Revelation of John 14

Taulivahi yana tomowao yadi wali

Hinage yavinuvinunu, na Lami yaꞌita oya Saiyoni ewanai itowotowolo, na tomowa hitau 144 tausani baidanao, hiya neta Lamine yehana yo hinage Tamana yehana manidiyai hilelediꞌo. Eena galewaena alina ehebo yabenalei dova bwahi daguguna, na hinage dova tutu daguguna. Na alinane yabenalei dova tomowa mayadi aiꞌopiꞌopi higohagoha adi benali namwanamwadi.

Na tomowaone abamiya wasawasa mehenai hitowolo, neta meimeituwa vehopali na babadaone mehediyai, na wali vauvauna hiwaliwaliyei. Na walinane nigele teya yaiya howahowana ihanapui, bada taꞌi hiya bodadine hitau 144 tausani howahowadi, na hesi hibom taumiya baleꞌu Yaubada bada igimwalaidiꞌo.

Na towatowahowone hiya nigele lauhapuli waiwaihiu baidadiyao hiyapaihowai, wuwuna hiya nuwanuwapuyodi, na hesi Lami himulitaei iliꞌilimani, ebe havaidova ilalau. Hiya bada Yaubada igimwala mugaiyediꞌo tomowa aidiyena, hiya neta Yaubada na Lami yadi lauꞌeli mugamugaina. Hiya nigele teya oyama awadiyena, yo nigele teya lauhapuli aidiyai.

Tausagenawasa tonuga yadi wasa

Hinage ehebo tausagenawasa yaꞌita ewaena iyevayeva, ilaoma wasa namwanamwana miyamiya vateyaina habi walomahalavaeina taumiya baleꞌu aidiyai, neta abaloinao yo huhu yo alina ehebo ehebo yo boda ehebo ehebo aidiyai. Na tauwagenawasanane alinana mwalaꞌina iwalo,

‘Yaubada ammeheuhei na amwalo vetuvehaeyei, wuwuna yana hauga lauvetala bada imahalavaꞌo, iya galewa yo baleꞌu yo niꞌu, yo hinage bwahi bidala adi tauyemasele ainaena mehenai aemiu amyoudi na ampwagogo’.
Na tausagenawasa bwauna imulitaenama na iyoga, iwalo,

‘Babiloni bada ibeꞌuꞌo, bada ibeꞌuꞌo, dalavanane yana mumugaena boda maudoidi ivenumadi, mumuganane neta tauda ana nuwalele mumuga yababana vehabana’.
Tausagenawasa bwauwone tuluhadiyena ehebo hinage imulitaedima, na tausagenawasanane iya hinage iyoga alinana mwalaꞌina, iwalo,

‘Ebe yaiyadiwo lagulagune yo yana aiwa tagitagi aidiyai hipwagogo, na adi veꞌiveꞌilala manidiyai bo nimadiyai,
10 hiya Yaubada yana waini wahiwahiyalana mata hinuma, na waininane neta Yaubada yana manini moiha bada ihiwaiyaꞌo modiꞌini vedina ainai. Na hinage aiwa alaꞌalahawawalina yo gaima alaꞌalawolidi tomowaone taudiyai mata hilautowoi, Yaubada yana tausagenawasao yo Lami mehediyai. 11 Na adi muya neta aiwane asuna ihaehae vateyai, na nigele yana abaꞌovi. Na nigele teya yadi aiyawasi ahubena yo boniyai aidiyai wuwuna tomowaone hiya lagulagune mayana aiwa tagitagi ana tautapwalolowo, na ana veꞌiveꞌilala adi tauvaiwo.’
12 Walo teina ainaena Yaubada yana tomowao hiꞌalamaꞌiꞌita, hiya yana loina ana taumulitao na Yeisu ana tauyemidiwo.

13 Hinage galewaena alinana yabenalei iwalo, ‘Teina uleledi, ebe yaiyadiwo yada Bada ana tauyemidiwo teina haugane talaulaune, hiya himwalowoi mata hiyaliyaya’.

Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi hinage iwalo, ‘Moiha mata hiyaliyaya, wuwuna mata hiꞌaiyawasi yadi paihowa wahiyala ainaena, na yadi paihowa maihana mata hilobai’.

Baleꞌu ana laulauꞌeli

14 Yavinuvinunu na yaloyalovi hewahewana yaꞌita, na yaloyalovinane ainai dova Towaho Moihana yaꞌiꞌitane, imiya na vahunai ana pwaopwaomi wasawasa goula, na nimanai yana elepa mehemehegaina.

15 Na ehebo tausagenawasa vada veꞌahihi ainaena imahalava, na alinana mwalaꞌina ainaena iyogahae towahone yaloyalovine ewanai imimiyane ainai, iwalo, ‘Yam elepaena ulautom, wuwuna baleꞌuwai hauga lauꞌeli bada imahalavaꞌo, ta bada aiꞌai hihunaꞌo’. 16 Ainaena towahowa yaloyalovine ewanai yana elepa ilauꞌwadiyei ta baleꞌu lauꞌelina ihiwa ahaidine.

17 Na ehebo tausagenawasa vada veꞌahihiyena galewa ainaena imahalava, iya hinage elepa mehemehegaina nimanai.

18 Na ehebo hinage tausagenawasa abapwaoli ainaena ilaoma, iya aiwa alaꞌalahi ana tauloina, na alinana mwalaꞌina iyoga tausagenawasane mayana elepane ainai, iwalo, ‘Yam elepane uyepaihowa na guleipi ainona baleꞌuwai utanoꞌahai, wuwuna bada hibuinaꞌo’.

19 Eeta tausagenawasane yana elepaena guleipi ainona baleꞌuwai itomdi, na abapihagi mwalaꞌina holanai ihiwaidi. Na abapihagine neta Yaubada yana modiꞌini. 20 Na guleipine maudoina ipihagidi, abapihagi ainai, neta dalava mwalaꞌina tulutuluhanai, na ꞌwahina isagesagena abapihagi holanaena, dova abaita, ana daodao 300 kilomita, na ana hae dova baleꞌuwena na hosi itowotowolo gadona ainai.

Copyright information for `KUD