Revelation of John 11

Yaubada ana tauwalo moiha bwau

Mulitai aiꞌaiwa ehebo imohegau dova abalive, na aliguwai iwalo, ‘Utowolo na Yaubada yana vada veꞌahihi yo abapwaoli uliveidi, na tautapwalolowone holanai uvahilidi. Na hesi vada veꞌahihi mwalaꞌina tuluhanai havena ulivelivei, wuwuna tuluhanane neta taumiya ganamuli vehabadi, hiya neta nigele Yudeya, mata aediyena Yaubada yana dalava veꞌaveꞌahihina hiwutuye biꞌibiꞌidi waiꞌena 42 holadiyai. Na tauwalo moiha bwau mata yavetamaledi na alaꞌalawowoli yamohedi ta hiwalo mahalava, adi aleꞌo dova hiwahiwape adi aleꞌo, na Yaubada yana walo hiwalowei ahubena 1260 holadiyai.’

Tauwalo moihaone neta aiwa olibe bwau na masele abamwauwina bwau hitowotowolone baleꞌu ana Badane mehenai. Na ebe yaiya itowoi na iveꞌaleha tauwalo moihaone aidiyai, aiwa alaꞌalahawawalina awadiyena imahalava na adi alehaone hiveyababadi, na hiꞌoiꞌoiye mwalowoidi.

Hitau bwau teina mayadi wahiyala ta hauganane ainai Yaubada yana walo hiwalowalowei, howahowana ꞌwesu galewaena higudui. Hinage mayadi wahiyala bwahi yo bidala aidiyai, ta hiyemala ꞌwahina. Hinage mayadi wahiyala vitai vaganavagana yo muyamuya vehabadi, ta ebe aiteya hauga nuwanuwadi vitaiwone himahalava mata himahalava.

Eeta tauwalo moiha bwauwone yadi walo tomowa aidiyai iꞌovi, na mata lagulagu manimaninina ehebo guda mwalaꞌina ainaena imahalava, ta iꞌaleha tauwalo moihaone baidanao, na iwahiyala ta iꞌoiye mwalowoidi. Na mwalomwalowoidi hiꞌenoꞌeno maseleyai dalava mwalaꞌina ainai. Dalavanane mwalona yada Bada ainai hiveꞌabahi, na walo dawaniyena yehana himwauwi hiwalo, Sodoma, bo Itipita.

Tomowa bagibagilidi hitauꞌahaiyama, boda, huhuwo yo alinao yo abaloinao aidiyena, eeta taumwalowoiwone hivinuvinuidi ahubena tonuga na tupwana aidiyai. Na taumwalowoiwowa adi mwau magaiyai hilaugagayowedi. 10 Na taumiya baleꞌu hiyaliyaya tauwalo moiha bwauwone yadi mwalowoi vehabana, ta hiyemahuli, na velau himohe ehebo ehebo aidiyai, wuwuna tauwalo mahalava bwauwone muya mwalaꞌina taumiya baleꞌu aidiyai hivaiyama.

11 Eeta ahubena tonuga na tupwana hiꞌovi, na Yaubada yawahi imohedi, ta hitowolouyo, na tomowa bagibagilidi hiꞌitadi, ta himeheuhi mwalaꞌina. 12 Na tauwalo mahalava bwauwone alina galewaena hibenalei, aidiyai iwalo, ‘Amhaema teinai’. Eeta yaloyaloviyena hihahaene, na adi alehaowa hivinuvinunuidi. 13 Hauganane tenem ainai mwaniꞌiniꞌi mwalaꞌina isagena, na dalava mwalaꞌina ana biliutuhi teni aidiyena ehebo tupwa iloloꞌene, ta tomowa adi bagibagili 7 tausani himwalowoi mwaniꞌiniꞌine ainaena. Na tomowaowa himiyamiyane himeheuhi mwalaꞌina, na Yaubada galewai hinoꞌowei.

14 Na muya bwauna bada iꞌoviꞌo, na tonugana muhamuhana imahalava.

Yoguli sebenina

15 Eeta tausagenawasa sebenina yana yoguli iyuvi, na galewaena alina mwalaꞌina hiwalo, ‘Bada mayana Besinana teina hauga yadi alaꞌalawowoli ta hiloina baleꞌu yana abaloina maudoina aidiyai, na yana loinane mata nigele yana abaꞌovi.’

16 Na babadao hitau 24 Yaubada mehenai himiyamiyawa yadi abamiya wasawasa aidiyena, hibeꞌu aitulu na ainai hipwagopwagogo na hinoꞌowei, 17 hiwalo,

‘Yama Bada Yaubada tauwahiyala moiha, owa umiyamiya, wau yo mwalona aidiyai, awayauwedo alimwai, wuwuna yam wahiyala mwalaꞌina uꞌabiye mahalava, eeta uvetuwuni uloina.
18 Hiya taumiya ganamuli himodiꞌini moiha, na hesi yam hauga lauvetala ana hauga imahalavaꞌo ta taumwalowoi hitowolo na uloinaedi yo yam tauwalo mahalavao adi maiha umohedi yo yam tomowa maudoidi adi maiha umohedi, hiya mwalaꞌidi yo hiya habuhabuludi aidiyai, wuwuna hiya am tauveꞌahihiwo. Na hesi baleꞌu ana tauꞌabiye yababao owa uveyababadi.’
19 Ainaena Yaubada yana vada veꞌahihi galewai ihoꞌe, ta Dedewaga Veꞌahihi vada veꞌahihi holanai, yaꞌita. Na namali yo dagugu yo tutu igoha, yo mwaniꞌiniꞌi isagena, yo ꞌwesu patupatuna dova aisi italu.

Copyright information for `KUD