Revelation of John 1

Buki teina ainai Yeisu Besinana yana veꞌita wasana, Yaubada iꞌaiyauyaei na ebeha Yeisu iveꞌitaei yana taupaihowao aidiyai na hihanapui hava mata muhamuhana imahalavane.

Teina veꞌitane Yeisu Besinana yana tausagenawasa ivetamalei yau yana taupaihowa Yoni aliguwai na yawalo mahalavaei.
Yau ginaulidine bada yaꞌitadiꞌo maudoina, ainaena yamwau mahalavaedine, neta Yaubada yana walo, na hinage Yeisu Besinana yana wasa.

Uyaliyaya owa taulauvahili na amyaliyaya omiu taubenali, eeta teina walomahalava lelelelena ambenalei na ammulitaei, wuwuna ginaulidine yawalo mahalavaedine muhamuhana mata himahalava.

Awayauwedo boda maudoina 7 aidiyai

Yau Yoni yami leta yaleleyawa omiu boda tauyemidiwo tupwa 7 Esiya holanai. Atemuyamuya na nuwadaumwali alimiyai, Yaubada ainaena, na hinage aluꞌaluwa 7 aidiyena, hinage Yeisu Besinana ainaena. Iya Yaubada mwalona, ta hauga teina, yo hauga ilalaoma aidiyai imiyamiya, na aluꞌaluwaone 7 hiya Yaubada yana abamiya wasawasa mehenai himiyamiya. Yeisu Besinana iya tauwalo moiha, na hinage iya mwalowoiyena itowolo mugai, ta baleꞌu ana tauwasawasao yadi Tauwasawasa. Ibom Yeisune ivelauwegita na yada pwanoliwone ꞌwahinanaena iwuwadine. Eeta imwau ahaigita na ebeha tavetauloina na tapwaoli Tamana Yaubada ainai. Iya Yeisunane yana wasawasa yo yana wahiyala miyamiya vateyaidi. Moiha.

Na amꞌita iya ilalaoma yalovi ainaena, na tomowa maudoidi yo hinage ana tauwomaliwo maudoidi hiꞌita, na taumiya baleꞌu tupwa maudoina aidiyena hinuwaꞌuvali na vehabana mata hidou mwalaꞌina. Teina mata imahalava. Moiha.

Yada Bada iwalo, ‘Yau abavetuwuni yo abaꞌovi’. Ibom Yaubadane Tauwahiyala moiha, na mwalona yo wau yo hauga hilalaoma aidiyai imiyamiya.

Besinana ana ita

Yau tahimiu Yoni. Taveboda eheboꞌo Yeisu Besinana baidada, yana abaloina holanai omiu na yau taꞌalamaꞌiꞌitanegita muyamuya yo vitai aidiyena. Yau mwalona hipaigau na himwauwigau bwanabwana Patimo ainai, wuwuna yaguguya Yaubada yana walo yo Yeisu wasana.

10 Tenem ainai yada Badane yana ahubena ainai Aluꞌaluwa Veꞌahihi yalautowoi aliguwai, na ainaena ehebo alinana mwalaꞌina yabenalei dova yoguli iꞌauꞌaubabada dagelaguwai, iwalo, 11 ‘Ginaulidine howola abo uꞌitadi na vehabadi ulaulele buki ainai, na bukine uvetamalei boda tauyemidiwo 7 aidiyai, neta Epeso, Simena, Pegamosi, Tayataila, Sadisi, Piladelipiya yo Laodisiya aidiyai’.

12 Eeta yatowolo gwaipile ebeha yaꞌita yaiya aliguwai iꞌauꞌaubabadane. Tenem ainai masele adi abamwau 7 yaꞌiꞌitadine goula aidiyena hipapaihowaidine. 13 Na ahiꞌahipudiyai ehebo yaꞌita, dova Towaho Moihana, ana aleꞌo dabalonaena ta idobi aenai, na nuwanuwanai ana tulituli goula, 14 na vahunane hewahewa alilina, dova ahole vauvauna, na mehena dova aiwa alaꞌalahawawalina. 15 Na aena namanamalina dova pwawati vauvauna higabu, na alinana ana benali dova bwahi mwalaꞌidi dagugudi, 16 na hinage utui 7 nima tautuwanaena iꞌabihinidi, na hinage awanaena elepa aleꞌaleha imahamahalava mehemehegaina tupwa bwaubwauna ainaena, na maninane dova mahana ihinahinali, mahana alaꞌalapwahiyai.

17 Na haugana yaꞌita, aenai yabeꞌu dova yamwalowoi, na nima tautuwanaena iꞌabi aliguwai, na iwalo, ‘Havena umehemeheuhi, wuwuna yau abavetuwuni yo abaꞌovi. 18 Mayawahigu yamiyamiya, mwalona yamwalowoi na uꞌita yau yamiyamiya na mata nigele yayaꞌovi. Eeta nimaguwai mwalowoi yo Bwebweso adi awaꞌeda abahoꞌena yaꞌabiꞌabi avivinidi.

19 ‘Inamwanamwa. Ginauli teina uꞌitadiꞌo uleledi, na hinage hava mata mulitai himahalava uleledi. 20 Teina utuine 7 nima tautuwaguwai na hinage masele adi abamwau 7 uꞌitadiꞌo, adi nuwamasele dawadawanidi, alimwai yaꞌabiye masele. Utui 7 neta tausagenawasao 7 tauyemidiwo 7 vehabadi, na masele abamwauwina 7 neta hiya boda tauyemidiwo 7.

Copyright information for `KUD