Revelation of John 7

Isileli manidiyai Yaubada ana veꞌiveꞌilala hiꞌoiye patu

Ginauli teina tuluhanai tausagenawasa vehopali yaꞌiꞌitadine hitowotowolo baleꞌu tupwanao vehopali aidiyai. Tausagenawasawone yaumai mehena adi bagibagili vehopali hiꞌabiꞌabi avivinidi ta ebeha havena baleꞌu yo niꞌu yo aiwa aidiyai hitowatowa. Yaubada italam na ebeha tausagenawasaone baleꞌu yo niꞌu hiꞌabiye yababadi. Na ehebo hinage tausagenawasa yaꞌita mahana yana abapoetaohaniyena ilaolaoma na nimanai Yaubada miyamiya vateyaina ana veꞌiveꞌilala. Tausaganawasanane iyoga tausagenawasaone vehopaline aidiyai, iwalo, ‘Havena baleꞌu yo niꞌu yo aiwao amꞌabiꞌabiye yababadi ana higa yada Yaubada yana taupaihowao adi veꞌiveꞌilala tamwauwi manidiyai’.

Eeta veꞌiveꞌilalane himwauwi tupwana Isileli manidiyai, na mulitai Isileliwone adi bagibagili yabenaledi, neta 144,000 maudoina, neta Isileli huhu aidiyena.

Huhu Yuda aidiyena tomowa adi bagibagili neta 12,000 manidiyai himwauwidi, na Lubeni 12,000, na Gada 12,000, hinage Ase 12,000, na Napitalai 12,000, na Manasa 12,000, hinage Simiyoni 12,000, na Livai 12,000, na Aisake 12,000, hinage Sebuloni 12,000, na Yosepa 12,000, na hinage Beniyamina 12,000.

Boda mwalaꞌi aliꞌalilina

Mulitai, yavinuvinunu na boda imwalaꞌi alilina yaꞌiꞌitadine, nigele aivahili. Tomowaone abaloina ehebo ehebo aidiyena, na huhu ehebo ehebo aidiyena, na boda ehebo ehebo aidiyena, na alinao ehebo ehebo aidiyena, maudoidi abamiya wasawasa mehenai na hinage Lami mehenai hitowotowolo na adi aleꞌo hewahewadi, na labulabu luguna hiꞌabi avivinidi, 10 na alinadi mwalaꞌinaena hiyogayoga, hiwalo, ‘Ada livahi yada Yaubada ainai, iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya, na hinage Laminane ainai’.

11 Na tausagenawasaone abamiya wasawasanane yo hinage babadaone yo meimeituwaone vehopali hitowolo gwaigwaipileyedi, na maudoidi hibeꞌutalu na Yaubada ainai hipwagopwagogo ta mehenai hiwalowalo vetuvehae, 12 hiwalo, ‘Moiha, yada Yaubada ainai tanoꞌo, yo taꞌawa wasawasaei yo hanapu yo awayauwedo yo veꞌahihi yo wahiyala himiya vateyai ainai. Moiha!’

13 Na babadaone aidiyena ehebo ipanivila aliguwai, iwalo, ‘Yaiyadiwo teina maꞌadi aleꞌo hewahewadi? Na havaena hilalaomane?’

14 Na ainai yawalo, ‘Taubada owa uhanahanapuidi, yau nigele’. Na iwalo aliguwai, iwalo, ‘Teina tomowaone baleꞌu muyana mwalaꞌina hiveꞌalo, na adi aleꞌowone Lamine ꞌwahinanaena hiuwadi ta hihehewane. 15 Neta wuwuna Yaubada yana abamiya wasawasa mehenai himiyamiya, na ahubena yo boniyai aidiyai yana paihowao hipaipaihowaidi yana vada veꞌahihi holanai. Na hinage Yaubada yana abamiya wasawasa ainai imimiya, iya iꞌitaꞌita avivinidi. 16 Nigele mata hiyavahaliuyo yo gadodi hiyamaguniuyo, na nigele mata mahana yo hava alaꞌalawowolina ainaena hiyamuyauyo. 17 Wuwuna Lamine, iya abamiya wasawasa holanai imiyamiya, iya adi tauꞌita aviviniyede, eeta iya imugaiyedi bidala aidiyai, yawahidi vehabana, na Yaubada mata mehelinodi ibaꞌilivehuludi.’

Copyright information for `KUD