Matthew 28

Yeisu mwalowoiyena itowolouyo

(Maki 16:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

Tapwalolo dagelanai neta malatomtomwai hawahawaga vauvauna ana ahubena mugamugaina ainai Meli Magidalaena mayana waligeha hilaoma magayai habi tauboꞌeyei. Na mwaniꞌiniꞌi mwalaꞌina isagena, neta Yaubada yana tausagenawasa ehebo galewaena iꞌaituluma, na gaima magai awanaena iveꞌi wahiyei na ainai imimiyane. Tausagenawasanane ana ita pigabu dova, na ana aleꞌo hewahewana moiha.

Na magai ana tauꞌita aviviniwo tausagenawasanane hiꞌiꞌitane na himeheuhi mwalaꞌina na hibatubatutuli, na hibeꞌu baleꞌuwai dova taumwalomwalowoi.

Na tausagenawasanane waiwaihiuwone iwalo aulidi, iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi. Yahanapuiyaꞌo omiu Yeisu iya bada hiꞌoiye mwalowoiyaꞌo ambehabehaei. Iya nigele teinai, wuwuna mwalowoiyena bada itowolouyoꞌo, dova mwalona iwalo alimiyai. Amlaoma ta yana abaꞌeno ovaꞌovaꞌaꞌavana amꞌita. Na amlau mwayamwayayau ana taumulitao amwalo aidiyai ebeha Yeisu mwalowoiyena bada itowolouyoꞌo, na mata imugai Galili ainai, na omiu abo ammulitaei tenemai na amꞌita. Teina yami wasa bada yawalo auligomiuꞌo.’

Na waiwaihiuwone mayadi meheuhi na hinage mayadi yaliyaya magai hilau vehulu na hisagena mwayamwayau ta ebe Yeisu ana taumulitaone aidiyai ginauli teina hiwalo mahalavaedi.

Na Yeisu amwahai ilobaidi na ivelauwedi, na hilaoma aena hiꞌabitowoidi, na hiwalovetuvehaeyei. 10 Eena Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi, na hesi amlau augeluwo nuwadiyai ammwauwi na hilau Galili ainai, ta nemai hiꞌitagau’.

Magai ana tauꞌita aviviniwo yadi walomahalava

11 Waiwaihiudiyaone howola amwahai hilaulau, na magai ana tauꞌita aviviniwone tupwadi hilau dalava Yelusalem ainai, na hava dova imamahalavane hiwalo mahalavaedi Taupwaoli mwalaꞌidi aidiyai.

12 Ainaena Taupwaoliwone yo babadao baidadiyao himiya ahaidima, na hiloina, ta mane mwalaꞌina tauꞌita aviviniwone himohedi. 13 Ta ebe tomowa aidiyai hivetalaꞌaubabadaei, na hiwalo, ‘Masigiliyena aꞌenoꞌeno na Yeisu ana taumulitaone hilaoma, na taunane hivavaine’. 14 Yo hinage hiwalo aulidi, hiwalo, ‘Ebe Loma tauloina mwalaꞌina wasa teina ibenalei, mata aꞌoyamaei, na ebe havena alimiyai imanimanini’.

15 Ainaena yadi mane hivaidi, na Taupwaoliwo yo babadao yadi nuwatuwuwone himumulitaedine. Na yadi oyamawa idabalala Yudeyaone aidiyai, ta wau hinage dova hiwalowalo.

Yeisu ana taumulitao yadi paihowa imohedi

(Maki 16:14-18; Luke 24:36-39; Yoni 20:19-23)

16 Ainaena Yeisu ana taumulitao hitau 11 hilau Galili, ta hihae oyawa Yeisu iwalo mahalavaeiwa ainai. 17 Na Yeisu hiꞌiꞌitane, na ainai hitalu pwagogo, na tupwadi aidiyena howola mayadi nuwatuwu bwaubwau.

18 Yeisu ilaoma aidiyai na iwalo aulidi, iwalo, ‘Tamagu bada loina wahiwahiyalana maudoina imohegauꞌo galewai yo baleꞌuwai. 19 Na amlau tupwa maudoidi aidiyai amguguya na ainaena tomowa himulitaegau, yo hinage amꞌabiye bapitaisowedi Tamagu yehanaena, yo Natuna yau yehaguwena, yo Aluꞌaluwa Veꞌahihi yehanaena. 20 Na veꞌita maudoina bada yamohegomiuꞌo amveꞌitadi na hiya hinage himulitaedi. Na moiha, yau baidamiu tamiyamiya hauga maudoina wau yo ana higa baleꞌu yana abaꞌovi ainai.’

Copyright information for `KUD