoi maudoina adi maiha yaso teina mata amlobai.

52 ‘Na hinage omiu loina ana tauveꞌitao nuwayabayababamiu wuwuna hanapu ana amwaha amguduiyaꞌo, ta omiu nigele howahowana amluwu, na hinage hiya nuwanuwadi na hiluwu amguduguduidi.’

53 Haugana Yeisu dalavanane ilaugabaei loina ana tauveꞌitao yo Palisiwo hiwalo dobidobiyei. Na ginauli bagibagilidi vehabadi hipanivilaei, 54 ebeha vedova na yana walohapuli hilobai ta ainaena hiveꞌewai.

Copyright information for `KUD