Revelation of John 20

Saiten kalapus ki 1,000 asama hinga dano

Ete wosiwanumbwa ani ai heiwani ensel fori hewen ko ti ri andosini nuwe tokwe ya ri sika. Ri sikaro ti, kaimbwa naha ambwenda nambwe wa tukwandau ki tinga seni kupu laka fonga ri toro toro ya ri sika. Wosini ka imbihumbwa kapwa daro seke chele hopo laka ri toroni o seni kupu ki 1,000 asama hinga ri da kinani ya rini injisi. Hopo mwe ri, hima lei seke soko tini ete ri yendau, rini Saiten. Wosini ambwenda nambwe wa o ki rini rawaisini rini lokimwosini wupa ri wosi ki mwa'ambwe ya ri gihisi. Wosiwa Saiten apa ele himiyama hurahama ni hinde wunu ai gambolombo kumbwa. Rini o ki 1,000 asama hinga ri dawa ele asama ini sa humbu. Wosiwambwa rini hanja'aiwa gisi faiche naha ki ori ai ichi'uchakonda.

Ete wosiwani ani ai heiwani king apukolaka litindau tei leki hima fwele ya wu lininda. Hima mwe le, Gotri kwambu wunu hasiwani ele hima i sumbu ni wu kilikondau. Wosini ani ai heiwani Jisas hi ni amwei wondani Gotri mwanji tini kwambu tiki wu bwandaro keke kwele tokwe wunu takutoro hima lei himamwale ti ya da. Wunu ka fuku pe kapwa asa ringa ri mwale tinga fini wu lotu woni wui mwakambe ki'i wui tapa ki wupa rihi wu toro nambwe. Woro wundo wu ai saisini Kurais ga 1,000 asama king apukolaka hinga ya wu aulindakonda. E, haro hima ba fwele wunu wu ai sai hinga. Wunu ka 1,000 asama humbuwambwa wu ai saikonda. Do 1,000 asama ni mwaseni ai saindau sumbu ni ‘Metengei Naha Ai Saindau Sumbu’ hinga nu uchandau. Kale metengei naha ai sairo hima le sa wu eripendani kipe naha ki sa wu da. Hinde wowani, gumwa ki wu ai hano sumbu ti wunu ki kwambu nambwe, hinde wunu auli kumbwa. Mina. Wunu Gotri ga Jisas ga fi puris hima hinga wu dasini 1,000 asama Kurais ga king apukolaka hinga wu aulindakonda.

Saiten walambe naha ihiro

Ka 1,000 asama ini humbuwa Saiten kalapus rihi ki ri daro ti, rini andosiwa ya ri sirakonda. Wosini ele nuwe soko opuri'opuri ki dau Gok, Mekok nandau himiyama hurahama le wu wauni au anaye kinani mwanji fwele ya wunu ri gambokonda. Wu waukondau hima mwe le, wunu munguche hapiche hinga. Wosini ele wataki nuwe ki seke'au tapa'au wu ani wu ini Gotri himiyama hurahama au anaye ki wausindau lenga Gotri okokonandau ka ko laka ga ya wu haweikonda. Wondawa hi laka foti hewen ko tiki sikani ya wunu ukonda. 10 Wosini wunu gamboro Saiten ni toroni humokuto fo, hi ti, Salifa, to okuni sukwandau wa laka we ki ya rini rawaikonda. Woro o wa laka kumbwa imbihumbwa fuku pe kapwa asa ga, nimba gamboni Gotri mwanji tini bwarakarandaro hima ringa, o fini rawaisinda. Wosiwa niliki tapwaki amwaka ti ya ete wu mendindakonda.

Mwanji jipe naha bwano gisi

11 Ete wosiwanumbwa ani ai heiwani hima fori king apukolaka litindau tei wamwa naha ki ya ri lininda. Wondawani niri tinga nuwe tinga ri miyaningisopo ki fihiti akini isiwani gamweche ri dawani wu hei nambwe. 12 Wosiwani ani heiwani haro himako, hi chele hima lenga hi nambwe hima lenga, King Apukolaka litindau tei miyaningisopo ki ya wu eninda. Wondawani King Apukolaka tei tiki litiro hima ori to buku fwele ya ri tukwa. Woro buku foti himamwale ga dau buku. Wosini haro hima le wu wosindaro sumbu hinga tinda ete kaisindau ele buku hei hei funda funda ya wunu ri kilinda. 13 Woroti soluwara we tiki haro hima le wu ai saiwani, hasini ambusuwa ko ki daro hima le wu ai saiwani, ori koti mendindau hima ri ele hima wu wosindaro sumbu leni funda funda ya wunu ri kilinda. 14 Wosini hasini ambusuwa ko ki daro hima le ri toroni hi omwesika naha okuni sukwandau wa laka o ki ya wunu ri rawai. Ka hi dau wa laka ki raindau sumbu ti, gumwa ki ai handau sumbu. 15 Woro ka gisi ki ka koti mendindau hima ri hima foi hi ti ka himamwale ga dau buku ki ri hei nambwe ti nawa, o apa rini toroni ka hi laka saindau wa we ki ya rini rawaikonda.

Copyright information for `KWJ