Romans 14

Havena tomowa taꞌuluꞌulumiyaedi

Tupwana tomowa yadi yemidi tapitapiyadi, nigele wahiwahiyaladi, ainaena howahowana tatalam na baidadao taveboda ehebo, na havena taꞌawa yagayagala. Tupwadi tomowa hiwalo, ‘Aiꞌai maudoina howahowana taꞌaidi’, na tupwadi yadi yemidi tapitapiyana hiwalo, ‘Lagulagu bunumadi havena taꞌaiꞌaidi’. Howahowana na hibom lagulagu bunumadi adi tauꞌai havena adi geluwo hiꞌuluꞌulumiyaedi, dova hiya bunuma ana tauveꞌahihi havena hinage adi geluwo hiya bunuma adi tauꞌai hiꞌuluꞌulumiyaedi, wuwuna Yaubada bada ivesinuwaediꞌo ebeha natunao, Omiu vedova ta Yaubada yana taupaihowao amloiloinaedi. Wuwuna Yaubada ibom yana taupaihowao ebe iꞌawa namwanamwaedi bo iꞌawa yabayababaeidi na ibom mata iꞌabiye wahiyaladi.

Tupwadi tomowa hinage dova yadi nuwatuwu, ebeha tupwadi ahubena, ahubena mwalaꞌidi, na hesi tupwadi adi geluwo yadi nuwatuwu ebeha ahubena maudoina eheꞌehebonane bada. Ebe ginauli teina dova talobaidi, howahowana na ehebo ehebo tabom, ebe hava tahanapui neta inamwanamwa tamulitaei. Wuwuna ebe yaiya ahubena teya inuwatuwuidi ebeha ahubena mwalaꞌidi, neta ibom yana nuwatuwu ebeha tenem ainaena Bada iveꞌahihiyei. Hinage dova ebe yaiya aiꞌai maudoina iꞌaiꞌaidi, neta ibom yana nuwatuwu ebe ainaena Bada iveꞌahihiyei, eeta aiꞌaidine vehabadi iꞌawa yauwedo Yaubada ainai. Hinage dova ebe yaiya tupwadi aiꞌai aidiyena iveꞌahihi, ibom hinage yana nuwatuwu ta ainaena Bada iveꞌahihiyei mayana velau na iꞌawa yauwedo Yaubada ainai. Na moiha, nigele tabom tayaloiloinauyowegita bwagana mayawahida bo tamwalowoi. Ebe tayawayawahai, neta yada Bada vehabana tayawayawahaine. Na ebe tamwalowoi, neta yada Bada vehabana tamwalomwalowoine. Ainaena yada Bada ibom yawahida maudoina yo yada mwalowoi adi tauloina. Teina ainaena Besinana imwalowoi na itowolouyo, eeta taumwalowoi yo ita mayawahida maudoida alidai iloina.

10 Eeta amnuwatuwu avivini na havena ami geluwo amꞌuluꞌulumiyaedi na amꞌawaꞌawa yababaedi, wuwuna howola mata maudoida Yaubada mehenai tatowolo na ibom iloinaegita, 11 dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava ainai Yaubada iwalo:

‘Moiha, yau miyamiya vateyaigu,
eeta tomowa maudoidi meheguwai hipwagogo,
na alinadi mwalaꞌinaena hiwalo vetuvehaegau na hiwalo, Yau Bada’.
12 Mata ita ehebo ehebo tabom yada mumuga tawalo mahalavaedi Yaubada ainai.

Havena ada geluwo taꞌabiꞌabiye tapiyadi

13 Ainaena tahida havena taꞌawaꞌawa yababaedi, na hesi tabom yada paihowa yo yada mumuga taꞌita avivinidi, ta ebe havena teya ada gelu taꞌabiꞌabiye beꞌu yana veꞌahihi aidiyena. 14 Na moiha, yada Bada Yeisu bada iꞌabiye nuwamaselegauꞌo ta yahanapuiyaꞌo ebeha nigele teya aiꞌai laulaugagayona iyamiyamiya, na hesi ebe teya tomowa inuwatuwui tupwadi aiꞌai laulaugagayodi, laugagayodine ibom bada vehabana ainaena ibiꞌibiꞌi. 15 Na ebe tupwadi tahidao hinuwanuwatuwu ebeha bunuma ginauli laulaugagayodi, na ebe bunuma uꞌaiꞌai mata tomowadine taꞌabiye nuwayababadi ta bada velau amwahana tagabaenaꞌo. Na hesi unuwatuwu avivini neta tomowadine vehabadi Besinana imwalowoi, ainaena havena ginauli veꞌaveꞌahihinane mehediyai uꞌaiꞌai mata dova uꞌabiye tapiyadi. 16 Na aiꞌainane alimwai ebeha namwanamwana, na hesi vali tomowa aidiyai nigele, ta ebe hiꞌitago na uꞌai mata hiꞌawa yabayababaego. 17 Na hesi amnuwatuwu avivini ebeha Yaubada yana Abaloina nigele aiꞌai yo bwahi vehabadi, na hesi mumuga dumwadumwaluna yo nuwadaumwali yo yaliyaya, Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, vehabadi. 18 Ta ebe mumugane teina aidiyena Besinana yana paihowa tapaihowai, mata Yaubada vehabada iyaliyaya, na hinage tomowa hiꞌawa namwanamwaegita.

19 Eeta yada abamasi nuwadaumwali, ta ebe ehebo ehebo taꞌabiye wahiyalauyoigita. 20 Na hesi havena aiꞌai aidiyena Yaubada yana paihowa amꞌabiꞌabiye yababa, wuwuna aiꞌai maudoina namwanamwadi, na ebe tupwadi aiꞌai aidiyena ada geluwo taꞌabiye beꞌudi, aiꞌainane havena hinage taꞌaiꞌaidi. 21 Ainaena teina taꞌi howahowana ginaulidine vehabadi ada geluwone hiveꞌaveꞌahihine, bunuma yo waini, havena taꞌabiꞌabitowoidi, mata dova ta taꞌabiye beꞌudi.

22 Yam yemidi ana miyamiya teina mumugane ainaena nigele tomowa hiyahanahanapui na owa Yaubada ubom alimwai. Hiya nigele adi lautowoi yababana hauganane na ginauli teya hipaihowai na hiꞌawa dumwaluwei hiya tauyaliyaya. 23 Na hinage ebe mayada nuwabwaubwau aiꞌaidine taꞌaidi, neta bada talauhapuliꞌo Yaubada mehenai, wuwuna nigele tayayemidi. Na bada tahanapuiyaꞌo ebeha hava tapaihowaiyaꞌo, na nigele mayada yemidi, neta lauhapuli.

Copyright information for `KUD