John 9

Miyasa hima ri mwanji

Wosini Jisas ini miyasa hima fori ya ri hei. Ri nuwai rini raro gisi ki miya ete rini sasiro. Wowani Jisas himache le ya rini sili, “Ondiyakandiyandau hima, namoto kapwa sumbu wosiwani ori che miya sasiwani ri nuwai ete rini raro? Ori hima mwe to kapwa sumbu woro'o, ri nuwai yapai to kapwa sumbu woro?”

Wowani Jisas ga mwanji wasa ka hinga ya ri sawe: “Dori hima kapwa sumbu wo nambwe, e, ri nuwai yapai kapwa sumbu wo nambwe. Mina. Do sumbu hinga sukwaro ti, apa Gotri tau ti dori hima ki amwei o sirakonda. Apa lindanasindau, o keke ka ani humbwewani a taro hima ri tau ti ma nu randa. Hundu o ya tanda, wowa hima fori tau hinde apa ra kumbwa. Do nuwe ki a dano gisi ete dawa, ani do nuwe ki lindana hinga.”

O hinga ri bwasini sungwa ti nuwe ki ri yini nuwe ga apenesini goro oti ri toroni ori hima i miya tiki ya ri hindi. Wosini ya rini sawe, “Ma ini Siloam fwanjuwei ki uku ti ma ya.” Siloam hi mwe ti nu jamekowani ka hinga: “Humbwewani iro.” Wowani ri ini o fwa ki uku ti ya ri ya. Wosini kipe ri wosisini ri ai tani ya ri ma'aika'ainda.

Wondawani o ri ko kumbwa funda wu dau hima le, e, imbihumbwa rini heiwani ya mwa'ambwe keke wunu ni uchandaro hima le ya wu sawe, “Dori hima ka litisini ele hima ni ya mwa'ambwe keke uchandaro hima'a?” Wowani fwele sawe, “E, ori hima o to.” Wowani fwele sawe, “Mina. Ka bai hima ori hima hingambwa, woro rini hima ba fo.” Ete wowani ori hima rinjenga ya ri sawe, “O ando sa to.”

10 Wowani ya rini wu sawe, “Hinde wowani miya mihi ti kipe ai mini wosiro?” 11 Ete wowani rini ga mwanji wasa ti ka hinga ya ri sawe: “Jisas hi ete wu uchandau kari hima, rindo nuwengoro ri apenesini ai miya ki ya ri ani hindi. Wosini ya ri ani sawe, ‘Ma ini Siloam fwanjuwei ki uku ti ma ya! Wowani ani ini uku a yawani kipe ani wosisiwani ya a ma'aika'ainda.” 12 Wowani ya rini wu sawe, “Kari hima soki dau?” Ete wowani ya ri sawe, “Ani a hikisandau.”

13 Wowani imbihumbwa miya rini sasiro hima ori ni Farisi hima le tambwa ya rini wu ra'ai. 14 Woro Jisas nuwengoro ri apenesini ori hima i miya ki ri hindiwani ori hima miya ti kipe ai rini wosiro gisi ti himati gisi foki ri wosiro. 15 Wosiwani ya rini wu ai sili, “Miya mihi ti kipe hinde hinga wai mini wosiro?” Wowani ya ai wunu sawe, “Nuwengoro ti ai miya ki ri hindiwani ani ini uku ti a yawani miya ahi ti ani ai riparo.” 16 Ete wowani Farisi hima fwele ya wu sawe, “Gotri kari hima ni humbwewani ta nambwe. Hinde wowani, rini himati gisi ni ri sirina nambwe.” Ete wowani hima fwele sawe, “E, hima fori kapwa sumbu ga dano ti, ka kwambu chele sumbu hinga hinde hinga apa ri wosino?” O hinga wu anambwakoni nerimbe fisi ya wu huwa.

17 Wosini miyasa hima ori ni ya wu ai sawe, “Kari hima miya mihi ti kipe ri wosiro. Wosiwani mini hinde hinga rini mi saweno?” Wowani ya ri sawe, “Rini Gotri mwanji bwarakarandau hima fo.”

18 Wowani ele Juta hima kupu le miya sasiwani ete rini raro ori hima apa kipe ai rini wosiwani ri ma'aika'aindau sumbu ni sembe wu ha ki wu diyaha. Wofunu o miya ai ma'aika'aindau hima, ri nuwai yapai ni ya wu ucha. 19 Ete wowani fi tawani ka hinga ya fini wu sili: “Doha'a ki che'e? Ka ki sawewani nu mendiro miya sasiwani ete raro che kihi doha'a'a? Woro hinde wowani apa ri ai ma'aika'aindau?”

