Titus 2

Veꞌita dumwadumwaluna Vehabana

Na owa veꞌita dumwadumwaluna uveꞌitaei. Ta babadao uwalo aidiyai havena hinumanuma yauyaule bwahi wahiwahiyalana ainaena na hiyaliyaliyaya awawauhi, na hesi Yaubada hiyemidiyei moiha, na velau yo alamaꞌiꞌita iꞌoiye mwaudi.

Aiꞌaihale hinage uwalo aidiyai ta hiveꞌahihi na havena tomowa hiꞌawaꞌawa yababaedi, yo havena waini hinumanuma alili, na hesi mumuga namwanamwana hiveꞌita. Eeta waiwaihiu vauvaudi hiꞌita lobai ta mwanediyao yo natudiyao hivelauwedi.

Na mayadi veꞌahihi yo mumuga maselena aidiyena yadi vada hiꞌita avivinidi. Na hinage mwanediyao hivelauwedi na alinadi himulitaedi, yo ebe ainaena Yaubada yana walo tomowa hiveꞌahihiyei, na havena hiꞌawaꞌawa yababaei.

Yam hevahevaliwo uguguyeidi ta mumugadi hiꞌita avivinidi.

Na owa mumugam namwanamwana maudoina ainaena tomowa uveꞌitadi ta hinage hibom himumuga namwanamwa. Na mumuga dumwaluna ainaena uveꞌita, ta yam mumuga yo yam veꞌita adi ita ehebo. Eeta yam veꞌitao havena tomowa hiꞌawaꞌawa oyaꞌoyamaei, na hesi yam walo namwanamwadi aidiyena amꞌalehao uvehinimayadi yadi alomagigili awawa vehabana.

Taupaihowa awawao hinage uwalo aidiyai na yadi tautaubadao yadi loina hiveꞌahihiyedi ta havena hiꞌabiꞌabitauꞌwata. 10 Havena aivavali na hesi mayadi veꞌahihi moiha Yaubada Taulivahigita wasana hiꞌabiye mahalava, yadi paihowa namwanamwana ainaena.

11 Yaubada yana veꞌiꞌila bada imahalavamaꞌo tomowa adi livahi vehabana, 12 Na iveꞌitagita ebeha mumuga awaꞌawawa na nuwatuwu yababadi tataꞌwataꞌwatadaedi, na hesi tamiya mumuga namwanamwadi yo dumwaludi aidiyena. 13 Teina hauga mayada yaliyaya ada Taulivahi Yeisu Besinana tayemidiyei, ibom yada Yaubada wahiwahiyalana na mayana wasawasa, yo yana mahalava vehabana tahaꞌwahaꞌwa. 14 Ibom italamwei vehabada na imwalowoi habi yemaihagita yada yababa maudoidi aidiyena, yo iꞌabiye maselegita na ana boda ainai imwauwigita yo yana paihowa namwanamwadi aidiyena tamulitaedi. 15 Veꞌita teina uveꞌitaei tomowa aidiyai, ta loina dumwadumwaluna aidiyena uguguyeidi na ebe himumuga namwanamwa. Nigele mata yaiya teya iyawalo hinaligo.

Copyright information for `KUD