Romans 3

Ebe dova, hava ana namwanamwa ita boda teina yehada Yudeya? Na hinage hava ana namwanamwa veꞌiveꞌilala tauda hihapihapidi? Ta moiha, ginauli namwanamwadi bagibagilidi alidai himiyamiya. Na ginauli mugamugaina neta Yaubada yana walo alidai imwauwiyaꞌo.

Na ebe Yudeyaone tupwadi nigele hiyayemidi, neta mata vedova? Mata taunuwatuwu bwaubwau vehabadi na Yaubada yana waloyemidi mata nigele iyayemala moiha, bo? Mata nigele! Bwagana tomowa maudoidi hiꞌoyaꞌoyama na Yaubada mata nigele iyaꞌoyama. Dova Yaubada yana Buki ainai hilele hiwalo,

‘Yam walo aidiyai ebeha tomowa hiꞌawa dumwaluwego.
Lauvetala ainai yam walo hidumwalu ta havena tomowa hiwalo auꞌauhi.’
Hesi ebe yada mumuga yababa Yaubada yana mumuga namwanamwana iꞌabiye mahalava, na hava vehabana mata ilaumehe sabuwegitane. Nuwana mumugana nigele hiꞌabiye dumwalu, bo? (Teina tomowa yadi nuwatuwuwena yaꞌauꞌaubabadane.) Mata nigele. Wuwuna ebe Yaubada nigele yana dumwalu nigele howahowana taumiya baleꞌu ilauvetalaegita. Eeta yada veꞌoyaꞌoyamaena mata Yaubada yana vewasawasa yo yana dumwalu taꞌabiye mahalava, hava vehabana na mata veꞌewa tavai ita tauyababa. Na nuwana amwaꞌamwaha yababadi ta paipaihowaidi aidiyena na mata Yaubada yana namwanamwa taꞌita lobai, bo? Mata nigele. Tomowa tupwadi teina veꞌitane vehabana na hiwalo sebasebaiyegau. Na ana dumwalu hiya mata veꞌewa hivai.

Nigele teya yana mumuga namwanamwana

Ebeha ita Yudeya yada miyamiyane nigele Yudeya yadi miyamiya inamwanamwa gabaei? Nigele! Bada yaveꞌitagitaꞌo ebeha maudoida tauyababa. 10 Dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava iwalo:

‘Nigele teya yana mumuga dumwaluna. Nigele alili.
11 Nigele hinage teya yaiya iyahanapui,
ta nigele teya yaiya Yaubada iyabehabehaei.
12 Eeta, tomowa maudoidi bada hilau hapuliꞌo
ta amwaha yababana ainai himahalavaꞌo.
Nigele teya hinage yana paihowa namwanamwana. Nigele alili.
13 Na awadi hibowa dova magai hoꞌehoꞌena,
ta veꞌoyaꞌoyama memenadiyena himahamahalava.
Hopadiyena yadi walowone dova weso womawomalidi.
14 Na walo yabayababa yo manini hauga maudoina himahamahalava.
15 Na aedi himwayamwayau tomowa adi oiyemwalowoi vehabadi.
16 Na ebe aiteya tupwa ainai hilalau, mata ginauli maudoina hiꞌabiye yababadi yo hivenuwayababadi.
17 Nigele teya nuwadaumwali bo veꞌawa auꞌaugelu aidiyai iyamiyamiya.
18 Yo hinage nigele Yaubada ana meheuhi aidiyai iyamiyamiya.’
19 Na wau tahanapuiyaꞌo Mosese yana loina hava iwalowaloweine neta iwalowalo lawei yaiyadiwo loina alonai adi taumiya aidiyai. Eeta neta ainai na tomowa mata nigele hiyawalo auꞌauhi na Yaubada mata tomowa maudoida ilauvetalaegita. 20 Wuwuna mata nigele yaiya teya iwalo, ‘Yaubada mehenai yau yadumwalu wuwuna yana loina hava iwalowalowei maudoina yamulimulitaei’. Loina yana paihowa tomowa ipaihowaidi ta hiꞌitauyoidi ebeha bada hiyababaꞌo.

Yaubada imwau dumwaluwegita

21 Hesi teina hauga Yaubada tomowa imwauye dumwalugitawa iya baidana bada imiya mahalavaꞌo. Iya nigele yana paihowa loina yana tupwa ainai. Bwagana Mosese yana loina yo tauwalo mahalavao teina mumugane hiwaloꞌauligita. 22 Yaubada tomowa imwau yedumwalugita yada yemidi ainaena Yeisu Besinana ainai. Teina dova Yaubada ipaihowai maudoida Yeisu Besinana ana tauyemidiwo alidai wuwuna nigele teya ana vagavaga. 23 Taumiya baleꞌu maudoida tauyababa, na tamiya wahi Yaubada yana wasawasa ainaena. 24 Na hesi Yaubada yana aiyauya veꞌiꞌilaena maudoida imwau yedumwalugita Yeisu Besinana ainaena ta ihahaloigitane. 25 Na Yaubada Natuna iꞌaiyauyanei ta ꞌwahinanaena ilauvaigita Yaubada ainai baidada taveꞌauꞌaugelu, neta ebe Yeisu tayemidiyei. Teina Yaubada ipaihowai ta ainaena iveꞌitagita ebeha iya taudumwalu, wuwuna mwalona tomowa yadi yababao iꞌitadiꞌwaidi na iꞌalamaꞌiꞌita ana higa Yeisu Besinana ivetamalenama alidai. 26 Eeta teina hauga Yaubada iveꞌitagita ebeha ibom taudumwaluna, ta Yeisu ana tauyemidiwo ita iꞌawa dumwaluwegitai.

27 Eena vedova, howahowana tawalo haehae ginauli teina vehabana? Nigele taꞌi! Wuwuna yada yemidi aꞌava ainaena iꞌawaꞌawa dumwaluwegita, na nigele loina ana awaꞌabi ainaena. 28 Ainaena taꞌita lobai neta tomowa yada yemidiyena Yaubada mata iꞌawa dumwaluwegita, na nigele loina ana awaꞌabi ainaena. 29 Yede Yaubada ita Yudeya tabom yada Yaubada? Nigele, na nigele Yudeya hinage yadi Yaubada. 30 Yaubada ehebo taꞌi. Ainaena na ita Yudeya imwauye dumwalugita yada yemidiyena, na hinage nigele Yudeya yadi yemidiyena imwau yedumwaluwedi. 31 Eeta ebeha teina yemidine vehabana na Mosese yana loina tamwau gabaei, bo? Nigele! Hesi loina ana tupwa ainai tatowolo wahiyala.

Copyright information for `KUD