Matthew 17

Yeisu iyemanibuibui

(Maki 9:2-13; Luke 9:28-36)

Ahubena 6 tuluhanai Yeisu ana taumulitao tonuga ilauvaidi, na baidanao hihahaene ehebo oya daodaona ainai. Taumulitaone hiya Pita na Yemesa matahina Yoni. Hauganane hibom himiyamiya oyai Yeisu manina hiꞌiꞌitane pigapigabuna dova mahana ana ita, na ana aleꞌo hewahewana dova masele iꞌalahi taohani. Na tenem ainai Elaitiya yo Mosese himahalavama na Yeisu baidadi hiꞌauꞌaubabada.

Na Pita iꞌapuhini na Yeisu iwalo auline, iwalo, ‘Taubada teina dova yada miyane inamwanamwa, ainaena howahowana ebe utalam gwau tonuga taꞌabidi, ehebo owa vehabam, ehebo Mosese vehabana, na ehebo Elaitiya vehabana’.

Pita yana aubabada howola nigele iyaveꞌovi na hogahoga maselena itauhamuidine, na hogahogane ainaena alina ehebo hibenalei, iwalo, ‘Teina Natugu yavelauwei, iya vehabana yayaliyaya mwalaꞌina, ainaena yana walo ambenaledi’.

Na taumulitaowa hitau tonuga alinawa hibenalei ta mayadi meheuhi hitalupwagogo, na Yeisu ilaoma iꞌabitowoidi, iwalo, ‘Amtowolo. Havena ammehemeheuhi’. Eena hilautaꞌai ta Yeisu ibom itowotowolo hiꞌiꞌitane.

Eeta oyaena hiꞌaitulu na Yeisu iloinaedi, iwalo, ‘Ginauliwowa wau amꞌiꞌitadine havena tomowa aidiyai amwalowalo mahalavaedi ana higa yau Tomowa Moihagu mwalowoiyena yatowolouyoma’. 10 Na Yeisu ana taumulitao ainai hipanivila, hiwalo, ‘Hava wuwuna loina ana tauveꞌitao hiwalo ebeha Elaitiya imugaima na mulitai abo Besinana towahona imahalava?’

11 Na Yeisu iwalo, ‘Ehewa, Elaitiya ebeha ilaumugaima ta ebe ginauli maudoina iꞌabiye dumwaludi. 12 Na hesi Elaitiyanane bada ilaomaꞌo, na tomowa nigele hiyaꞌatai na hesi himumuga yababaei hava yadi nuwatuwu dova, mata hinage yau Tomowa Moihagu aliguwai mumugadine dova.’ 13 Ainaena taumulitaone tenem ainai hinuwatuwui ebeha Yeisu Yoni tauꞌabiye bapitaiso vehabana iꞌauꞌaubabadane.

Ehebo gama Yeisu iꞌabiye namwanamwa

(Maki 9:14-29; Luke 9:37-43)

14 Hauganane Yeisu mayana taumulitao hiꞌaitulu boda aidiyai, ehebo towaho ilaoma italupwagogo Yeisu mehenai, 15 na iwalo, ‘Taubada, natugu uꞌatemuyamuyaei na uꞌabiye namwanamwa, wuwuna hauga maudoina manihubu bwadana ivaivai na abiꞌabivelolo, na tauna himuyamuya mwalaꞌina, na tupwana hauga aidiyai aiwa alaꞌalahina aidiyai ibeꞌubeꞌu, na tupwana hauga bwahi niꞌuniꞌuna aidiyai ihanehanene. 16 Na am taumulitao aidiyai yalawenama, na nigele howahowadi hiꞌabiye namwanamwa.’

17 Na Yeisu iwalo, ‘Omiu teina yasone vedova? Ainaena uluꞌulumiune yaiyaidi. Nuwana nigele amyayemidiyegau awa? Viha hauga mata yamiya vahaligomiu na yanuwanuwatuwu vehabamiu. Hola gamanane amvaiyama ta yaꞌita?’ 18 Eeta Yeisu aluꞌaluwa yababanane iloinaei ta manihubu bwadanawa gamane ainaena imamahalavane ta inamwanamwauyone.

19 Mulitai Yeisu ana taumulitao hilaoma na hibom Yeisu baidadi, na hiwalo auli, hiwalo, ‘Taubada, vedova ta ai nigele howahowamai aluꞌaluwa yababanane agabae mahalavaei’.

20 Na Yeisu iwalo, ‘Wuwuna yami yemidine hitapiya. Yawalo moiha ebe yami yemidi ana wahiyala dova haiyala patuna, howola oyane tenem ainai amwalo, “Teina ainaena umiyadobi”, 21 mata iꞌawa abi. Dova hinage ginauli maudoina howahowamiu na ampaihowaidi.’

Yeisu yana mwalowoi vehabana iwalouyo

(Maki 9:30-32; Luke 9:43-45)

22 Galili ainai himiyamiya, na Yeisu iwawalo aulidine, iwalo, ‘Yau Tomowa Moihagu, howola abo agu tauhuhula iꞌaiyauyanegau tomowa nimadiyai, 23 na hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonugana ainai Yaubada iꞌabiye towolouyoigau’. Yeisu yana walomahalava teina vehabana hinuwayababa mwalaꞌina.

Yadi takesi vada Veꞌahihi vehabana

24 Mulitai hilau Kapeneum ainai, na takesi vada tapwalolo vehabana ana tautanowo hilaoma ta Pita ainai hiwalo, ‘Vedova, howahowana na yami tauveꞌitane itakesi, bo?’

25 Na Pita iwalo, ‘Ehe, mata yana takesi imwauwi’.

Hauganane Pita iwuyo vadai, Yeisu Pita iwalo auline, iwalo, ‘Saimoni, hava yam nuwatuwu tauloinaone baleꞌuwai vehabadi? Yaiyadiwo aidiyena takesi hivaivaine? Hibom natudiyao aidiyena, bo vali tomowa aidiyena?’

26 Na Pita iwalo, ‘Vali tomowa aidiyena’. Na Yeisu hinage iwalouyo, iwalo, ‘Neta moiha! Na hesi hiya natudiyaone nigele teya adi vitai. 27 Na havena tataꞌwataꞌwata, mata dova alidai hinuwayababa. Ainaena teina taꞌi pisilaeni uvai na udobi leꞌawai ta yama iꞌaimugai uꞌatuni, na awanane uꞌabiye yanali ta holanai mane uvaiyama ta umohedi, neta owa na yau yada takesi, howahowadai.’

Copyright information for `KUD