Revelation of John 16

Gotri sembe enge a ti tapa'angi hatachi fisi bapi ki talesindau

Ete wosiwanumbwa a mendiwani o Gotri aka tipa kipe naha ki tumwa foti au laka uchani ele tapa'angi hatachi fisi ensel leni ka hinga ya sawe, “Kunu ma ku ini o tapa'angi hatachi fisi bapi ki talesindau Gotri sembe enge a ti, nuwe tiki ma ku dawehenawa sa rai.”

Ete wowani mwasero ensel rito ri bapi ti ri owehenawani nuwe tokwe ya rai. Wowani amwaka miyafo andau kapwa okwechenakweche le ka fuku pe kapwa asa ri wupa tini owero hima leki, e, ri mwale hingambwa setaro me tako tini lotu wondaro hima leki ya sukwa.

Ete wosiwani mwasero ensel diya ki dau ensel forito bapi rihi ti ri dawehenawani soluwara tiki ya rai. Wowani soluwara ti haro hima i fi hinga ya sira. Wosiwani o soluwara ki dau inaka chele mwa'ambwe le tinda ete ya wu ha.

Ete wosiwanumbwa kapi ensel fisi diya ki dau ensel forito bapi rihi ti fwa namba laka lenga, e, nuwe ki ki sukwandau fwa lenga ri owehenawani ele fwa hinga tinda hima fi hinga ya sira. Ete wosiwani a mendiwani fwa tini aulindau ensel rito ya ri sawe, “Mini funda halaya naha, imbihumbwa mi daro tini apa ya ete mi da. wosini mindombwa kale sumbu hinga mi wosiro ti, ele kapwa hima lei sumbu wasa tini norukweni kilini mi haro. Hinde wowani, wunu mini ni sembe haro mi himiyama hurahama lenga mi mwanji bwarakarandaro hima lenga wunu ni wu yewani fi wuhi ti dawehenandaro. Woro o keke, dawehenaro fi o tini wu a kinani ai wunu mi haro. O sumbu hinga ti, wui kapwa sumbu wasa ai chikini o wu torohiro.” Wowani ani ai mendiwani tumwa fo o angu'omwe handau tei o ki uchani ya sawe, “Ei, mwe naha, ele kwambu ga dau Gotri Apukolaka. Mindombwa ele hima i sumbu ni mwe mwe naha kumbwa norukweni mi kilindau.”

Ete wosiwanumbwa kale ensel namili diya ki dau ensel foto bapi rihi ti tapwaki nika tenge ki ri dawehenawani, Gotri to rambwasiwani nika oti hima ele ni hi tito wunu undau hinga wunu uni osukwachino kwambu ti ya ri toro. Wosiwani hi omwesika naha to ka nika ki sukwani ele hima ni ya wunu unda. Wondawani ele hima to kale kapwa mwa'ambwe ni rambwasiwani sukwandau Gotri hi tini ya wu saweholiyanda. Wondani kapwa sumbu wuhi ti gumwa wu sisini Gotri hi tini gamweche ri wu rasai nambwe.

10 Ete wosiwanumbwa kale ensel opuri'opuri diya ki dau ensel forito ka fuku pe kapwa asa ri litindau tei tiki bapi rihi ti ya ri dawehena. Wowani sundu ti ka fuku pe kapwa asa ri tako tokwe dau hima ele ki ya sukwa. Wokoni amwaka omwesika naha ti wu mendindau tinga wui tarukwe tini ya wu ai setakutonda. 11 Ete wondawani ele hima amwaka tinga okwe tinga wunu ki sukwaro keke Gotri ni ya wu saweholiya. Woro kapwa sumbu wuhi gumwa wu sisini Gotri ni sembe wu ha nambwe.

12 Ete wosiwanumbwa kale ensel tapa'angi diya ki dau ensel forito bapi rihi ti Yufuretis gara laka ki ya ri owehena. Wowani nika sukwa tokwe dau king apukolaka leto ta kinani o Yufuretis gara laka oti ya gisaha. 13 O hinga wosiwani ani heiwani himamwale kapwa namili guku hinga ya sukwa. Wu sukwaro ti, ka seke chele hopo laka ri takisopo ki, ka fuku pe kapwa asa ri takisopo ki, e, nimba gamboni Gotri mwanji bwarakarandau hima ri takisopo ki sukwaro. 14 Dele himamwale kapwa namili to kwambu chele sumbu ambwe sumbu ambwe wu wosindau. Wundo dele nuwe ki aulindau king apukolaka le tambwa wu ini wunu ratani forukumbwa ya wunu waukonda, wosiwa wu saini ele kwambu ga dau Gotri to ondiyasiro gisi tiki au ti wu anaye kinani.

15 “Ma mendi! Kunu tambwa hiliya hima hinga o a sukwakonda. O keke hima fori ri tukuya nambwe misumbwe ete ri dasini nika'ari rihi ti ete ri injisini ri dau ti, ori hima hinga sa ri eripe'aripe. Hinde wowani, o hinga ri wowa nimba nimba ri ini hima apweli ki huruhumba hinga hinde apa ri hei kumbwa.”

16 Ete wosini kale himamwale kapwa to dele nuwe ki aulindau king apukolaka leni wu ratani ya wunu wau, Hipuru mwanji ki, Amaketon, hinga sawendau michi tiki.

17 Ete wosiwanumbwa kale ensel tapa'angi hatachi funda diya ki dau ensel jipe naha to bapi rihi ti ausuwa tenge ki ya ri dawehena. Wowani Gotri aka tipa kipe naha ki dau Gotri linindau tei ki tumwa foti hapa tinga uchawani hoko tokwe ya sira. Siraro mwanji mwe ti ka hinga ya ri sawe, “Opito, humbuhiro!” 18 Ete wokowani lewaunandau hi le okuni ikowani ata laka hinga fo ya gi. Wokowani niri ti kururumbararakowani minawe laka ti ya di. Ka minawe, omwesika naha ki diro, imbihumbwa do nuwe ki daro himako ka minawe laka hinga fo diwani wu hei nambwe. 19 Ete wowani ko omwesika laka oti nuwe tipa namili ya huwa. Wondawani ele hima wui ko laka le ya lendoni sikanda. O sumbu hinga Bapilon ko omwesika laka ki sukwaro ti, Gotri ele ti sumbu ni tinda ri hambwasini sembe enge a omwesika rihi ni sawendau waini kapu uku tini ri hasiwani ti aro. 20 Wondawani soluwara haweisindau ele ko hinga gainandawani ele gimba laka hinga tinda beheni ya rainda. 21 Ete wondawani aisi hinga siraro mwa laka ti sipetuko gwarituko hinga ya sikanda. Ka sipetuko gwarituko hinga funda funda sikandaro nomo ti kopi beki nomo hinga. Ka mwa laka sikani hima i tape tenge ki yendaro ti, o niri we ki sikandaro. O mwa laka sipetuko gwarituko hinga sikani ele hima ni walambe naha ki wunu yendaro keke Gotri ni kapwa mwanji naha tiki ya wu saweholiyanda.

Copyright information for `KWJ