Romans 4

Abelaham yada abaꞌita

Na hava mata Abelaham vehabana tawalowei? Abelaham iya tubuda mugamugaina, na hava iya yana ita loba? Ebe iya Yaubada imwau dumwaluwei ginauliwone ipaipaihowaidine aidiyena, howahowana vehabadi iwalo haehae, na hesi havena Yaubada mehenai. Wuwuna Buki Veꞌahihi iwalo, ‘Abelaham Yaubada iyemidiyei, ta yana yemidi ainaena Yaubada ivahili ta iya tomowa dumwadumwaluna’.

Towaho ipaihowa neta ana maiha himohemohei, ta nigele hiyawalowei ebeha dova ana aiyauya, na hesi yana alaꞌiꞌiwahi ana maiha. Ainaena ebe yaiya tomowa nigele yana paihowa na hesi Yaubada iyemidiyei neta iya tauyababao inuwanuwahamuidi. Neta tomowane yana yemidi vehabana na Yaubada iꞌawa dumwaluwei. Na mwalona bada Deivida iwaloꞌo haugana tomowa teya Yaubada iꞌawa dumwaluwei nigele yana paihowaena na hesi yana yemidiyena. Eeta yana yaliyaya vehabana iwalo:

‘Hiya tauyaliyaya moiha wuwuna Yaubada yadi yababao maudoidi inuwahamuidi na imwauwahiyediꞌo.
Hiya hinage hiyaliyaya wuwuna Bada yadi yababao mata nigele iyavahilidi.’
Teina yaliyayane Deivida iwawaloweine tomowa hibom taudi hapihapidi veꞌiveꞌilaladi vehabadi, bo? Nigele alili! Hiya hinage nigele taudi veꞌiveꞌilaladi aidiyai. Eeta bada awalowenaꞌo awalo, ‘Abelaham Yaubada iyemidiyei ta yana yemidi vehabana Yaubada ivahili iya tomowa dumwadumwaluna’. 10 Maivihana teina laulaune ivevetuwunine? Howola nigele Abelaham yana veꞌiveꞌilala hiyamwauwi bo bada himwauyaꞌo na ivevetuwunine? Howola nigele Abelaham yana veꞌiveꞌilala hiyamwauwi na teina laulaune ivevetuwunine. 11 Neta haugane nigele veꞌiveꞌilala hiyamwauwi na veꞌiveꞌilalane ebeha iꞌabiye mahalava neta yana yemidi vehabana na Yaubada ivahili iya tomowa dumwadumwaluna. Teina ainona neta yaiyadiwo maꞌadi veꞌiveꞌilalao na hiyemidi ebeha Yaubada imwaumwau yedumwaludi, hiya Abelaham adi mumuga. 12 Hiya mayadi veꞌiveꞌilalao neta Abelaham adi mumuga, na yemidinane ainai himiyamiya na himulimulitaei dova Abelaham yana yemidine mulitai abo veꞌiveꞌilalanane ivavaine.

Yemidiyena Yaubada yana waloyemidi tavai

13 Yaubada Abelaham iwalo yemidiyei ebeha mata mayana huhuwo baleꞌu maudoina hiloina. Na yana waloyemidi neta nigele yana awaꞌabi loina vehabana ainaena, na hesi yemidiyena awadumwalu ilobai Yaubada ainaena. 14 Eeta, ebe Yaubada yana waloyemidi loina ana awaꞌabi ainaena, neta mata yada yemidi nigele ainona, yo hinage Yaubada yana waloyemidi nigele ainona. 15 Wuwuna loina ainaena Yaubada yana modiꞌini ilawelawenama. Na havaidova ainai nigele loina neta ainai nigele loina ana awasewa.

16 Eeta neta waloyemidine ita tauyemidiwo alidai imiyamiya. Teina vehabana na waloyemidine yana wahiyala imiya geyoꞌawa Abelaham tubunao aidiyai neta yana veꞌiꞌila nigele maihana. Ita nigele tauꞌawa abi tayabom alidai na hiya hinage loina nigele hiyabenabenalei na hiyemidi dova Abelaham iyeyemidine. Ainaena Abelaham iya maudoida ada mumuga mugamugaina. 17 Dova Yaubada yana Buki ainai iwalo, ‘Yavesinuwaigoꞌo ta owa baleꞌu maudoina tubudi’. Abelaham Yaubada iyemidiyei. Ibom Yaubada taumwalowoi adi tauꞌabiye towolouyo, na hinage hava nigele iyamiyamiya howahowana iwalo na himahalava.

18 Abelaham iyemidi na inuwatuwuhae. Bwagana nigele teya nuwatuwuhae ana aino iyaꞌita, na hesi dalava maudoida iya ada mumuga. Dova Buki yana walo, ‘Tubumwao adi bagibagili mata dova utui adi bagibagili’. 19 Eeta, Abelaham bada ana bolimai muhamuhana na 100 na hesi yana yemidi nigele iyatapiya haugana inuwatuwui tauna bada imwalowoiꞌo yo hinage mwanena Sela nigele howahowana na heda ilobahi. 20 Na yana yemidi nigele iyalaugabaei eeta Yaubada iwalo yemidiyei ebeha havena inuwanuwatuwu bwaubwau. Na hesi yemidi wahiyala ainaena iꞌoiye mwau ta Yaubada iwalo vetuvehaeyeine. 21 Iya atenai iwahiyala alili, ebeha Yaubada yana waloyemidine howahowana ipaihowai. 22 Neta vehabana ta Abelaham yana yemidi Yaubada iꞌawa dumwaluwei. 23 Walowone ainaena ana awadumwalu ilolobaine nigele iya ibom vehabana hiyalele, 24 ita hinage maudoida vehabada hilele. Ebeha mayada yemidi Yaubada ainai, iya yada Bada Yeisu mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi mata ivahiligita ita tomowa dumwadumwaluda. 25 Na ita yada yababao vehabana Yeisu hiyemwalowoi, na mwalowoiyena Yaubada iꞌabiye towolouyoi, ta ainaena ebeha iꞌabiye dumwalugita Yaubada mehenai.

Copyright information for `KUD