Revelation of John 4

Taumiya galewa Yaubada ainai hitapwalolo

Ginauli teina bada hiꞌoviꞌo na yavinuvinunu, ta ehebo awaꞌeda yaꞌiꞌitane galewaena ilotahoꞌe. Na hinage ehebo alinana yabenalei dova yoguli, iya mwalona yabebenaleiwa, aliguwai iwalowalo iwalo, ‘Uhaema na yaveꞌitago hava mata mulitai imahalavane’. Maiꞌehebo na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyala yalautowoi, na galewai ehebo towaho yaꞌiꞌitane yana abamiya wasawasa ainai imiyamiya. Na maninane yaꞌita inamanamali dova gaima wasawasa. Na yana abamiya wasawasane hulele alaꞌalawana itowolo gwaigwaipileyei. Na abamiyao wasawasadi adi bagibagili 24 himiya gwaigwaipileyei na abamiya wasawasa aidiyai babadao hitau 24 himiyamiya maꞌadi aleꞌo hewahewadi na hinage maꞌadi pwaopwaomi wasawasa goula vahudiyai.

Na abamiya wasawasane ahiꞌahipudiyena tupwana ginauli himahamahalava, namali na dagugu na tutu. Na hinage abamiya wasawasa mehenai lampa 7 hiꞌalaꞌalahi, hiya neta Yaubada Aluꞌaluwanao 7. Na abamiya wasawasane mehenai ehebo ginauli inamanamali dova daumwali namwanamwana niꞌu ewanai, ana ita dova vihilo. Na hinage abamiya wasawasane vahalinai meimeituwa vehopali hitowolo taꞌiꞌiliyei, na mehedi dageladi yo nuwanuwadi iꞌoiye mwau. Ehebo meimeituwa ana ita dova laiyoni, na bwaunane dova bulumakau, na tonuganane maninane ana ita dova tomowa, na hinage vehopalinane ana ita dova manihubu iyevayeva. Na ehebo ehebo pepediyao adi bagibagili 6, na pepediyaone maudoidi aidiyai mehe hiꞌoiye mwaudi pepedi ewadiyai yo elauhadiyai. Na hauga maudoina, ahubena yo masigili aidiyai, hiwaliwali, na hiwalowalo:

‘Veꞌahihim, veꞌahihim, veꞌahihim, Bada Yaubada Tauwahiyala alili.
Owa hauga mugai, na hauga teina na hauga ilalaoma aidiyai umiyamiya.’
Taumiya vateyaine yana abamiya wasawasa ainai imiya, na hauga bagibagilidi meimeituwaone teina hiwaliwali vetuvehae na hiveꞌaveꞌahihiyei, na hinage hiꞌawaꞌawa yauwedo ainai. 10 Na hauga bagibagilidi ebe meimeituwaone hiwaliwali babadaone hitau 24 hipwagogo iya miyamiya vateyaina yana abamiya wasawasane mehenai na hiwalowalo vetuvehae ainai. Na adi pwaopwaomi wasawasao abamiya wasawasa mehenai himwauwi aituluwedi na hiwalowalo,

11 ‘Owa yama Bada na yama Yaubada, na walo vetuvehae yo veꞌahihi yo wahiyala ilowoinanego, wuwuna owa ginauli maudoidi uyemaseledi ubom yamnuwatuwuwena ta wau himiyamiya.’
Copyright information for `KUD