Revelation of John 15

Veꞌiveꞌilala yababadi

Ehebo hinage abanuwapwanopwano mwalaꞌina yaꞌita galewai, neta tausagenawasa 7, mayadi muyamuya yababadi 7. Na muyamuyaone yababadine neta Yaubada yana modiꞌini yana abaꞌovi.

Na hinage yaꞌita dova niꞌu yana daumwali na aiwa alaꞌala hawahawawalina, na niꞌunane dova vihilo papalinai boda hitowotowolo, hiya lagulaguwo yo aiwa tagitagi yo hinage yehana ana numela ainaena bada hiwahiyala gabaediꞌo. Na bodane nimadiyai abaꞌaiꞌopiꞌopi Yaubada ainaena, na maudoina Mosese yana wali hiwaliwaliyei, iya Yaubada yana taupaihowa, na hinage Lami walina hiwaliwaliyei, hiwalo,

‘Taubada Yaubada Tauwahiyala moiha, yam paihowao mwalaꞌidi na abanuwapwanopwano, na yam mumuga maudoina namwanamwana na dumwaludi, na hinage abaloina maudoidi uloinaedi.
‘Taubada ee, tomowa maudoina hiveꞌahihiyego, na hiꞌawa wasawasaego, hinage owa taumasele, ainaena taumiya baleꞌu maudoidi mata hilaoma mehemwai na hipwagogo, wuwuna tomowa maudoidi yam loinao dumwadumwaludi bada hiꞌitadiꞌo.’
Na mulitai hinage yaꞌita galewai Yaubada yana vada veꞌahihi hoꞌehoꞌena, na vadanane holanai yana waloyemidi lelelelena imiyamiya. Na vada veꞌahihine ainaena tausagenawasa hitau 7 himahalavama na muyamuya 7 nimadiyai. Tausagenawasaone adi aleꞌo hewahewadi na masemaseledi, na adi tulituli goula nuwanuwadiyai hihipwaidi.

Na meimeituwa vehopali aidiyena ehebo vedi goula 7 ivaidi, ta tausagenawasaone 7 imohedi, na vediwone holadiyai Yaubada miyamiya vateyaina yana modiꞌini iꞌoiye mwaudi.

Tenem ainai vada veꞌahihi holana imwau Yaubada yana wasawasa yo yana alaꞌalawowoli ainaena, ana ita dova asu, na nigele teya yaiya howahowana vada veꞌahihine ainai iluwu, ana higa tausagenawasao 7 yadi paihowa muyamuyaone 7 hiveꞌovidi.

Copyright information for `KUD