Philippians 3

Mumuga namwanamwa vehabana

Tahiguwao, yada Bada vehabana amyaliyaya. Mwalona nuwatuwu teina yaleleyawaꞌo, na teina hinage nuwanuwagu ebeha yaleleuyoi, yami miya namwanamwa vehabana. Amꞌita avivinigomiu tauyababao yadi mumuga dova edewa, hibom hapi ꞌwapidiyai ana tauvai bodadi aidiyena. Na hesi ita ada hapi atedai, ta Yaubada ainai tapwagopwagogo Aluꞌaluwana ainaena, eeta Yeisu Besinana ibom tawalowalo vetuvehaeyei, na nigele ginauli baleꞌu ainai tayayemiyemidi, neta ainaena ita hapi moiha bada tavaiyaꞌo. Yau baleꞌu mumugana aidiyena yanuwahaehae, wuwuna yau hinage tomowa tupwadi yamwalaꞌi gabaedi. Yau taꞌi Isileli towahona moiha, na yagu huhu Beniyamina, ta agu ulutubu Hibulu na ꞌwapiguwai hihapigau yagu tubui ana ahubena 8 ainai, ta taupwaoliwo yadi loinao yamulita iliꞌilimanidi dova Palisi yadi boda. Na tapwalolo ainaena yaꞌaiꞌaipate mwalaꞌina Yaubada yana bodao adi abiyemuya vehabana, na loina ainai nigele teya Mosese yana laugagayo yayahoꞌe. Na hesi teina mumugaone bada yaꞌawa ginauli awaꞌawawaediꞌo, wuwuna Besinana ibom ainai yatalamwegauꞌo. Moiha, yagu Bada Yeisu Besinana ana hanapu iya ginauli mwalaꞌi alilina, na ginauli baleꞌuwai imwalaꞌi gabaedi, eeta mumugawone teina nigele nuwagu, ta Yeisu ibom vehabana ginauli maudoina yamwauvehuludi yo yaꞌawa yababaedi wuwuna nuwanuwagu Besinana taꞌi. Yo hinage nuwanuwagu Besinana ainai yamiyamiya nigele ebeha yabom yagu mumuga dumwaluwena bo Mosese yana loinao aidiyena, na hesi yagu yemidi Besinana ainai vehabana. Neta mumuga dumwaluna Yaubada ainaena na imohemohegita yada yemidi Besinana ainai vehabana. 10 Nuwanuwagu hinage Besinana yahanapui yo yana towolouyo ana wahiyala yalautowoi, ta ana muyao baidagu aveꞌavaꞌavalaedi, na hinage yana mwalowoi yaveꞌaoꞌaonaei, 11 ta ainaena ebe mwalowoiyena yau hinage yatowolouyo.

12 Nigele ebeha towolouyo bada yalobaiyaꞌo, bo nuwana yagu mumugao maudoidi hinamwanamwaꞌo na hesi teina ebeha yaꞌabi avivini. Ginauli teina vehabana Yeisu Besinana bada iꞌabi avivinigauꞌo. 13 Tahiguwao, nigele yayawalowalo ebeha bada yaꞌabi aviviniyaꞌo, na hesi yagu nuwatuwu ehebo taꞌi, ainaina ginauli dagelaguwai yanuwagabaediꞌo ta hava meheguwai vehabadi yaꞌaiꞌaipate wahiyala, 14 neta abamasiwa, Yaubada yana yoga haehaena ana maiha galewai Yeisu Besinana ainaena.

15 Eeta maudoida teina dova tanuwatuwu toyatoyawa ebe yada nuwatuwu bada hihunaꞌo. Na ebe yami nuwatuwu vagadi, ginauli teina vehabadi howola abo Yaubada iveꞌitaedi alimiyai. 16 Na hava talobalobaidi ebeha taꞌabi avivini iliꞌilimanidi.

17 Tahiguwao, maudoimiu amveꞌaoꞌaonaegau, na ebe yaiyadiwo yadi mumuga dova yau, amvinuvinunuidi ta omiu amvemumuga dova. 18 Na hesi tomowa bagibagilidi yadi mumuga ainaena Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai hiveꞌalehaei. Hiya mwalona yawalo mahalavaediꞌo alimiyai, na teina hauga hinage mayagu dou yawawalouyo tauyababaone vehabadi. 19 Hibom yadi abaꞌovi ainai mata hisilahe, wuwuna yadi abayemidi diyadi ibom vehabana, yo ginauliwo abahinimaya hiwalowalo vetuvehaeyedi, wuwuna ginauli baleꞌu taꞌi nuwanuwadi. 20 Na ita hesi yada dalava galewai, ta ainaena ada Taulivahi, ibom yada Bada Yeisu Besinana, howola abo iwuyoma, eeta vehabana tahaꞌwahaꞌwa. 21 Na haugana iwuyoma, mata tauda tapitapiyadi imwau gwaipiledi, ta tauda wahiwahiyaladi yo masemaseledi dova ibom taunane. Yana paihowa teina ibom yana wahiyalaena, wuwuna howahowana yo ginauli maudoidi aidiyai ivetauloina.

Copyright information for `KUD