Revelation of John 8

Lauhipwa sebenina vehabana

Na Lamine lauhipwa sebenina ililivahine mahana ana hawahawaga tupwana holanai, nigele teya hinage taꞌetaꞌe yo dagugu yayabenalei galewai. Na mulitai tausagenawasaone 7 Yaubada mehenai hitowotowolo yaꞌitadi na Yaubada yadi yoguli ehebo ehebo imohedi.

Na hinage ehebo tausagenawasa mayana gaeba goula ilaoma, na abapwaoli mehenai itowolo. Na abapwaoline goulane Yaubada yana abamiya wasawasa vahalinai. Na Yaubada gaeba goulane iꞌoiye mwau gadoꞌa ainaena, na tausagenawasane imohei. Eeta tausagenawasane abapwaoline ainai imwauwi na igabu ta panenane Yaubada yana tomowao veꞌaveꞌahihidi yadi awanoi baidana ivilai ta ihahaene Yaubada mehenai.

Na gadoꞌa gaebana iꞌabi avivini na Yaubada mehenai itowotowolo ta awanoi yo gadoꞌa asuna baidana hihaehae. Na tausagenawasane gaeba aꞌavana ivai, na abapwaoline ainaena aiwa alaꞌalahina ivai, ta gaebane iꞌoiye mwau, na igabaei aituluwei baleꞌuwai, na tenem ainai namali yo tutu yo tupwadi dagugu mwalaꞌidi na hinage mwaniꞌiniꞌi himahalava.

Yoguli hiyuvidi

Eeta tausagenawasaone 7 yadi yoguli hiꞌabi avivinidi habi yuvidi.

Na ehebo yana yoguli iyuvi na ꞌwesu ana ita vagana iꞌaitulu dova aisi poupouwana, na hinage aiwa alaꞌalahina ꞌwahina baidana hiholuholuma baleꞌuwai. Ebe baleꞌu maudoina tawahei tonuga, ehebo tupwa iꞌalahi na tupwa bwau nigele. Na tupwanane iꞌalaꞌalahine ainai aiwa yo awahi maudoina iꞌala veꞌovidi.

Eena tausagenawasa bwauna, yana yoguli iyuvi, na ehebo ginauli ana ita dova oya mwalaꞌina iꞌala hawawali na niꞌuwai higabaei. Na ebe niꞌu maudoina tawahei tonuga, ehebo aidiyena iyemala ꞌwahina, na bwau namwanamwadi. Na niꞌune iyemala ꞌwahina ta yama na ginauli maudoidi himwalowoi na waga maudoidi ainai hilotalotaloꞌene.

10 Na tausagenawasa tonugana yana yoguli iyuvi, na utui mwalaꞌina iꞌalaꞌalahi ana ita dova wodam galewaena ibeꞌuma, ta baleꞌune wahei tonugaei na ehebo waheine ainai utuine ibebeꞌune ta bwahinao yo bidalanao maudoina hiꞌabele gogoidine. 11 Utuinane yehana ‘Abele’, na ebe tomowa bagibagilidi bwahine abeꞌabelena ainaena hinuma mata himwalowoi.

12 Hinage tausagenawasa vehopalina yana yoguli iyuvi na mahana tupwa ehebo iguguyou na tupwa bwau namwanamwadi, na hinage waiꞌena tupwa ehebo iguguyou na tupwa bwau namwanamwadi, na hinage utuiwone ebe tawaheidi tupwa tonuga aidiyai, tupwa ehebo ana utuiwo higuguyou, na tupwa bwau aidiyai himasemasele. Na ahubena maudoina ana wahei tonuga, ehebo hauga guguyou na bwau namwanamwadi. Dova hinage boniyai ehebo hauga guguyou, na bwau namwanamwadi.

13 Eena yavinuvinunu ta manihubu mwalaꞌina iyevayeva galewai yaꞌiꞌitane, na alinana mwalaꞌina yabenalei iwalo, ‘Vitai, vitai, vitai, omiu baleꞌu ana taumiyao, wuwuna ebe tausagenawasao tonuga hinage yoguli tonuga hiyuvidi, mata vitai mwalaꞌina imahalava alimiyai’.

Copyright information for `KUD