1 Thessalonians 4

Gotri okokonandau ichi'ucha sumbu

Nui hiparakambwe le, apa Apukolaka Jisas hi ki mwanji kwambu tiki kunu nu sawendau. Gotri okokona ni ku sirinano sumbu kipe le tinda ete kunu nu mekuro. Wosiwani apa ele sumbu hinga ni ku sirinandau. Woro o sumbu gamwe ga gamwe ga ma ete ku wonda.

Hinde wowani, Apukolaka Jisas ri kwambu ki kunu nu sawero mwanji le tinda norukweni ku hambwasindau. Gotri ri okokona ti ka hinga: Sembe kuhi halaya naha ki ku dasini hima i humwe sawendau sumbu ti ku ratakosini kipe naha kumbwa ete ku da ki. Anahopwendau sumbu ti ku hambwafwa'aini kunjenga kui hima tape tini norukweni ma ku aulindani o sumbu ni kipe ku enependawa kipe tumbwa sa da. Apa hoko pe hima leto Gotri ni hikisasini hima tape wuhi au saini ana'okokonandau hinga ku wosi kei. Apa o sumbu hinga ni ku sirinakoni kui hiparakambwe leni kapwa sumbu ku woni wunu gamboni wui mwa'ambwe ni hili ku ya kei. Apukolaka o sumbu hinga ni wosindau hima leni tinda ete nomo wasa wunu ri hakondau. Imbihumbwa o mwanji hinga ni amwei naha kunu nu saweni nu autangiro. Gotri hima i sembe ni kisi wondau sumbu tini nu wosi ki nunu ri ucha nambwe. Mina. Rini halayanahasini nu da ki nunu ri ucharo. O keke hima fori do mwanji ni gumwa ri siwa, rini hima leni gumwa ri sinda nambwe, mina, o Gotri ni gumwa ri sindau. Do Gotri tombwa Himamwale rihi ti kunu haro.

Ani apa kui hiparakambwe le keke ku wono mwanji fweleni kunu a kai hinga. Hinde wowani, Gotri o sumbu hinga ni tinda kunu ri ondiyakandiyawani kipe naha ku sirinandau. 10 Wosini Masetoniya mapwa ki dau hiparakambwe le keke tinda ete ku wondau. Woro nui hiparakambwe le, mwanji kwambu naha ki kunu nu sawendau: Dele sumbu hinga gamwe ga gamwe ga ma ete ku wondawa sa sukwanda. 11 Sembe wahapi naha ki ku dano sumbu tini ma ete ku wakini ku sirinandani ele mwa'ambwe kuhi hinga tinda kunjenga norukweni ku aulinda. Imbihumbwa kunu nu sawero hinga, kui tapa ki tau ma ku rani ku a a kunjenga ma ku okulanda. 12 O hinga ku wosindawa ele sembe ha nambwe hima lei miyaningisopo ki hi kuhi kipe naha ya sukwakonda. Wondawa mwa'ambwe foti keke ku heifuni hima ba foni hinde o keke ku sili kumbwa.

Apukolaka ri ai tani o ai nunu rasaikonda

13 Woro, nui hiparakambwe le, haro hima ele ni bwelefo kalefo ku nani ku ambwatinambwatino sumbu ti nu diyaha. Foki apa Gotri ni sembe ha nambwe hima kale matimat ki siro himako ai saino sumbu ni wu hikisasini dau hinga kunu okwe o hingambwa sembe nomo tinga ku da ki. 14 Nunu Jisas hasini matimat ki ai sairo tini sembe rini nu haro. O keke ya nu hambwanda, Gotri ri kwambu ki ele sembe hasini haro hima leni Jisas ga ya funda wunu ri ai ri ratakonda. 15 Apukolaka mwanji ni ka hinga kunu nu sawenda: Ichekai Apukolaka ri ai tawa, nunu nu ha nambwe himamwale ga nu dau himako, apa ele sembe hasini haro himako ni nu dikisini nundo mwaseni nu i hinga. 16 Mina. O gisi ki Gotri hapa tinga ri sawewa, ele ensel ni aulindau ensel mwa laka ori ri uchawa, Gotri ri fu ti ya wuichikonda. Wowa Apukolaka hewen ko ti ri hanja'aisini ri sikawa imbihumbwa Jisas ni sembe wu hasini wu haro hima le ya wu ai saikonda. 17 Wowa o gisi kumbwa nunu nu ha nambwe himamwale ga nu dau himako wunu ga funda ete Apukolaka hiki tinga nunu rakausiwa niri tiki ya rini nu heikonda. Wosini rini ga ya nu ete da ete dakonda. 18 Woro kui hiparakambwe leni do mwanji ni ma wunu ku saweni wui sembe tini ma wunu ku okulanda.

Copyright information for `KWJ