Philemon 1

Namba Pole Koraisa Yesunya namba reke lao karapusi akali karo dokome pepa pyao jilyu. Nambapa namwana yangonge Timoti dokopa emba namwana puu minyingi keyange yulu mendakinya pingi dokona yako letambano.
Copyright information for `KYC