James 4

Nuwe pe sumbu ni okokonandau hima ri Gotri ni omwemendindau

Bwele mu keke kui nindo ki au anaye sumbu ti, anangiya sumbu ti sukwandau? Kui sembe we ki sukwandau ele kui okokona to au hinga anayeni hoko tokwe sirakowani anaye sumbu, anangiya sumbu sukwandau. O hinga keke'e? Kunu nuwe pe mwa'ambwe ni ku toro kinani tau kwambu ku rani ku simiyandau. O keke hima ni ku yeni sindau. Kunu nuwe pe mwa'ambwe ni funda ku okokonandau. Woroti mwa'ambwe mwe ni ku toronda nambwe. O keke hima ga ku anangiyandani ku anayendau. Kunu mwa'ambwe ku toro kinani Gotri ni ku uchahambwanda nambwe. O keke mwa'ambwe mwe ti ku toronda nambwe. Kunu fwele mwa'ambwe keke Gotri ni ku uchahambwandau. Woro mwa'ambwe mwe ti ku toronda nambwe. Hinde wowani Gotri ni ku uchahambwandau ti kui inaka ti ri miyaningisopo ki chikinda nambwe. Kui inaka ti o mwa'ambwe mwe ni ku torosini kui okokona tini ku sirinani ku rumbwe'i rumbweta kinani ku okokonandau. Kunu anahopwesiwani kapwa sumbu ai wondau hima hinga. E, hima fori nuwe pe sumbu ni ri okokonandau ti nawa rini Gotri ni omwemendindau. Woro ka tini ku hambwanda nambwe'e? Hima fori nuwe pe sumbu ni ri nau hinga ri okokonandawa ori hima Gotri ni miho ri tangindau. Gotri chengi ete sawe: “Doha'a Gotri Himamwale nui sembe we ki ri owesiro ti sembe funda ete Gotri ni nu sirinanda kinani nunu keke woni ri gangambanindau.” Ka Gotri mwanji ku mendini mwanji mu mwe ti ku hikisandau'u?

Woro Gotri nunu keke woni nunu okula kinani ri handau kwambu ti omwesika, Gotri chengi ki ka hinga sawero hinga, “Hima fori rinjenga ri hi numbwa ri rasaindau ti, Gotri gumwa o rini sikonda. Wosini hima fori hi rihi ti ri rakaindau ti, Gotri rini okulani kwambu ti o rini hakonda.” O keke hi kuhi ma ku rakaisini Gotri ni ma ku sirinanda. Wondani Saiten ni gumwa ma ku si. Wowa Saiten sa kunu hanja'aisini sa ri akini i. Wosini ma ku tani Gotri ni ku takai. Wowa rini ga kunu tambwa takaini sa ri ta. Kunu kapwa sumbu wosindau hima le, tapa kuhi ma ku yoko. Kunu sembe fisi ga dau hima le, inaka kapwa kuhi ma ku rani humbwesini kipe tumbwa ku da. Kunu sembe nomo keke ku hambwani ma ku ichaka. Kunu ku hingindau hima le, o sumbu ma ku hanja'aisini ma nimba ku ichaka. Kunu ku eripendau hima le, o sumbu ma ku hanja'aisini nomo ti ma ku ra. 10 Kunu Apukolaka miyaningisopo ki hi kuhi ti ma ku rakai. E, o sumbu hinga ku wosiwa rini ga hi kuhi ti o ri rasaikonda.

Hiparakambwe ni kapwa mwanji bwa kei

11 Ai hiparakambwe le, apa hiparakambwe kuhi leni kapwa mwanji bwa kei. Hinde wowani, hima fori hiparakambwe forini kapwa mwanji bwani ri sumbu ni kiliwa ori hima Gotri lo mwanji ni kapwa mwanji ri bwani ri kilindau. E, Gotri lo mwanji ni mi kilindau nawa mini Gotri lo mwanji ni sirinandau hima hinga mina, mini koti mendini mwanji kilindau hima hinga mi etindau. 12 Gotri rindombwa lo mwanji ti ri owesini koti mendini mwanji kilindau hima hinga ri dau. Rindombwa hima fweleni lindana tokwe ri ratandani hima fweleni hi tokwe ri rawaindau. Woro mini namoto kale biya hima ni mwanji ti mi kilindau?

Mwanji to mwaseni hima hi rasaindau sumbu

13 Kunu hima fwele ka hinga ku sawendau, “Apa'a icheki ko laka foki nu ini asama funda ri nu dani ya tau ni nu rani ya omwesika nu torono.” 14 Woroti kunu a sawendau, ichai sukwano sumbu ti ku hikisandau. Himamwale kuhi ti hinde hinga? Himamwale kuhi ti hiki hinga, hi omongosiwa hiki saini da hinga wokoni metengei ya humbuu. 15 Tambwa ku sawero hinga mina, ka hinga ma ku sawe, “E, Apukolaka okokona nawa nui himamwale ga nu dani do tau ni nu rano'o tau ba foni nu rano.” 16 Woroti kunu mwanji ni ku mwaseni ku bwandani hi kuhi tini ku rasaindau. Hima hi ni rasaindau ele sumbu hinga kapwa. 17 Ka tini ma ku hambwa. E, hima fori sumbu kipe tini ri hambwasini o sumbu ni ri wo nambwe nawa ori hima kapwa sumbu tini ri wondau.

Copyright information for `KWJ