Galatians 4

Kurais hi ki nunu ele tau ra himache to apa Gotri che

Ai mwanji foti ka hinga: Ri Che mwe rumbwa yapai seke wange sirinani mwa'ambwe rihi ti ra'aindau. O keke yapai mwa'ambwe hinga tinda ete rihi. Woro kichapwache ri dani ori che tau ra himache hinga. Wosini ele rini enepeni aulindau hima lei tako tokwe ri da dawa ri yapai to ri ondiyasiro gisi tawambwa. Nunu okwe o hingambwa, kichapwache nu dasini do nuwe kipe ele hambwa to kalapus nunu wowani wui tako tokwe nu daro. Wondawani ori gisi tawani Gotri ri Che ni ya ri rumbwe. Wowani humwe foi che hinga rini rawani lo mwanji ti tako tokwe ri daro. O sumbu hinga rini ki sukwaro ti, nunu lo mwanji tako tokwe nu dau hima le keke wungwa nunu ri jisiwa nunu Gotri che hinga nu sira ki.

Woro apa kunu Gotri che naha ku dau. O keke Gotri ri Himamwale kipe ti ri rumbwesiwani tani kui sembe we tiki kwai dasini o uchanda, “Yapai, Yapai!” Woroti keke apa kunu tau ra himache hinga ku da nambwe. Mina. Kunu Gotri che. Woro kunu Gotri che nawa, Gotri ri che le keke ri otokunasindau mwa'ambwe tinda ete ku torokondau.

Pol Galesiya pe sembe ha hima le keke inaka walefo ri hambwandaro

Mwe naha, imbihumbwa kunu Gotri ku hikisasini, nimba gambo gotri lei tako tokwe ku dasini wui kalapus tau hinga ku randaro. Woro apa Gotri ni ku hambwahito. O tombwa mina, ando ka hinga o kunu a sawenda: Gotri tinda kunu ri hambwasindau. Wosiwani bwele keke hoko tokwe ku ai raru raru ini kipe naha kunu okulanda nambwe tikisapu hinga dau ka sumbu tako tokwe ku ai dasiwa wui kalapus tau kunu ha ki ku okokonandau? 10 Kunu Juta hima kupu leto wu hambwa kinani owero gisi le, ai ucha ucha tandau nika le, gisi huwe laka indau sumbu laka le, e, ai tandau asama le, ele sumbu ni ku ai sirinandau. 11 Kunu keke ani hambwafuni ani akindau. Apa foki ka tau hinga kunu ki a randaro ti nimba ini humbu ki.

12 Ai hiparakambwe le, ani kunu keke ani ichakandau ti, kunu ani hingambwa ma ku sira. Hinde wowani, ani kunu hinga a sirahiro. Metengei kapwa sumbuche fori ku ani wosi nambwe. 13 Kunu ku ani hambwasindau. Hima tape ahi ti hahungo ani ki sukwaro keke kui nindo ki a dasini imbihumbwa Gotri mwanji ti metengei naha kunu a sawero. 14 Ka hima tape ahi ki sukwaro sumbu nimba kunu ni simiyaneheiro. Woro o gisi ki ani ni ku diyahani gumwa ku ani si nambwe. Mina. Gotri ensel forini rakarundau hinga, e, Jisas ni rakarundau hinga naha ku ani rakaruro. 15 Woro ka eripe'aripe kuhi ti apa soki dau? Sumbu kipe naha ku ani wosiro tini amwei a sawendau: Ka gisi ki ani keke ku woni miya kuhi ti ku gorini ai miya ki ku owe kinani ku hambwaro sumbu kuhi ti apa soki dau? 16 Apa hinde hinga ku hambwandau? Gotri mwanji mwe naha ti kunu a sawero keke, apa ani kui miho hinga a sirahiro'o?

17 Mwe naha, kale hima le kunu keke tau kwambu miyafo wu randau, woro sembe we wuhi ti kapwa. Wunu wui okokona ti, hi wuhi tumbwa ku rasainda kinani nunu ga ku ino numbo kuhi tini o wu opuchakinda. 18 Hima le keke tau kwambu miyafo randau sumbu oti kipe, woro gambolomboni o sumbu hinga wosino ti mina. Ani kunu ga nu dau gisi tumbwa mina, ani kunu ga nu da nambwe gisi ti okwe o sumbu kipe ti ku ai hanja'ai kei. 19 Ai che le, ani himiyama leto che ra ki amwaka mendindau hinga a mendinda. O amwaka ete a mendi mendiwa Kurais ku toronambusiwa ri sumbu kui sembe tiki talewambwa a himatino. 20 Ani apa kunu ga a dapo kipe. Wopo dele mwanji miyafo kunu a bwandau hinga mina, mwanji ba foki kunu a bwakoro. Hinde wowani, ani kui sumbu ti keke inaka miyafo naha ani hambwandau.

Heka hima pi Sera ki mwanji yepe fo sawero

21 Lo mwanji ti tako tokwe ku da ki okokonandau hima, apa kunu a sawekonda. Kunu lo mwanji to sawero mwanji tini ku mendinda nambwe'e? 22 Gotri chengi ti ka hinga sawero: Epuraham ri che fisi, che fori ri humwe ti tau ra humwe to rawani, fo oti ri humwe minde to raro. 23 Ka tau ra humwe to raro che oti himiyama hurahama i okokona ki rini raro. E, ri humwe minde naha to raro che oti, Gotri to imbihumbwa Epuraham ga fi bwani fi injiro mwanji tini sirinani raro. 24 Doha'a mwanji oti mwanji yepe. Kapi humwe fisi opi Gotri hima ga funda wu bwani wu injiro mwanji fisi ni sawero. Foti Sainai gimba ki siraro ti, ti rano che hinga wunu tinda ete nindumwasari tau ra himache hinga o wu wa'aikonda. Woro Heka ni ka yepeni sawesini da. 25 Heka, Arepiya mapwa laka ki dau gimba fo, Sainai, ni sawero. Woro o gimba ki yepeni do apa dau Jerusalem ni o sawenda. Jerusalem mwe ti tini ga ti chenita lenga wunu nindumwasari tau ra himache hinga wu dau. 26 Woro hewen ko ki dau Jerusalem to lalaunasini dau. Oti nuwai nuhi mwe naha. 27 E, Gotri chengi ti ka hinga sawero:

“Nini che randa nambwe, cherangifarangi ni dau humwe, ma eripe to! Nini che randau amwaka ni mendinda nambwe humwe, takisopo nihi ti ma haunani ata ti au laka ma gi. E, hurache tini humburo humwe oti ti che le miyafo naha. Ele che to hurache ga dau o humwe ti che leni wu dikisindau.”
28 Ai hiparakambwe le, kunu Aisak hinga Gotri che. Hinde wowani Gotri bwani injiro mwanji ki kunu raro. 29 Woro imbihumbwa ka nuwai yapai okokona ki raro che to, Gotri Himamwale ki raro che rini omwemendiro hingambwa o sumbu hinga apa okwe ya ete dau. 30 Woro Gotri mwanji hinde hinga sawero? Ka hinga sawesinda:

“Ka tau ra humwe ga ti che ga ma rani rumbwe'i. Tau ra humwe ti che ori yapai mwa'ambwe ti ri humwe mindo to raro che ga funda ri toro hinga.”
31 O hinga keke, ai hiparakambwe le, nunu tau ra humwe, Heka, ti che mina. Nunu lalaunasini dau humwe, Sera, ti che hinga nu dau.

Copyright information for `KWJ