Revelation of John 12

Waihiu na lagulagu uluꞌulunao 7

Na galewai abanuwapwanopwano mwalaꞌina imahalava, neta waihiu ehebo ana aleꞌo dova mahana, na waiꞌena aena elauhanai, na vahuna ana pwaopwaomi wasawasa neta utui 12 hiꞌalaꞌalahi. Na waihiunane hiuhiumana na muya mwalaꞌina isidasida habi labalaba.

Hinage ehebo abanuwapwanopwano galewai imahalava, neta weso mwalaꞌina hawahawawalina, na uluꞌuluna adi bagibagili 7 yo waꞌiyanao adi bagibagili 10, na uluꞌulunao 7 aidiyai pwaopwaomi wasawasa himiyamiya. Na wulinaena utui bagibagilidi iniulidi na igabaedi baleꞌuwai. Ebe utui maudoina tawahei boda tonuga aidiyena, ehebo boda bada igabaediꞌo, na bwau hitupwa. Na weso hawahawawalina waihiu mehenai itowotowolo, ta ebe ilabalaba, gamanane iꞌai. Eeta waihiuwa ilabalaba, ta towahona, iya ebeha tupwa maudoina adi tauloina wahiwahiyalana dova pwawati yana wahiyala, na gamanane Yaubada iꞌabivai ibom yana abamiya wasawasa ainai. Na waihiuwa balabala awawai idena. Tenem ainai waihiune yana abamiya Yaubada iꞌatububuni, na ainai iꞌita avivini ahubena adi bagibagili 1,260 aidiyai.

Ainaena galewai aleha imahalava. Alehanane ainai Maikeli mayana tausagenawasao na wesowa hawahawawalina mayana tausagenawasao hiꞌaleha. Eeta wesowa mayana tausagenawasao nigele howahowana na hiwahiyala Maikeli mayana bodao aidiyai, eeta wesonane mayana tausagenawasao galewaena hiꞌabi avivinidi ta higabae aituluwedi. Wesonane hawahawalina na mwalaꞌina, iya weso miyamiyana yehana Tomodulele, bo Seitani, iya baleꞌu ana tauꞌoyama. Iya mayana tausagenawasao maudoidi baleꞌuwai higabae aituluwedi.

10 Na mulitai galewaena alina mwalaꞌina yabenalei, iwalo, ‘Teina hauga Yaubada yana wahiyalaena iloinaegita, yo ilivahigita. Na hinage ada Besinana ivetauloina alidai, wuwuna tahidao adi tauveꞌewa, iya mwalona ahubena yo boniyai Yaubada mehenai itowotowolo na iveꞌeveꞌewaidi, bada galewaena higabae aituluwenaꞌo. 11 Na tahidaone moiha yawahidi hitalamwedi ta Besinana vehabana himwalowoi, wuwuna Tomodulele baidadi hiꞌaleꞌaleha ta hiwahiyala. Na yadi wahiyalane Lami ꞌwahinanaena, hinage yadi walomahalavane Lami vehabana.

12 ‘Eeta omiu taumiya galewa maudoimiu amyaliyaya, na hesi omiu baleꞌu yo niꞌu ana taumiyao vitai mwalaꞌina alimiyai, wuwuna Tomodulele bada iꞌaituluꞌo alimiyai mayana manini, ta ihanapuiyaꞌo ebeha yana hauga iuꞌiuna taꞌi imiyamiya.’

13 Tenem ainai weso hawahawawalinawa inuwamasele ebeha bada baleꞌuwai higabae aituluwenaꞌo, eeta iheusili waihiuwa, iya gamawa ana taulabahiwa. 14 Waihiunane manihubu mwalaꞌina peipanao Yaubada imohei, ta ainaena iyeva yana tupwai balabala awawai, na nemai Yaubada iꞌita avivini bolimai tonuga na tupwana aidiyai, ta ebe havena wesone iꞌabiꞌabitovoi. 15 Hinage wesone awanaena weꞌaha isagena dova abaita waihiune dagelanaena, ebeha waihiune ilibai. 16 Na baleꞌu waihiuwa ihagui, wuwuna baleꞌunane ilotahoꞌe na bwahi maudoina wesowa awanaenawa itotonoline. 17 Eeta wesone imodiꞌini moiha waihiune ainai, ta ilau waihiune yana huhu iꞌalehaidi, hiya neta Yaubada yana walo ana tautuluhahegoyao, yo Yeisu ana tauwalo moihao. 18 Na wesowa hawahawawalinawa leꞌawai itowotowolo.

Copyright information for `KUD