Mark 2

Yeisu towaho peupeuna iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)

Ahubena tupwadi hiꞌoviꞌo na Yeisu iwuwuyone Kapaneum ainai, na wasana hibenalenaꞌo ebeha Yeisu bada iwuyomaꞌo. Ta boda mwalaꞌina vada holanai yo hinage maseleyai himiya ahaiyama, ta Yeisu iguguya aidiyai. Na towaho peupeuna ehebo hilawenama na ana tauꞌavalaone hitau vehopali hipageiyama, na hitowoi yo ebeha peupeunane iluwuwei Yeisu ainai na nigele howahowadi, wuwuna boda imwalaꞌi alili, eeta hiꞌavalaihini vada ewanai na ana atovi hivai vehuludi ta ainaena peupeunawa maꞌabaꞌenona hivehoni aituluwei Yeisu mehenai himwamwauwine.

Himwauwi na Yeisu bada towatowahowone yadi yemidi ihanapuiyaꞌo ta peupeunawa iwalo ainai, ‘Natugu, yam mumuga yababadi adi nuwahamu bada ulobaiyaꞌo’.

Na tupwadi loina ana tauveꞌitao Yeisu vahalinai himiyamiya yana walo hibenalei ta hibom atediyai hinuwanuwatuwu, ‘Yeisu teina vedova ta Yaubada ainai iwalo hinahinali? Wuwuna nigele teya howahowana yo tomowa yadi mumuga yababadi inuwahamuidi, na hesi Yaubada ibom howahowana.’

Na hesi Yeisu holanai bada yadi nuwatuwu ihanapuiyaꞌo, ta iwalo, ‘Hava vehabana neta dova amnuwanuwatuwune? Mata vedova teina peupeunane vehabana yawalone, “Yam mumuga yababadi bada yanuwahamuidiꞌo”, bo yawalo, “Utowolo na yam abaꞌeno uꞌavalai ta ulau?” 10 Na mata amhanapui ebeha yau Tomowa Moihagu mayagu loina baleꞌuwai na tomowa yadi mumuga yababadi yanuwanuwahamuidi.’ 11 Eeta peupeunane ainai iwalo, ‘Yau teina yawalowalone, utowolo, yam abaꞌeno uꞌavalai ta ulau yam dalavai’.

12 Eeta itowolo yo yana abaꞌeno iꞌavalai ta bodaowa mehediyena imamahalavane. Tenem ainai boda maudoidi nuwadi ipwanopwano na Yaubada hinoꞌowei, hiwalo, ‘Paihowa teina abanuwapwanopwano. Wau mai ehebo taꞌiꞌitane.’

Yeisu Livai iyogaei

(Madiu 9:9-13; Luke 5:27-32)

13 Mulitai Yeisu imahalavauyo Galili leꞌawai, ta hinage boda hitauꞌahaiyama ta iveveꞌitane aidiyai. 14 Na yana veꞌita iveꞌovi ta ilaulau na ehebo takesi ana tauvai iꞌiꞌitane takesi abapaihowa vadana ainai imiyamiya. Towahonane yehana Livai, na tamanane Alipiyosi. Ta Yeisu iwalo, ‘Livai, umulitaegau!’ Eeta Livaiwa itowolo na Yeisu imumulitaeine. 15 Eena Yeisu mayana taumulitao hilaoma Livai yana vadai habi ai, na boda Yeisu himulitaei, hiya tauyababa dova takesi ana tauvaiwo, yo tupwadi tauyababa hinage, na maudoidi Yeisu mayana taumulitao baidadiyao himiyamiya.

16 Haugana himiyamiya Palisi yadi loina adi tauveꞌitao hiꞌiꞌitane, ta Yeisu ana taumulitaone aidiyai hipanivila, hiwalo, ‘Hava vehabana yami tauveꞌitane takesi adi tauvai yo hinage yabayababadi tupwadi baidanao hiꞌaiꞌai toyawane?’

17 Na Yeisu walone teina ibenaledi ta iwawalone, ‘Hiya ausaladi taulaumulamula nigele nuwadi, na taulovala hesi nuwanuwadi taulaumulamula. Yau yalaoma nigele ebeha taunamwanamwa aꞌava vehabadi, na hesi tauyababao yahaguidi.’

Yeisu yana walo aiꞌai ana veꞌahihi vehabana

(Madiu 9:14-17; Luke 5:33-39)

18 Ta Yoni tauꞌabiye bapitaiso ana taumulitao yo hinage Palisiwo aiꞌai ainaena hiveꞌahihi yadi tapwalolo vehabana, eeta tupwadi tomowa Yeisu ainai hilaoma na hiwalo, ‘Yoni ana taumulitao yo hinage Palisiwo adi taumulitao hiveꞌahihi aiꞌai aidiyena, na vedova ta am taumulitaone nigele hiyaveꞌahihine?’

19 Eeta Yeisu walo vegevegediyena aidiyai iwalo, ‘Vedova, ilowoinanei yo tawahola ana tauvinunuwo hiveꞌahihi ebe tautawahola towahona baidadi himiyamiya? Nigele taꞌi! Wuwuna iya baidadi ta maudoidi hiyaliyaliyaya. 20 Na hesi amnuwatuwu avivini ebeha hauga ilalaoma yo tautawahola ana alehao hivaivehulu mata hinuwayababa yo hiveꞌahihi aiꞌai aidiyena.’

21 Ta ehebo hinage walo vegevegedi imohedi, iwalo, ‘Nigele howahowana yo aleꞌo vauvauna tupwatupwana luwuluwu miyamiyana taꞌaibadiꞌauhi mata dova ta itavapulipulihi mwalaꞌina. 22 Na hinage nigele howahowana waini vauvauna tahiwai ꞌwapi abahiwa miyamiyana aidiyai, mata dova ilotapulihi yo waini na abahiwa tayepaipaihedi, na hesi tahiwai abahiwa vauvaudi aidiyai.’

Yeisu Tapwalolo ana tauloina

(Madiu 12:1-8; Luke 6:1-5)

23 Tapwalolowai Yeisu mayana taumulitao tanovi holanaena hilaulau ta ana taumulitaone witi patuna hipupudi ta hiꞌaiꞌaidi. 24 Na Palisiwone hiꞌiꞌitadine ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, vedova ta am taumulitao Tapwalolo ana loina hihoꞌehoꞌene?’

25 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Buki Veꞌahihi ainai hilelelene Deivida vehabana na ebe amvahili amhanapui ebeha iya maꞌana geluwo hivahali mwalaꞌina. 26 Ta Yaubada yana vadai iluwu ta beledi veꞌahihi ivai ta hiꞌaꞌaine. Beledinane ana loina ebeha taupwaoli aꞌava adi talam ta hiꞌai. Na bada taꞌi hivahali alili, eeta taupwaoli mwalaꞌina yehana Abayada italamwei ta hiꞌaꞌaine.’

27 Yeisu hinage iwawalo aulidine, iwalo, ‘Yaubada Tapwalolo imohegita yada namwanamwa vehabana, nigele ebeha ita ipaihowagita Tapwalolo vehabana. 28 Eeta yau Tomowa Moihagu, Tapwalolo ana tauloina.’

Copyright information for `KUD