Revelation of John 6

Sipisip Che ri chengi ki dau tapa'angi hatachi funda pilasita leni dungwaro

Wosiwani ani heiwani Sipisip Che ori tapa'angi hatachi fisi pilasita ki findasiro chengi ti ri torosini pilasita funda ri ya ri dungwa. Ete wowani a mendiwani ele himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri wui nindo ki forito mwanji ti niri kundau hinga ri bwani ka hinga ya ri sawe, “Ma ta!” Wosiwani ani ai heiwani hima fori saihape torosini hosi wamwa tenge ki ya ri lininda. Ete wondawani au anayeni dikiro mwalinjangwei fotini ya rini ha. Wosiwani rambu fu tapwekendau hima hinga ri ai eti kinani hosi tenge ki ya ri raru.

Wosiwanumbwa Sipisip Che ori o chengi kumbwa findasiro pilasita fori ri ai dungwasiwani a mendiwani kale himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri foringa ya sawe, “Ma ta!” Wowani hosi naro fitiki naha fori ya sira. Wosiwani o hosi tenge ki litiro hima rini do nuwe kipe himiyama hurahama ele ni ri wosiwa sembe wahapi wuhi ti akini isiwa wunjenga anaye anayeni wu si kinani kwambu ti ya rini ha. Wosini o tau ri ra kinani gipi huwe laka fori ya rini ha.

Ete wosiwanumbwa Sipisip Che ori o chengi kumbwa findasiro pilasita fotinga numbo namili ki ri ai dungwasiwani a mendiwani ele himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri ba foringa wui nindo ki ka hinga ya sawe, “Ma ta!” Wowani ani ai heiwani hosi ke foti ya da. Hima fori o hosi ke tenge litisini kopi sengendau sikeli hinga fori ri tapa ki ya ri torosinda. Wondawani himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri wui nindo ki dau forito bwandau ata gale hinga a mendiwani ka hinga ya ri sawe: “O sikeli mi torosindau ki, hachahungwe funda ki dau witi ti gisi funda riki tau rani torondau ya chiki hinga ki ma senge. Wondani hachahungwe namili ki dau witi hinga fo, hi ti, bali, okwe gisi funda riki tau rani torondau ya chiki hinga ki ma senge. Woro weli ga waini uku ga apa walambe wosi kei.”

Ete wosiwanumbwa Sipisip Che ori o chengi kumbwa findasindau pilasita fotinga numbo opuri'opuri ki ri ai dungwasiwani a mendiwani ele himamwale ga dau mwa'ambwe opuri'opuri jipe naha rito ka hinga ya sawe, “Mini ma ta!” Wowani ani ai heiwani hosi foti ya da, woro hosi mwe ti mamba naha. O hosi tenge ki linindau hima i hi ti, Handau Sumbu, wu uchasiro. Wondawani Heli rini ni ya sirinanda. Findo do nuwe ki dau ele himiyama hurahama ni nerimbe opuri'opuri wunu huwasiwa nerimbe funda rini fi yeni fi sikondau kwambu ti fini hasinda. Findo o kwambu fi torosindau ki, hima fweleni gipi huwe ki wunu yeni sindawa, hima fwele iche ha sumbu ki handawa, hima fwele kapwa siki ki handawa, e, hima fwele do nuwe ki dau kapwa asa leto wunu sewa ya wu hakonda.

Ete wosiwanumbwa Sipisip Che ori o chengi kumbwa findasindau pilasita fotinga dungwasiwani ani heiwani imbihumbwa haro hima fwelei himamwale ti angu'omwe handau humokuto tei yaro tako ki ya wu da. Hima mwe le imbihumbwa Gotri mwanji tini kwambu naha ki torosini wu bwandawani wui miho le wunu yewani haro hima tiya. 10 Woro ele haro hima i himamwale to hapa tinga wu uchani ya wu sawe, “Ele kwambu hinga dau King Apukolaka, mini halaya naha mi dasini sumbu mwe naha tumbwa mi wosindau. Gisi geni hinga isiwa dele nuwe ki dau himiyama hurahama wunu mi kotimwoni fi wasa nuhi wunu mi chikino?” 11 Wowani nika'ari wamwa le funda funda wunu ri hasini ka hinga ya wunu sawe: “Kamindache ma ku himatisiwa pwe, kui miho le tani kunu yero hingambwa kui tau hinga numbwa randau hima lenga kui hiparakambwe lenga wunu yeni siwa Gotri wu ha kinani gendini owesiro nerimbe hinga chikiwambwa o gisi naha ki Gotri fi wasa kuhi o wunu chikikonda.”

12 Wosiwanumbwa Sipisip Che ori o chengi findasiro pilasita foringa numbo tapa'angi hatachi funda ki ya ri ai dungwa. Wowani ani heiwani minawe laka ti do nuwe ki ya di. Ete wokoni tapwaki nika ti hungwe ke tini heindau hinga ke naha ya sira. Wowani nikahako ti hima fi hinga naro naha ya sira. 13 Wondawani isangi le gimba mwe le nipi nambwe ausuwa to sini sumbwe lengimani sikandau hinga do nuwe ki ele hinga ya sikanda. 14 Ete wondawani niri ti chengi tini beni beni indau hinga ini ya humbu. Wondawani kimba le, e, ele ko cheche ele michi ki wu daro ti wunu sikikoni ya wunu ra'ai. 15 Ete wondawani do nuwe ni aulindau king apukolaka le, hi chele hima le, au anayendau hima wui apukolaka le, ya chele hima le, talihapa ga dau hima laka le, nindumwasari tau randau hima le, e, nomo nambwe lalaunasini dau hima le, wunu tinda ete nuwe sopu tiki wu rarundani kimba ki dau humokuto go sopu leki ya wu rarunda. 16 Wosini ele kimba ga humokuto lenga wu uchani ya wu sawe, “King Apukolaka linindau tei ki litindau Gotri nui miyaningisopo nunu heino keke, e, Sipisip Che ri ri sembe enge ti nunu ano ti keke, ma behenguni sikani nunu yekicha. 17 Hinde wowani, ka fi sembe enge fi ani kapwa sumbu wasa nunu fi hano gisi ti apa o sirahito. Woro namoto kwambu tiki etisini ka sumbu sukwano ti dikino?”

Copyright information for `KWJ