Psalms 51

Koo Dupwa Nyuo Kame Sakana Lao Ateŋa Pingi Doko

Anatu yuu peparae kaeya nao mona reto puu penge dokona embame namba kando sakame kumuo karape.
Embame namba sakame kumulini dokona
nambanakoo dupwa kwuanyi nembakare.
Nambana koo dupwa peparae nyuo wate pipala
elya pyuo nembakare.

Nambame kyai pyuo pingi dupwa angi silyu.
Namba yuu peparae nambana koo dupwa range soo manjo karo.
Nambame emba keta koo pimwaiyuo pipu doko emba iki pimwaipu.
Embame koo lao masipinyi doko peparae pipu.
Dokona embame koo pipi lao lare doko rolae ingyuo lare ingilyamo.
Dee embame namba koo pipi lao randa jere doko rolao laresa pira.
Namba endangimi manjipa nayamo dokopa koo doko namba keta paleya.
Manjo neta nyepeyamo dokopa koo doko namba keta palamoko.

Kinyi angi kapa dokona lenge doko emba rae mailini dokona
nambana kyawa sisinginya embena mona palenge singinya renge palyuo simbwakape.
Nambana koo dupwa nyuo kakondakare dokopa au pyuo keyange ingyuo pisiru.
Nambana koo dupwa wate pyakarenedokopa kamame kyowao lao kopa dopakale ingyuo kararo.
Namba raemaiyuo mona elyape palenge jaa doko kale katana palenale.
Namba pyao inji ranji pinyi nembapinyipape
namba dee kamba rae mairu.
Nambana koo dupwana kanda nao lenge iminjapala
nambana koo wakale wakale peparae kwuanyi nembakare.

10 O Anatu, mona au pisi sinya laowasakare.
Dee imambu enenge emba keta yaki nyii nao yulu pingi doko namba keta jereko.
11 Namba embena arapu dokona pyao neta nemba nao
embena Imambu Poo Pyasi namba keta rekya lao nyuo pii nare.
12 Embame namba pyuo nyiinyi dokona piso mona pyakalyuo pingi renge doko epenge. Doko dee range jepe.
Jepala dokopa namba waa waa karo rape rape lao pingirenge jere.
13 Dokopa enakana koo pingi dupwa nambame embena mawapii dokona lamaiyakaro dokopa
nakama kapu kyuo emba keta lanyuo epenale.

14 Anatu embame namba kyawa minyuo pyuo nyepe.
Dokopa nambame rae maiyuo karo embena yulu rolae dokona lamaiyakao parowale.
15 O Kamongo, pii mora piso nyisape.
Dokopa nambame embena kingi lakandarowale.

16 Emba mena pyao kiso maingi dokona rae mai nange.
Rae maipili nambame kapa jipuli.
Dee mena kiso rendamu pyuo maingi dokona emba rae mai nange kandaleko.
17 O Anatu, nambame mena pyao kiso maingi dokona lao suu pyao nambana imambu inyimungu karenge doko emba keta jilyu.
Doko akali inyimungu koo dupwana kondo karenge doko emba yaki nyii nange kandale.

18 Anatu, embame anjiki pipala yuu kyau Sayone doko nyisape.
Jerusaleme kame doko kamba piri.
19 Enakana angi mupwa pyao mairaminyi dokopa emba rae mairi.
Mena pyao kisomaingi dupwa kandapala rae mairi.
Dee bulamakao kali dupwa embena pyao kiso maingi rate dokona pyao kiso mairamiko.
Copyright information for `KYC