Revelation of John 19

Himiyama hurahama le Bapilon ko laka walambe iro tini wu eripe'aripero

O sumbu hinga humbusiwani dani ini a mendiwani tumwa foti himiyama hurahama miyafo naha uchandau tumwa hinga hewen ko ki ka hinga uchani ya wu sawe, “Gotri hi tini ma nu rasai! Nui Gotri rindombwa nunu ri ai ri rataro. Rindombwa hi omwesika tinga kwambu tinga rini kumbwa dau. Rini ele hima i sumbu ni ri kilindau ti, rindombwa mwe naha kumbwa kipe naha norukweni ri kilindau! Ka numbo tenge humwe tombwa ele nuwe pe himiyama hurahama leni o ti humwe sawe sumbu kumbwa walambe naha wunu ti wosiro. O keke Gotri kapwa sumbu wasa tini haro. Tindombwa Gotri tau ra hima ele ni ti yeni ti sindaro ti keke Gotri nomo wasa tini haro.”

Wosinumbwa wu ai uchani sawe, “Gotri hi tini ma nu rasai! Hinde wowani, ka ko laka ni turo hiki ti gisi gisi ete rau ete raundano.” Wondawani kale 24 mekupu hima laka lenga kale himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri lenga Gotri linindau tei mu tiki wu opulisini lotu rini wu wosini ka hinga ya wu sawe, “Mwe naha, Gotri hi tunumbwa ma nu rasai!” Ete wondawani Gotri linindau tei ki tumwa foti uchani ka hinga ya sawe, “Kunu hi nambwe hima lenga hi chele hima lenga, kunu Gotri tau ra himache hinga ku dasini rini ni ku akindau ti, hi rihi tunumbwa ma ku rasai!”

Sipisip Che ri humwe hopwewani ahirahi laka woni wu aro

Ete wosiwanumbwa ata foti a mendiwani ele himiyama hurahama wausiro apweli nindo tiki sukwandau ata hinga fo ya ta. Ata mwe ti a mendiwani fwa'au to wulondau hinga, e, niri to kururumbararandau hinga ya ta. Ucharo ata mwe oti ka hinga ya sawe, “Apukolaka nui Gotri hi tini ma nu rasai! Hinde wowani, ele kwambu hinga rini kumbwa dawani King Apukolaka hinga ri aulindau. Apa nunu nu kipehekini ma nu eripe'aripe, wosini hi omwesika naha rini numbwa ma nu ha! Hinde wowani, Sipisip Che ri humwe hopwe kinani sawesiro gisi ti sukwahiro. Wondawani ri hopweno humwe okwe ti otokunahiro. Gotri nika'ari wamwa ako kipe naha lenjilenjinandau foti tini hasiwani ti inji ki ya ti owesinda.” Ka nika'ari wamwa kipe naha, Gotri ri himiyama hurahama le wu wosiro sumbu kipe tini sawero.

Wowani o ensel tombwa ya ani sawe, “Mini ka mwanji chengi tiki ma kai: Kale hima Gotri wunu uchawani wu tani Sipisip Che ri humwe hopwe ahirahi wu andau ti, wunu sa wu eripe'aripe.” Wosini ri bwaro mwanji tipa ya ri ani sawe, “Doha'a mwanji o Gotri to bwaro mwanji mwe naha.” 10 Ete wowani ori ensel seke mu tiki ani opulisini rini ni a lotu wokowani ya ri ani sawe, “Apa o sumbu hinga wosi kei! Ani mini ga ele mi hiparakambwe lenga Gotri tau funda nu randani Jisas hi tini amwei nu sawendau. Woro mini Gotri funda naha numbwa ma lotu wo. Woro ma nu hambwa, Jisas hi tini amwei nu sawendau ti, imbihumbwa Gotri mwanji bwarakarandaro hima leni Gotri Himamwale to wunu rasaiwani wu bwarakarandaro hingambwa, nunu okwe o hingambwa Jisas hi tini amwei nu sawendau.”

