Revelation of John 5

Peipa youyouna

Eeta iya abamiya wasawasana ainai imiya na yaꞌiꞌitane, na nima tautuwanaena peipa youyouna iꞌabi avivini, na lelelelena holanai yo tuluhanai, na hinage peipane ana hipwaone adi bagibagili 7. Na hinage ehebo tausagenawasa wahiwahiyalana yaꞌita, na alinana mwalaꞌina iyogayoga, iwalo, ‘Yaiya ilowoinanei lauhipwane ilivahidi na peipane iꞌala?’

Na moiha, nigele yaiya teya iyalobai galewai yo baleꞌuwai yo baleꞌu elauhanai ebeha howahowana na lauhipwaone ilivahidi na peipa holana iꞌita. Ainaena yanuwayababa moiha na yadou, wuwuna nigele yaiya teya howahowana na peipa iꞌala na holana iꞌita.

Eeta babadao aidiyena ehebo aliguwai iwalo, ‘Havena udoudou, wuwuna laiyonine Yuda ainaena, iya Deivida yana huhuwena bada Tomodulele iwahiyala gabaenaꞌo, ta iya howahowana na lauhipwane 7 ilivahidi na peipane youyouna iꞌala’.

Na hinage abamiya wasawasa vahalinai ehebo Lami yaꞌita, meimeituwa vehopali ahiꞌahipudiyai itowotowolo, na babadao hinage ahiꞌahipudiyai, na ana ita dova tomowa Lamine hiꞌoiye mwalowoiyaꞌo. Na waꞌiyanao maudoina 7 na hinage mehenao maudoina 7, hiya mehenaone Yaubada Aluꞌaluwanao hitau 7 ivetamaledi baleꞌu maudoina aidiyai. Na Lamine ilau ta peipane youyounawa ivai iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya nima tautuwanaena.

Na peipanane youyounane ivai na meimeituwao hitau vehopali, na hinage babadaone hitau 24 Lamiwa mehenai hibeꞌutalu mayadi abayepaipaihi, na hinage mayadi gaeba goula namwanamwadi, na gadoꞌa panena namwanamwana gaeba holadiyai hiꞌoiye mwaudi na ana nuwamasele neta Yaubada yana tomowao yadi awanoi.

Na wali vauvauna hiwaliyei, hiwalo,

‘Moiha, owa ilowoinanego na peipa youyouna neta uvai, na hinage ilowoinanego ta ana lauhipwao ulivahidi, wuwuna bada hiꞌoiye mwalowoigoꞌo, na ꞌwahinamwena tomowa uyemaihadiꞌo Yaubada vehabana, hiya bodaone yo alinaone yo huhuwone yo abaloinaone maudoidi aidiyena.
10 Wuwuna owa uꞌabiye lowoinanedi ta ebeha yam abaloina holanai hivetaupwaoli yada Yaubada vehabana, yo hinage baleꞌuwai mata hivetauloina.’
11 Na hinage yaꞌita na yabenalei tausagenawasao tausani ta tausani, nigele howahowana tavahili veꞌovidi. Tausagenawasaone abamiya wasawasane na meimeituwaone na hinage babadaone hitowolo taꞌiꞌiliyedi, 12 na alinadi mwalaꞌina yabenalei hiwaliwali, hiwalo,

‘Iya Laminane hiꞌoiye mwalowoiwa howahowana loina yo wasawasa yo hanapu yo wahiyala yo veꞌahihi yo walo vetuvehae yo hinage noꞌo ilobaidi’.
13 Na hinage Yaubada yana yemaselewo ehebo ehebo galewai yo baleꞌuwai yo baleꞌu holanai yo niꞌuwai, na hinage yana yemaselewo tupwa maudoina aidiyena, yabenaledi hiwaliwali, hiwalo:

‘Iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya na hinage Lamine baidana walo vetuvehae yo veꞌahihi yo noꞌo, yo wahiyala aidiyai imiya vateyai’.
14 Na meimeituwaone hitau vehopali hiwalo, ‘Moiha’, na hinage babadaone hibeꞌutalu, na hipwagopwagogo na hiwalowalo vetuvehaeyei.

Copyright information for `KUD