Revelation of John 19

Mulitai taꞌetaꞌe mwalaꞌina galewaena yabenalei dova boda mwalaꞌina alinadi hiwalowalo,

‘Yaubada tanoꞌowei, iya livahi yo wasawasa yo alaꞌalawowoli wuwuna.
Na yana loina maudoina dumwaluna na namwanamwana, wuwuna taumeheꞌayowa yana meheganawaliyena baleꞌu maudoina iꞌabiye yababane, ta ana maiha ilobaiyaꞌo. Na hinage dalavanane Yaubada yana tomowao hiꞌoiye mwalowoidine, ainaena ilaumehesabuwenaꞌo.’
Na hinage hiyoga hiwalo,

‘Yaubada tanoꞌowei wuwuna dalavane mwalaꞌina iꞌalaꞌalahi, na asuna hauga maudoina ihaehae’.
Eena babadaone hitau 24 na hinage meimeituwaone hitau vehopali hitalupwagogo Yaubada yana abamiya wasawasa ainai imiyamiya mehenai, na ainai hiwalo, ‘Moiha. Anoꞌowego!’

Lami yana tawahola guyauna

Abamiya wasawasa ainaena ehebo alina ilaoma iwalo,

‘Omiu Yaubada yana taupaihowao yo ana tauveꞌahihiwo habulumiu yo mwalaꞌimiu amwalo vetuvehae ainai’.
Na hinage yabenalei dova boda mwalaꞌina alinadi, na hinage dova weꞌaha sagesagenana daguguna, yo hinage dova tutu daguguna iwalowalo,

‘Yaubada amnoꞌowei wuwuna iya yada Bada, Yaubada Tauwahiyala alili, na bada ivetauloinaꞌo.
Tayaliyaya mwalaꞌina, na hinage tanoꞌowei, Lami yana tawahola vehabana, na waihiu bada iꞌaupasaꞌo yadi tawahola vehabana,
na wahiune bada ana aleꞌo hewahewana na masemaselena Yaubada imohenaꞌo.’
Na aleꞌone ana nuwamasele neta Yaubada yana tomowao yadi mumuga dumwaluna.

Eeta tausagenawasane aliguwai iwalo, ‘Walo teina uleledi “Yaiyadiwo omiu Yaubada iyogaegomiu Lamine yana tawahola guyauna ainai, amyaliyaya” ’. Na hinage tausagenawasane iwalouyo, na iwalo, ‘Teina Yaubada yana walo moiha’.

10 Na aenai yabeꞌutalu ta ebeha yapwagogo ainai, eena iwalo, ‘Havena dova. Yau Yeisu yana taupaihowa, owa dova, na hinage dova tahimwao hiya Yeisu ana tauwalo mahalavao, Yaubada hesi ainai upwagogo.’ Wuwuna Yeisu ana tauꞌawa moihao Yaubada Aluꞌaluwana ipaihowaidi ta hiꞌauꞌaubabada dova tauwalo mahalava.

Hosi hewahewana ana taugelu

11 Ainaena galewa yaꞌita ilotahoꞌe, na ainai hosi hewahewana imahalava, na ana taugelune yehana himwauwi Taudumwalu na Moiha. Na yana loina dumwaluna ainaena ilauvetala, yo hinage iꞌaleha. 12 Na mehena adi ita dova aiwa alaꞌalahawawalina, na vahunai ana pwaopwaomi wasawasao bagibagilidi himiyamiya. Na hinage yehana hilele nigele howahowana yaiya ihanapui. Ibom ihanahanapui. 13 Na ana aleꞌone iliꞌwa, ꞌwahina ainaena hiyebuta, na yehana himwauwi, hiwalo, ‘Yaubada yana Walo’.

14 Na galewa yana tauꞌalehao yadi hosi hewahewadi higeluidi, na himulitaei, adi aleꞌo hewahewadi na gaugaudi. 15 Na yadi taumugaine awanaena elepa aleꞌaleha mehemehegaina imahamahalava, iya mata elepane ainaena tupwa maudoina iwahiyala gabaedi na aidiyai iloina dova pwawati, na hinage waini abapihagi ainai ipihagidi, neta Yaubada Tauwahiyala alili yana modiꞌini mwalaꞌina. 16 Na ana aleꞌo yo esiꞌesina aidiyai yehana hilele, hiwalo, ‘Towaho teina tauwasawasao yadi Tauwasawasa, na hinage babadao yadi Taubada’.

17 Eena ehebo tausagenawasa yaꞌita mahana ainai itowotowolo, na alinana mwalaꞌina ainaena iyogayoga lowolowo maudoidi ahipuwai hiyevayeva aidiyai, iwalo, ‘Amhulu gogoiyama Yaubada yana guyau mwalaꞌina ainai, 18 na amꞌai tauwasawasao bunumadi, yo aleha adi taumugaiwo bunumadi, yo tauꞌalehao bunumadi, na hinage hosiwone, yo adi taugeluwo bunumadi, na hinage tomowa maudoidi bunumadi, hiya tomowa mohili na hinage taupaihowao, tomowa mwalaꞌidi yo habuludi.’

19 Na lagulagune niꞌuwena ilaoma, na baleꞌu ana tauwasawasao mayadi tauꞌalehao yaꞌitadi hilau ahaidi habi aleha hosine ana taugelune mayana tauꞌalehao aidiyai.

20 Tenem ainai lagulagune mayana tauwalo mahalava oyaꞌoyamao hiꞌabi avivinidi na mayawahidi higabaedi dalava alaꞌala wowoli mwalaꞌina holanai. Tauwalo mahalava oyaꞌoyamane iya mwalona yana paihowa wahiwahiyaladi ipaihowaidi lagulagune mehenai na aidiyena tomowa iꞌoyaꞌoyamaedi, hiya lagulagune ana veꞌiveꞌilala aidiyai imiyamiya, na yana aiwa tagitagine ana taupwagogowo.

21 Na elepa aleꞌalehane hosi ana taugelune awanaena imahamahalava na ainaena lagulagune yo yana tauwalo mahalava oyaꞌoyama yadi tauꞌalehao bagibagilidi iꞌoiye mwalowoidi. Eeta lowolowo bagibagilidi hilaoma ta taumwalowoi bunumadiwa hiꞌaidi, na diyadi imwau.

Copyright information for `KUD