Hima fori hosi wamwa tenge ki lininda

11 Ete wosiwanumbwa hewen ko ani heiwani tukwawani hosi wamwa foti ya da. O hosi tenge ki linindau hima hi ti ka: “Ondiya Hima,” wosini “Sumbu Mwe Wonda Hima.” E, ori hima kilino sumbu rihi ti, au anayendau sumbu rihi ti, rini sumbu kipe naha tumbwa ri sirinani o tau ri randau. 12 Miya rihi ti hi tito lilinani okundau hinga, wondani king apukolaka to letindau hati ti mwa rihi ki kau miyafo naha letisindau. Hima tape rihi ki hi rihi ti rini kaisinda. Woro rindombwa o hi ni hambwandau, hima ba fwele hambwanda nambwe. 13 Ri injisindau nika'ari huwe ti, hima fi ki walini rasukwaro. Wosiwani hi ti ka hinga rini wu uchasindau: “Gotri mwanji.” 14 Hewen ko ki dau au anaye hima le hosi wamwa tenge wuhi leki wu litisini rini ni sirinani ya wu inda. Hima tape wuhi le nika'ari wamwa ako kipe naha leni wu injisindau. 15 Gipi huwe au naha foti takisopo we rihi ki dasini hoko tokwe ya sirasinda. Woro o gipi huwe laka ki ele himiyama hurahama ni ya ri yekutokonda. Wondani aini ki wosiro kumbo laka ri torosini ele hima ni ya wunu ri aulikonda. Wondani waini mwe ti humokuto ki ri timbisewa waini uku ya raikonda. Waini uku mwe ti ele kwambu ga dau Gotri ri sembe enge a tini sawero. 16 Nika'ari tenge rihi ki, e, seke rihi ki hi fo kaisindau. Hi mwe ti ka hinga: King apukolaka lei King Apukolaka, apukolaka hima lei Apukolaka.

17 Wosiwani ani heiwani ensel fo nika alase naha ki ya ri eninda. Wosini ele apwe niri tiki kau hangandau leni hapa ga ri uchani ya ri sawe, “Kunu ma tani Gotri otokunaro ahirahi ano michi tiki ku wau. 18 Wosini apa king apukolaka hima omwe le, au anayendau hima le wui apukolaka i hima omwe le, hima kwambu le wui hima omwe le, hosi omwe le, hosi tenge ki linindau hima le wui hima omwe le, e, ele hima wui hima omwe le, lalaunasini dau hima lenga nindumwasari tau randau hima lenga, e, hi nambwe hima lenga hi chele hima lenga, ele wui hima omwe le ku a to.”

19 Wosiwani ani heiwani ka fuku pe kapwa asa ga nuwe ki aulindau king apukolaka lenga, e, ele wui au anaye hima lenga ya wu wausi, hosi tenge ki linindau hima ga ri au anaye himache lenga wu anaye ki. 20 Wosini wu anayendawani fuku pe kapwa asa ga nimba gamboni Gotri mwanji ni bwarakarandaro hima ga toroningini kalapus tiki ya fini rawaru. Ka nimba gamboni Gotri mwanji bwarakarandaro hima ri fuku pe kapwa asa i miyaningisopo ki sumbu kwambu ba fwele miyafo naha ri wosindaro. O sumbu hinga ri wo wo fuku pe kapwa asa i wupa ni tororo hima lenga ri mwale hinga setaro me tako ni lotu wondaro hima lenga wunu ni gambondaro. Fuku pe kapwa asa ga nimba gamboni Gotri mwanji bwarakarandaro hima ga kalapus tiki fini rawarusiwani fi ha nambwe himamwale tinga ete fi dawani fini ai toroni humokuto fo, hi ti, salifa, to okuni sukwandau wa laka we ki ya fini ai rawai. 21 Wosini hosi tenge ki linindaro hima ori fi au anaye himako ni takisopo rihi ki daro gipi huwe laka ti sirani wunu yewani ya wu ha. Ete wosiwani ele apwe hangani sikani hima tape wuhi le andawani sembe wuhi le ya wunu tale.

Copyright information for `KWJ