Matthew 4

Yeisu ana towoi Tomodulele ainaena

(Maki 1:12-13; Luke 4:1-13)

Teina ainaena Yaubada Aluꞌaluwana Yeisu ilauvai ta ilalaweine balabala awawai ta ebeha ana towoi Tomodulele ainaena ilobai. Na ahubena 40 holanai nigele iyaꞌai, ta ainaena ivahali mwalaꞌina.

Na tautowoinane imahalava na iwalo, Ebe owa Yaubada Natuna, gaima teina uloinaedi ta hiyemala aiꞌai’.

Na Yeisu iwalo, ‘Buki Veꞌahihi holanai loina imiyamiya ebeha:

“Tomowa yawahidi nigele aiꞌai aꞌava ainaena, na hesi walowo maudoidi Yaubada awanaena hilaoma iya tomowa yadi abanamwanamwa”.’
Iꞌovi na Tomodulele Yeisu ilauvai ta ilalaweine Yelusalem, na vada tapwalolo mwalaꞌina ewaꞌalilinai ihahaeyeine, na ainai iwalo, ‘Ebe owa Yaubada Natuna, teina ainaena ugavai, na mata nigele howahowana uyasilahe. Wuwuna Buki Veꞌahihi bada iwalo mahalavaꞌo, iwalo:

“Yaubada yana tausagenawasao iloinaedi ta hiꞌita avivinigo”.
Yo hinage iwalo:

“Nimadiyena hiꞌavalaigo, na ebe havena aem hisilasilahe gaima aidiyai”.’
Na Yeisu hinage iwalo, ‘Ehebo walo Buki Veꞌahihi ainai imiyamiya iwalo:

“Havena yam Bada Yaubada utowotowoi”.’
Na Tomodulele Yeisu ilauvai ilawei oya mwalaꞌina ewanai na tenem ainai dalava wasawasaowa baleꞌuwai maudoidi Yeisu iveveꞌitane, na hinage itowouyoi, iwalo, ‘Tupwa tenem maudoina mata yamohego. Ebe ubeꞌu aitulu na aliguwai upwagogo, na ebe abaloinaone yamohego.’

10 Eena Yeisu iwalouyo, iwalo, ‘Tomodulele, ulau vehulugau! Buki Veꞌahihi holanai loina imiyamiya ebeha:

“Yam Yaubada ibom ainai upwagogo yo utapwalolo yo ibom yana walo upaihowai”.’
11 Ainaena Tomodulele Yeisu ilauvehulu na mulitai tausagenawasao himahalava ta hihahaguine.

Yeisu yana paihowa ivetuwuni tupwa Galili ainai

(Maki 1:14-15; Luke 4:14-15)

12 Na mulitai Yeisu wasa ibenalei ebeha Yoni vada abapaiyai himwauluwuwenaꞌo, ainaena iwuyo Nasaleti Galili tupwanai. 13 Na Nasaleti ilauvehulu ta imimiyane Kapaneum leꞌawanai, neta huhuwone Sebuloni yo Napitalai yadi toputopuwai. 14 Ginauli teina vehabana tauwalo mahalava Aisaya mwalona iwalo mahalava na Buki Veꞌahihi ainai ilelelene iwalo:

15 ‘Sebuloni yo Napitalai yadi dalavao neta niꞌu yo bwahi Yolidani ahipudiyai,
nigele Yudeyao yadi tupwa yehana Galili.
16 Hibom guguyou yana tupwa ainai himiyamiya na hesi teina hauga masele mwalaꞌina bada hiꞌitayaꞌo.
Wuwuna mwalona mwalowoi yana tupwa yababana ainai himiyamiya
na teina hauga bada masele aidiyai iꞌalataohaniꞌo.’
17 Hauga tenem ainaena Yeisu yana guguya ivetuwuni na iwalo, ‘Yami paihowa yababadi aidiyena amnuwabui, wuwuna hauga bada imahalavaꞌo na Yaubada ivetauloina alidai’.

Tauyama hitau vehopali Yeisu iyogaedi

(Maki 1:16-20; Luke 5:1-11)

18 Na ehebo hauga Yeisu niꞌu Galili leꞌawanai ivasavasane na tauyama hitau bwau matahina ilolobaidine yadi vinaya hiyahuyahuwei, ehebo Saimoni, iya hinage hiyogaei Pita, na tahina yehana Andulu. 19 Na iyogaedima na iwalo, ‘Ammulitaegau na tomowa amꞌonadi’. 20 Tenem ainai yadi vinayawa hilaugabaei na Yeisu himumulitaeine.

21 Na hinage tupwana ivasanelau na tauyamao hitau tonuga wagai yadi vinaya hiꞌatuꞌatububunidi iꞌiꞌita lobaidine, hiya Yemesa yo Yoni yo tamadi, ibom yehana Sebedi. Eeta Yemesa matahina iyogaedi, 22 na hitowolo mwayamwayau tamadiwa wagai hilalaugabaeine, na Yeisu himumulitaeine.

Yeisu tomowa bagibagilidi ihaguidi

(Luke 6:17-19)

23 Yeisu Galili maudoina itaꞌiꞌiliyei na yadi vada tapwalolo aidiyai iguguya, na wasa namwanamwana Yaubada yana loina vehabana iwalo mahalava, na hinage tomowa adi lovalao vagadi yo vagadi aidiyena iꞌabiye namwanamwadi. 24 Ainaena Yeisu wasana imahalava Siliya dalavanao maudoidi aidiyai, eeta taulovalao bagibagilidi hilawelawedi ainai, hiya hilovala mwalaꞌina na hiya maꞌadi muyamuyao yo hiya viꞌaviꞌa iꞌabiye yauyauledi yo hiya adi lovala ainaena hiꞌabiꞌabivelolo, yo hinage taupeuwo, na Yeisu iꞌabiye namwanamwadi maudoidi. 25 Teina wuwuna boda mwalaꞌina Yeisu himulimulitaei. Hiya Galiliyena yo Dekapolisiyena yo Yelusalemaena yo Yudeyaena yo hinage Yolidani vali tupwanaena.

Copyright information for `KUD