1 Kings 11

Anatumi Akali Jeropome Kando Pii Lalu Lao Leya

26 Akali mende kiŋi Solomone mata maiyamo doko banya akali mupwa dupwana mende kingi Jeropome lenge baa akali Nepatena ikinyingi doko baa yuu Sereta lenge yuu Eporaime singi dokona range. Akali banya endangi doko enda waiya kingi Serua lenge. 27 Sinju pii dake wambumi sipuro gapomane pipya pulyuo yanda pyuo leyami pii doko.
Komau kangusi kuki kuki dokona akalisako nyepe. (11:31)


Dokopa Solomone baa yuu Jerusaleme neta pyakaenge dorena ingyuo yuu rapu siyasa yuu kyaso pyambuo ketae nyuo yuu taone dokona kana kame doko elya piya.
28 Dokopa akali parange Jeropome doko baa yulu dupwana mora piso baa yulu poraiyuo piyamo doko Solomoneme kandeya. Kandapala Solomoneme baa akali Manasa Eporaimepana rara dolapona yuu dokona wambu karapusi ingyuo yulu poraiyuo piyaminyi dupwa peparaena baa mupwa ingyuo iso karena, leya. 29 Yuu gii mendepa Jeropome baa Jerusaleme piso peyamo dokopa poropeta akali Ainja yuu Sailo range dokome yuu wambu pali nange mendena baa katasa kando nyiya. 30 Kando nyepala Ainja banya komau enengende wapuya doko roko nyepala minyuo pilyuo kuki kuki pyuo akalisa ipisu lama ingiya. 31 Dopa pipala Jeropome lamaiyuo lao, Kamongo Isaraele wambunya Anatu dokome emba langyuo, Solomonena kiŋi yulu doko nyisa nyepala nambame emba rara akalisa jeroŋo dokona komau kangusi kuki kuki dokona akalisako nyepe, lapya, leya. 32 Isaraele yuu peparaena piso nambana kendemande Dapiti dokona kingi lao dee yuu taone Jerusaleme namba rangena ingyara lao rombo palyiyu dokona kingi lao Solomone baa rara mendaki iki iso karara. 33 Nambame doo pirunu renge doko Solomone baame namba mata joo yuu wakale range anatu lakandeya. Baame mee bange enda anatu kingi Asetate lenge yuu Saitone range doko lakando dee mee bange anatu kingi Kemosa lenge yuu Moape range doko lakando dee mee bange anatu kingi Milokome lenge yuu Amone range doko lakando piya. Dopa pipala namba warombo see nao baa yulu kopetame pyuo dee banya rakange Dapitimi piyamo doko suu pyao nambana lowa pii mawa piipi dupwa minyuo pyuo kara nalyamo. 34 Dopa pipyamopape nambame kiŋi yulu peparae Solomonena kingi rekya lao nyeronde daa. Baa mee lete kararamo yuu gii dusipana nambame baa porainya renge maiyuoko kararo. Doo pirunu doko nambana kendemande Dapiti nambame rombo palyiyunupa nambana mawa piipi lowa piipi dupwa warombo soo pyuo kareya dokona kingi lao piru. 35 Pipala namba Solomonena ikinyingi dokona kiŋi yulu doko nyisa nyepala emba rara akalisa jero. 36 Jeronopape yuu taone Jerusaleme wambu dupwame namba lakandenge namba range rombo palyiyunu dokona nambana kendemande Dapitinya para pyasi dupwana mendeme iso karalu karara lao nambame Solomonena ikinyingi doko rara mendaki reto karena laro. 37 Lapala lao Jeropome nambame emba Isaraele wambunya kiŋi wasaronopa emba yuu muu rapu pinya suu pyarenyili pyuo rapu piri. 38 Embame nambana pii warombo sulu soo soo nambana mana pii minyuo pyuo palyuo karo nambana kendemande akali Dapitimi namba lengenyili pyuo pyuo karapala namba rae mainyi pyambungi doko suu pyao embame piri ramo yuu peparae namba embapa role pyao kararo. 39 Solomonena koo piyamo dokona Dapitinya para pyasi dupwa randa mairu. Mairunupape yuu gii peparaena mairunde daa.

40 Doko Solomoneme Jeropome pyalana piyamopape yuu Isipi kiŋi Sisake kareyamo dokona kyawa lete nyuo pao karala peya. Pao dokona kareyamopa Solomone baa kumuya.

Solomone Kumuyamo Doko

41 Doko yulu lapo opetae Solomone piyamo dupwape banya yulu pyuo minyuo papiyamo dupwape dee banya mona palyuo singinya renge dupwapena peparae Solomonena Arome Pii Buku dokona pyasi palamo. 42 Baa yuu Jerusaleme dokona Isaraele wambu peparaena kiŋi ingyuo ee kana akalisa kisima (40) iso kareya. 43 Baa kumuyamopa Dapitinya yuu taone dokona malu piyami. Dokopa banya ikinyingi Oriapome doko panda nyuo kiŋi kareya.

Copyright information for `KYC