Romans 13

Tauloinao taveꞌahihiyedi

Maudoida howahowana ebe yada gabemaniwo taveꞌahihiyedi, wuwuna yadi abatowolowo Yaubada imohedi. Na ebe yadi abatowolowone nigele Yaubada ainaena, nigele howahowana na alidai hivetauloina. Ainaena ebe yaiya tauloinao ihinalidi, neta Yaubada yana paihowa ihinaliyaꞌo, eeta maiha yababana ilobai. Na tauloinaone nigele yadi paihowa ebeha taunamwanamwao hiꞌabiye meheuhidi, tauyababa aidiyai. Ainaena ebe nigele nuwanuwamiu tauloinao ammeheuhedi, howahowana ammumuga dumwalu, ta ebe tauloinaone hiꞌawa namwanamwaegomiu. Wuwuna hibom Yaubada yana taupaihowao imwauwidi habi haguigomiu. Na ebe ammumuga yababa, mata ammeheuhi, wuwuna hiya tauloinao ta howahowana hiloinaegomiu. Neta Yaubada yadi abatowolo imohediꞌo ta ebeha loina himwauwi tauyababa aidiyai. Eeta howahowana ebe tauloinao amꞌawa abiyedi ta Yaubada yana modiꞌini havena amveꞌaveꞌalo yo amꞌateꞌatehawawali.

Hinage howahowana yada takesi tamohedi, wuwuna hiya Yaubada ivesinuwanedi teina paihowane vehabana. Ami vagavaga tomowa aidiyai imiyamiya amvedumwaludi. Ebe ami vagavaga takesi ainaena amvedumwalu. Ebe ami vagavaga tomowa aidiyai ainaena amvedumwaludi. Eeta yami veꞌahihi maudoidi amꞌabiye mahalava yo tomowa maudoidi amveꞌahihiyedi.

Velau

Ami vagavagao amyemaiha veꞌovidi, ta ebe vagavaga ehebo taꞌi neta velau vehabana amnuwanuwatuwu wuwuna velau nigele howahowana amyemaihadi, ainaena ebe ada geluwo tavelauwedi, loina maudoidi bada tapaihowaidiꞌo, Loina dova havena pwanoli, yo havena yemwalowoi, yo havena aivavali, yo havena tomowa yadi tobwatobwa amnuwanuwaleleyedi, yo hinage loinao tupwadi himiyamiya, na hesi loinaone adi uini teina dova iwalo, ‘Am geluwo uvelauwedi dova owa amvelau’. 10 Ta ebe loina teina umulitaei, Mosese yana loinao maudoidi bada uꞌawa abiyediꞌo, wuwuna ebe yaiya velau atenai imiyamiya, mata nigele ana geluwo iyaꞌabiꞌabiye yababadi.

11 Eeta teina taꞌi howahowana na dova ampaihowa, wuwuna hauga muhamuhana na iꞌovi. Yeisu bada amyemidiyenaꞌo, ainaena havena amꞌenoꞌeno, na hesi amhilahilawa, wuwuna hauga muhamuhana ainai na ada Taulivahi imahalavama. 12 Boniyai nige bweda na iꞌovi ta masele muhamuhana na imahalava. Ainaena na guguyou mumugadi ta paipaihowaidi talaumwauwidi na masele aleha ginaulidi taliꞌwadi 13 Eeta taꞌita avivinigita ta dova tomowa masele ana taumiya. Na havena tapwanopwanoli, na havena tanuma yauyaule, na havena meheganawali, na havena aleha, na havena wahei, na havena alomagigili. 14 Na hesi Bada Yeisu Besinana taliꞌwa na havena baleꞌu mumugana vehabana tanuwanuwatuwu na tamulimulitaedi.

Copyright information for `KUD