Revelation of John 16

Yaubada yana modiꞌini vedinao 7

Hinage vada veꞌahihi holanaena ehebo alina mwalaꞌina yabenalei, iwalowalo tausagenawasaone 7 aidiyai, iwalo, ‘Ammahalava na Yaubada yana modiꞌini vedinao 7 amꞌatuhiwaidi baleꞌuwai’.

Eeta tausagenawasa mugamugaina ilau na yana vedi baleꞌuwai iꞌatuhiwai, ta bonu yababadi yo muyamuyadi himahalava hiya lagulagune yana aiwa tagitagi ana tautapwalolo aidiyai, hiya neta lagulagune ana veꞌiveꞌilala aidiyai imiyamiya.

Na tausagenawasa bwauna hinage yana vedi ivai na niꞌuwai iꞌatuhiwai, ta niꞌune maudoina iyemala ꞌwahina, ana ita dova ehebo taumwalowoi ꞌwahinana. Na ainaena ginauli maudoina mayawahidi niꞌuwai himwalowoi.

Na tausagenawasa tonugana hinage yana vedi ivai ta weꞌaha sagesagenadi yo weꞌaha eli yo bidala aidiyai iꞌatuhiwaidi, na hinage hiyemala ꞌwahina.

Na tausagenawasane iya weꞌaha ana tauloina alinana yabenalei, iwalo,

‘Veꞌaveꞌahihim Yaubada ee, owa hauga teina aidiyai umiyamiya na hinage hauga hiꞌoviꞌo umiyamiya, owa dumwadumwalum na masemaselem. Yam lauvetala teina idumwalu alili, wuwuna tomowaone yababadi,
na yam tomowao yo hinage yam tauwalo mahalavao hiꞌoiye mwalowoidi ta ꞌwahinadi hivesagenadi. Ainaena adi maiha bada umohediꞌo ebeha ꞌwahina hinuma, na neta adi maihane ilowoinanedi moiha.’
Na alina ehebo hinage yabenalei abapwaoli ainaena iwalo, ‘Taubada ee, owa Yaubada Tauwahiyala moiha yam loina teina namwanamwadi na dumwaludi’.

Na hinage tausagenawasa vehopalina yana vedi ivai ta mahana ainai iꞌatuhiwai, ta mahana yana wahiyala ilauhepoiyei ta howahowana tomowa iꞌalahidi.

Eeta alaꞌalawowoli mwalaꞌina tomowa iꞌalahidi, ainaena Yaubada yehana hiꞌawa yabayababaei, wuwuna iya yana loinaena muyamuyaone himahamahalava. Na hesi nigele hiyanuwabui ta ebe Yaubada hiwalo vetuvehaeyei.

10 Eena tausagenawasa paibina hinage yana vedi iꞌatuhiwai lagulaguwa yana abamiya wasawasa ainai, na yana abaloina maudoina iguguyou. Na tomowa muya ainaena memenadi hiꞌalahidi. 11 Na Yaubada galewai hiꞌawa yabayababaei bonudine yadi muya vehabadi, na hesi nigele hiyanuwabui yadi paihowa yababadi aidiyena.

12 Na tausagenawasa sikisina yana vedi ivai ta bwahi mwalaꞌina yehana Yupilitisi ainai iꞌatuhiwai, na weꞌahanane maudoina iguma ta ainaena tupwadi tauwasawasa aluwabu ainaena mata higeyoꞌawama.

13 Na aluꞌaluwa tonuga yababadi adi ita dova ꞌweꞌwe, yaꞌitadi himahalava wesone hawahawawalinane awanaena, na lagulagune niꞌuwenane awanaena na hinage yana tauwalo mahalava oyaꞌoyamane awanaena. 14 Aluꞌaluwa tonugaone neta Tomodulele yana hedahedao, hiya abanuwapwanopwano hipaihowaidi, na hiya teina hilau ta tauwasawasaone baleꞌu maudoina ainai ebeha yadi bodao hiyemiya ahaidi habi alehaidi, neta Yaubada Tauwahiyala moiha yana ahubena yana abaꞌovi ainai.

15 ‘Ambenali iliꞌilimani, wuwuna mata yagu laoma dova tauꞌaivavali yadi laoma, na ebe yaiya owa uhilahilawa na am aleꞌo uꞌita avivini iliꞌilimani, owa mata uyaliyaya, nigele mata uyahinimaya tomowa ahiꞌahipudiyai wuwuna nigele uyabugewa’.
16 Na aluꞌaluwaone tauwasawasaone mayadi bodao hiyemiya ahaidima ehebo tupwa ainai, neta alina Hibuluwena hiwalo ‘Amagedoni’.

17 Tausagenawasa sebenina hinage yana vedi ivai na hawahawaga awawa ewanai iꞌatuhiwai, na abamiya wasawasa vada veꞌahihi holanaena ehebo alina mwalaꞌina iwalo, ‘Teina iꞌoviꞌo’. 18 Tenem ainai pigabu yo dagugu yo tutu yo hinage mwaniꞌiniꞌi mwalaꞌina himahalava. Mwalona ta ana higa wau tomowa yadi hauga ainai nigele teya mwaniꞌiniꞌi ana mwalaꞌi dova iyamahalava. Na teina moiha iyababa alili. 19 Eeta dalava mwalaꞌinawa itom iwahei, ta tupwa tonuga himamahalavane. Na dalavao mwalaꞌidi yadi tupwao maudoidi aidiyai mwaniꞌiniꞌine iꞌabiye yababadi. Na dalava mwalaꞌina yehana Babiloni yana yababa Yaubada inuwatuwu avivini, na yana vedi ainaena waini ivenuma, na waininane neta yana modiꞌini mwalaꞌina wainina. 20 Na hinage bwanabwanao yo oya maudoidi hisawali, na nigele howahowana na talobauyoidi. 21 Na hinage ꞌwesu mwalaꞌidi na poꞌupoꞌuwadi, dova gaima mwalaꞌidi galewaena hibeꞌuma tomowa aidiyai. Na tomowaone Yaubada hiꞌawa yabayababaei ꞌwesu yababanane vehabana.

Copyright information for `KUD