Revelation of John 20

Bolimai tausani

Ehebo hinage tausagenawasa yaꞌita galewaena iꞌaiꞌaituluma, na gudane mwalaꞌina ana abahoꞌe, na balavai mwalaꞌina ivaidi, ta ilaoma, na weso hawahawawalinane iꞌabi avivini, iya weso mugamugaina, neta Tomodulele, bo Seitani, na ipai ana higa tausani bolimai hiꞌovi. Eeta tausagenawasane wesone iꞌabihini, na igabaei guda mwalaꞌina holanai, na nemai iguduꞌauhi, na iꞌabiye yaiyai, ta havena boda iꞌoyaꞌoyamaedi ana higa bolimai tausani hiꞌovi, na mulitai ilivahi hauga habuhabuluna vehabana.

Na hinage tupwana abamiya wasawasa yaꞌitadi aidiyai hiya Yaubada loina imohediꞌo himiyamiya, na hinage tomowaone gadodi mwalona hitomdiꞌo, wuwuna hiya Yeisu ana tauwalo mahalavao na Yaubada yana walo ana tauyewasaeina, aluꞌaluwadi yaꞌitadi, hiya nigele lagulagune yo yana aiwa tagitagine aidiyai hiyapwagogo, na nigele ana veꞌiveꞌilala vahudiyai yo nimadiyai hiyamwauwidi. Hiya teina mwalowoiyena bada hitowoloꞌo, na Besinana baidadi hiloiloina bolimai tausani aidiyai. Na taumwalowoi maudoidi mata nigele hiyayawahaiuyo ana higa bolimai tausani hiꞌovi. Teina taumwalowoiwone yadi towolo mugamugaina.

Ta hiya tautowolo mugamugaidi masemaseledi, ainaena mayadi yaliyaya, na mwalowoi bwauna nigele mata hiyalobai, na hesi Yaubada na Besinana yadi taupwaoliwo, na Besinana baidadi mata hivetauloina bolimai tausani aidiyai.

Tomodulele yana tapiya

Bolimai tausani hiꞌovi, abo Tomodulele abapaiyena hilivahi, na imahalavama, na ilau baleꞌu maudoina aidiyai habi oyamaedi, tupwadine dova Gogi na Meigogi aidiyai. Ainaena Tomodulele tauꞌaleha maudoidi iꞌatuꞌahaidi habi aleha, adi bagibagili tavahili ahayai, dova namonamo leꞌawai. Ainaena baleꞌu maudoina hitauꞌahai ta Yaubada yana tomowao yadi abamiya na dalavane Yaubada ivevelauweiwa himiya gwaigwaipileyei na aiwa alaꞌalahawawalina galewaena iꞌaituluma ta iꞌalaveꞌovidi. 10 Eena tauꞌoyamawa Tomodulele, tomowa iꞌoyaꞌoyamaediwa bada higabaenaꞌo dalava alaꞌalahi holanai. Alaꞌalawowoline holanai mwalona lagulagunane na tauwalo mahalava oyaꞌoyamawa higabaediꞌo, na tupwanane ainai hitau tonugaone himuyamuya ahubena yo boniyai aidiyai, na havena iꞌoviꞌovi.

Lauvetala yana abaꞌovi

11 Na yaꞌita ehebo abamiya wasawasa hewahewana na mwalaꞌina, na abamiyane ana taumiyane mehenaena galewa yo baleꞌu hisawali, ta nigele howahowana taꞌitauyoidi.

12 Na taumwalowoiwo maudoidi yaꞌitadi, mwalaꞌidi yo habuludi, abamiya wasawasane mehenai hitowotowolo, na buki hiꞌaladi, na ehebo hinage buki hiꞌala, iya yawahi ana buki, na taumwalowoi iloinaedi, hava dova mumugadi lelelelena bukiwone aidiyai imiyamiya.

13 Hiya niꞌu adi tauꞌenowo hilaoma, na Bwebweso ana taumiyao, yo baleꞌu ana taumwalowoiwo maudoidi hilaoma, na ehebo ehebo iloinaedi, hava yadi mumuga dova. 14 Ainaena mwalowoi yo Bwebweso igabae aituluwedi dalava alaꞌalahi holanai, na teina dalava alaꞌalahinane neta mwalowoi bwauna.

15 Na ebe yaiyadiwo nigele yehadi iyalobaidi yawahi bukina ainai igabaedi dalava alaꞌalahina ainai.

Copyright information for `KUD