Matthew 2

Tausonogao yadi tauboꞌe gama Yeisu ainai

Yeisu hilabahi Betelehem ainai, haugana Helodi iya iloiloina Yudeya holanai. Na hauganane ainai tausonogao tupwa bomatuwena hilaoma ta Yelusalemaone aidiyai hipanivila, hiwalo, ‘Havaidova Yudeya yami wasawasa vauvauna hilabahi? Ahanapuiyaꞌo bada hilabahiyaꞌo, wuwuna ana veꞌiveꞌilala utui aꞌitayaꞌo tupwa bomatuwena ipoetaohanine, ainaena alaoma habi pwagogo ainai.’

Yadi walo teina wasawasa Helodi ibenalei na iꞌaluwagavai mwalaꞌina yo hinage Yelusalemao bagibagilidi hiꞌaluwagavai walo teina vehabana. Ainaena Helodi Yudeyaone yadi taupwaoli mwalaꞌidi yo yadi loina ana tauveꞌitao iyoga ahaidi na aidiyai ipanivila, iwalo, ‘Havaidova ainai Besinana towahona hilalabahine?’

Na hiwalo, ‘Betelehem ainai, neta Yudeya holanai, dova tauwalo mahalava yana walomahalava Buki Veꞌahihi holanai, iwalo:

“Vehabana Betelehem dalava wasawasa na mwalaꞌina Yudeya dalavanao maudoidi aidiyena. Wuwuna Betelehem holanaena howola abo Isileli adi tauloina imahalava, na iya yagu bodao imugaiyedi.” ’
Ta Helodi tausonogaowa iyoga dawaniyedima, na ipanivilaedi aiteya hauga ainai utuine imamahalavane. Eeta Helodi yadi walo ibenaledi na iloinaedi, iwalo, ‘Amlau Betelehem ainai na gamanane ambehaei, na ebe amlobai amwuyoma amvenuwamwauwegau, ta ebe yau hinage yalau na yapwagogo ainai’.

Wasawasa alinana hibenalei na hisoꞌeꞌeli ta hilau na utuiwa mwalona tupwa bomatuwena hiꞌiꞌitawa mehediyai imahalava na ihinahinali eeta himulitaei na gamanane yana abamiya itowoloveꞌilala na ainai himamahalavane, 10 na utuiwa vehabana hiyaliyaya mwalaꞌina. 11 Hiluwu vadai ta gamanawa hinana Meli baidana hiꞌiꞌitadine, na hipwagogo gamane ainai. Na velauwowa hivavaidimawa gamanane ainai himwamwauwidine, neta goula yo gadoꞌa yo emodi.

12 Na mulitai niviniviyena Yaubada ivenuwamwauwedi ebeha havena Helodi ainai hiwuyowuyouyo, eeta hitowolo na vali amwahaena hilau gwaipile yadi dalavai.

Yosepa yo gama mahinana hidena Itipita ainai

13 Na tausonogao bada hilaoꞌo na masigiliyena Yaubada yana tausagenawasa niviniviyena Yosepa ainai imahalava ta ivenuwamwauwei iwalo, ‘Utowolo na gama mahinana ulauvaidi ta amdena tupwa Itipita ainai, na nemai ammiyamiya ana higa yavenuwamwauwegomiu, abo amlau gwaipilema. Yami dena teina wuwuna, Helodi mata gama teina ibehaei na ebeha iꞌoiye mwalowoi.’

14 Eeta masigilinane ainai Yosepa itowolo ta gamane mahinana ilauvaidi na hidedenane Itipita. 15 Na nemai Itipita himiyamiya ana higa Helodi imwamwalowoine. Yadi vetaumana ainaena Yaubada yana walomahalava, neta ehebo tauwalo mahalava iwalo mahalava mugaiyei, iwalo:

‘Itipita ainaena natugu yayogaenama’.
16 Na Helodi tausonogaowa ihaꞌwaꞌahayaidi ta nigele hiyalau gwaipilema. Yadi oyama vehabana imodiꞌiꞌini mwalaꞌina, eeta Helodi yana tauꞌalehao ivetamaledi Betelehem dalavanao aidiyai, yo ebeha hedaheda towatowahodi hiya adi bolimai bwau ainaena iꞌaituluyo, hiꞌoiye mwalowoidi. Wuwuna tausonogao yadi aubabada ainaena bada ihanapuiyaꞌo aiteya hauga ainai gamanane itutubuine.

17 Ainaena hauganane imahalava hava tauwalo mahalava Yelemaya mwalona iwalo mahalava mugaiyei, iwalo:

18 ‘Dou taꞌetaꞌe dalava Lamaꞌa ainena yabenalei.
Muya na mehelino hidou taꞌetaꞌeyedi.
Letiyeli idoudou natunao vehabadi,
na yana dou ainaena nigele howahowana iyaliyaya,
natunao yadi mwalowoi vehabana.’

Yadi laugwaipile Nasaleti ainai

19 Eeta Helodi yana mwalowoi tuluhanai Yaubada yana tausagenawasa imahalava Yosepa ainai, haugana Itipita ainai howola himiyamiya, na niviniviyena iwalo ainai, 20 iwalo, ‘Yosepa utowolo na gama mahinana ulauvaidi na amwuyo Isileli, wuwuna gamane ana alehawa bada imwalowoiꞌo’.

21 Na Yosepa itowolo, ta gamane yo hinanane ilauvaidi, na hiwuwuyone Isileli.

22 Na haugana hiwuyo Yosepa wasa ibenalei ebeha Helodi natuna Akeleyosi iveꞌaivelaheyei na ivetauwasawasa Yudeya holanai, eeta Yosepa imeheuhi na nige nuwana ilau gwaipile Yudeya, eena niviniviyena veꞌita Yaubada imohei ta hitaꞌiꞌili Galili tupwanane ainai. 23 Na Nasaleti ainai hivedalava ta himiyamiya. Teina ainaena tauwalo mahalava yadi walomahalava mugamugaina iwalo: ‘Iya yehana himwauwi towaho Nasaleti’.

Copyright information for `KUD