20 Wowani ri nuwai yapai mwanji wasa ya fi sawe, “Si hambwanda, do che o si che, miya sasiwani ete rini raro che sihi. 21 Woro hinde wowani apa ri ai ma'aika'aindau, o sumbu hinga si hikisandau. E, miya kipe rini wosiro hima ri okwe si hikisandau. Kundo ma rini ku silinehei. Hima laka ri saihiro. Mwanji ti rinjenga ori bwakonda.”

22 Ri nuwai yapai o hinga fi sawero ti, Juta hima kupu le keke fi akifuni fi sawero. Hinde wowani, Juta hima kupu le mwanji ti ka hinga wu injiro: E, hima fori Jisas hi tini ete ri sawewa, rini Kurais, wowa apa lotu wo aka wuhi ki rini toro'epikinawa funda ete sirani ri ino. 23 O sumbu hinga keke ri nuwai yapai ka hinga fi sawero, “Si che hima laka sairo. Ma rini ku silinehei.” 24 Wowani imbihumbwa miya sasiro hima ori ni wu ai uchawani ri tawani numbo fisi ya rini wu sawe, “Mini Gotri hi tini ma rasai. Nunu nu hambwanda, kari hima rini kapwa sumbu wondau hima.”

25 Ete wowani rini ga mwanji wasa ka hinga ya ri sawe: “E, ani a hikisandau, rini kapwa sumbu wondau hima po'o, mina. Ani sumbu fonumbwa ani hambwanda. Imbihumbwa miya ani sasiro tito apa ya ani ai ma'aika'ainda.”

26 Wowani ya rini wu sawe, “Bwele sumbu hinga mini wosiro? Miya mihi ti hinde hinga mini ri okulawani riparo?”

27 Ete wowani rini ga mwanji wasa ka hinga ya ri sawe: “Kunu a sawero ti, ai mwanji ku mendi numbwa. Hinde wowani ku ai mendi ki? Kunu okwe ri himache hinga ku sira ki'i?”

28 Wowani kapwa mwanji ki ya rini wu saweholiya, “Mindombwa ri himache. Nunu Moses himache. 29 Nunu nu hambwasinda, Gotri ri mwanji ti Moses ni ri bwaro. Woro kari hima rini so mapwa ki ri taro, nunu rini nu hikisandau.”

30 Wowani ori hima ga mwanji wasa ya wunu ri sawe, “O kui mwanji ba fo naha! Kunu ku hikisandau so mapwa ki ri taro ti, woro rindo miya ahi ti ri riparo! 31 Nunu nu hambwanda, Gotri kapwa sumbu wondau hima lei mwanji ti ri mendinda nambwe. E, hima fori Gotri ni lotu wondani Gotri ri okokona tunumbwa ri sirinandano ti, Gotri ri mwanji mendindau. 32 Imbihumbwa kapwa ki ete ta tani miya sasiwani nuwai ete rini raro hima i miya ti ai ripasiro sumbu ti nu mendinda nambwe. 33 E, Gotri kari hima ni ri humbwewani ri ta nambwe napo, apa sumbu fo hinde ri wosikoro ambwa.”

34 Wowani wunu ga mwanji wasa ya rini wu sawe, “Kapwa sumbu keke o hinga mini rasiwani o ki ete mi dau. Wosini apa nunu ni mi ai ondiyakandiyakondau'u?” O mwanji hinga rini wu bwakoni ya rini wu toro'epikina.

Sembe ha nambwe hima le wunu miyasa hima hinga

35 Jisas ri mendiwani ele hima rini saweni epikinawani ri iro. Woro ori hima ni ri ai heini ya ri sawe, “Mini Hima ri Che dori ni sembe mi haro'o, mina?” 36 Wowani mwanji wasa ya ri sawe, “Apukolaka, namoni mi sawendau? Mi ani sawewa sembe ti rini ani ha.” 37 Ete wowani Jisas ya rini sawe, “O rini mi heihiro. Rini doha'a mwanji mini ga si bwandau.” 38 Wowani ori hima ya sawe, “Apukolaka, mwe naha sembe ani handau.” Ete ri nakoni seke ri ombungweni Jisas ni ya ri lotu wo.

39 Wowani Jisas ya sawe, “Ani hima leni a kili kinani do nuwe ki a sikaro. Woro keke ele miyasa himako kipe wu ai heindawa miya heindau himako ele ai wunu sakonda.” 40 Wowani Farisi hima fwele rini ga takaini daro le ka mwanji hinga wu mendini ya rini wu sawe, “Wo, nunu okwe miyasa'a?” 41 Wowani Jisas ya wunu sawe, “E, miyasa hinga ku dapo, kunu kapwa sumbu nambwe. Woro ete ku sawendau, ‘Miya nuhi ti kipe nu heindau,’ o hinga ku sawendau ti keke kapwa sumbu kunu ki ete dau.”

Copyright information for `KWJ