Romans 12

Tauda maudoina Yaubada ainai tatalamwei

Tahiguwao, amnuwatuwu avivini neta Yaubada yana atemuyamuya alidai imwalaꞌi alili, ainaena teina yagu awanoi alimiyai ebeha haugana mayawahimiu ampwaoliyegomiu Yaubada ainai, wuwuna Yaubada nuwanuwana na taumiu maudoina amtalamwedi yana paihowa veꞌaveꞌahihina ainai. Teina tapwalolo moiha Yaubada mehenai ebe dova ampaihowai. Havena ampaihowauyoigomiu ta mumuga baleꞌu ammulimulitaei, na Yaubada ainai amtalamyowegomiu, ta yami nuwatuwu ilauyevauvaudi ta ainaena ami oleya ibuidi ta mata howahowana Yaubada yana nuwatuwu hava namwanamwadi, yo yaliyaliyayadi, yo dumwadumwaludi amhanapuidi.

Yau Yaubada ainaena atemuyamuya yalobai, eeta ilowoinaegau na yaꞌaubabada alimiyai na ebe nuwatuwu moiha amvai ta havena amnuwahaehae, na hesi mayami nuwamasele amliveliveuyoigomiu wuwuna yami yemidi ehebo ehebo amlobalobai Yaubada yana aiyauya ainaena. Na tauda ehebo taꞌi, na hesi yaudao bagibagilidi na yaudaone maudoidi yadi paihowa vagadi vagadi. Na ita hinage Yeisu Besinana Tauna, na yada paihowa vagadi yo vagadi, na hesi maudoida Besinana ainai taveboda ehebo, na tavehaguhaguyoigita. Eeta veꞌiꞌila ana mwalaꞌi viha Yaubada imohemohegita neta hinage dova ebeha ada aiyauya vagadi vagadi tayepaihowadi. Ebe ada aiyauya Yaubada yana tauwalo mahalava, mata yada yemidi ana mwalaꞌiyena tawalo mahalavaei. Ta ebe yaiya alimiyena mayana yemidi yo hinage mayana nuwamasele walomahalava vehabana, ana lowoinana moiha ebe bada ipaihowai. Na ebe yada aiyauya neta abihagu, taꞌabi hagu iliꞌilimani. Na ebe Yada aiyauya veꞌita, taveꞌita dova. Na ebe yaiya iꞌaiꞌaipate yo ana geluwo hauga maudoina iꞌabiꞌabiye wahiyaladi, dova yana paihowa. Na ebe yaiya hauga bagibagilina iꞌaiꞌaiyauya awawa, mayana talam ipaihowa dova. Na ebe taumugaiwone paihowa ilowoinanedi, hipaihowa bada. Na hinage ebe yaiya yana atemuyamuyaena ana geluwo ihaguhaguidi, mayana yaliyaya ipaihowa.

Velau amwaꞌamwaha moiha

Amvelau moiha na yababana amtaꞌwataꞌwataei, na hesi mumuga namwanamwana amꞌabi avivini. 10 Awa tahina ana velau ainaena amvelauweuyoigomiu yo veꞌahihi ainai amvelauweuyoigomiu. 11 Na havena Yaubada yana paihowa ainai amꞌabiꞌabitauꞌwata, na hesi mayami atetalam ampaihowa. 12 Na amnuwatuwu avivini neta howola abo Yaubada yana hagu imahalava alidai yo vehabana amyaliyaya, ainaena yami miya vitai aidiyai amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai mayami alamaꞌiꞌita. 13 Na ebe tauyemidiwo hiꞌabiye ahubali, yami tobwatobwaena amhaguidi, na amyogaedi yami vadai.

14 Ebe yaiyadiwo hitaꞌwataꞌwataegomiu havena amwalowalowedi, na hesi amꞌawa namwanamwaedi. 15 Na ebe tauyaliyayao amꞌitadi, baidamiyao amyaliyaya. Hinage dova ebe taudou amꞌitadi, baidamiyao amdou, 16 ainaena maudoimiu nuwami ehebo na amiyamiya. Havena amnuwahaehae na hesi paihowa nuwanuwadobidi amvaidi. Havena amnuwanuwatuwuyoigomiu na amwalo ebeha omiu tauhanahanapu.

17 Ebe yaiyadiwo hiveꞌalehaegomiu, havena mumuga yababana ainaena amyemayemaiha aidiyai, na hesi amyemaihadi mumugane tomowa maudoidi hiꞌawaꞌawa namwanamwaedine aidiyena. 18 Na hinage amtowoi wahiyala ta mumuga namwanamwana ainaena miya daumwali vehabana amiya tomowa maudoidi aidiyai. 19 Na havena tauyababa aidiyai amvaivai maiha yo ebeha yadi yababao amyemaihadi, wuwuna ginauli teina Yaubada ibom ana tauloina, vehabana Buki Veꞌahihi ainai bada iwalo mahalavaꞌo, iwalo, ‘Yayoi tomowa yadi yababa vehabana yaloina’. Teina dova Taubada yana walo:

20 ‘Na ebe ami alehao hivahali, aiꞌai am mohedi
yo ebe gadodi imaguni, bwahi am mohedi,
ta ebe yadi yababao aidiyena hihinimaya iꞌiwahi.’
21 Ainaena havena yababa ainai amtalatalamwegomiu ta alimiyai iwahiwahiyala, na omiu hesi amwahiyala gabaei yami mumuga namwanamwana aidiyena.

Copyright information for `KUD