Titus 3

Mumuga namwanamwana

Nuwadiyai hinage umwauwi neta dalava adi tauloinao yadi loina aidiyai hitalam, yo hiꞌawa abi, yadi paihowa namwanamwa ainaena. Na havena hiwalo yabayababa yo himanimanini tomowa aidiyai na hesi himumuga hegoya mayadi veꞌahihi.

Moiha taꞌi, ita mwalona yauyauleda yo abitauꞌwata wuwuna, yo nuwadawani yo yaliyaya awaꞌawawa adi nuwatuwu aidiyena amwaha namwanamwana talaugabaenaꞌo. Na hinage ita mwalona veꞌaleha yo alomagigili wuwuna, na vali tomowa aidiyai tamumuga yababa, na alidai hinuwayababa na hinage ita aidiyai tanuwayababa. Na mulitai Yaubada iya ada Taulivahi yana velau yo yana atemuyamuya iꞌabiye mahalavaei alidai, na ilivahigita, nigele ebeha taudumwalu vehabadi, na hesi ibom yana atemuyamuyaena yana Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena yada yababao inuwahamuidi, na iꞌabiye maselegita, ta yawahida vauvauna imomohegitane. Na ada Taulivahi Yeisu Besinana ainaena Yaubada Aluꞌaluwa Veꞌahihi ihiwai atedai. Ibom yana veꞌiꞌilaena iꞌawa namwanamwaegita na yawahi vateyai ana nuwatuwu avivini imomohegitane. Walo moiha maudoina ainaena uvaivai adi guguya vehabana, yo ainaena hiya Yaubada ana tauyemidiwo walowone himulitaedi na paihowa namwanamwadi hipaihowaidi. Teina ginauli namwanamwana tomowa adi abahagu.

Taꞌaiꞌaipate awawa loina aidiyai, yo hinage yaso mugamugaidi yehadi vehabadi, teina nigele hihaguhaguigita, ainaena ulaugabaidi.

10 Eeta ebe yaiya manini nuwanuwana mai ehebo nuwana mai bwau na ilaumwauwi, na ebe nigele iyalaumwau, ulaugabaei, 11 wuwuna yana nuwatuwu nigele dumwaludi, neta ibom ihanapuiyaꞌo ta ginaulidine ipaipaihowaidine yababadi.

Walo yana abaꞌovi

12 Howola abo Atemasi na Tikiko yavetamalediwa alimwai, na ebe hilaowa, ulau mwayamwayauma wuwuna gwaugwau ana hauga ta nuwanuwagu dalava Nikopolisi ainai yamiyamiya.

13 Loina ana tauhanapu hiya Senasi yo hinage Apolosa uhaguidi, ta manimaꞌabidi uvetamaledi yadi adau ainai eeta mayadi yaliyaya.

14 Ainaena yadi bodao maudoidi uveꞌitadi na hiꞌawa abi, ta howahowana taumiya vitai hihaguidi, na havena himiyamiya awawauhi.

15 Teinai mayagu bodao yama awayauwedo alimiyai, na ada geluwo, yada Bada ana taumulitao baidamwao ammiyamiya, hiya hinage yama awayauwedo aidiyai.

Yaubada yana veꞌiꞌila maudoimiu alimiyai.

Copyright information for `KUD