3 John 1

Yoni'a napa tali avo'mo kae'niya gemae

Nagaemo Goti vaya'ale'mo yagai'na ne'apatova vayatama vekamo Yoni'namo lama gelefe'mo nahau nayamopafi'mo nahau'niya Gaiyasigae'mo mani avo'mo nekaove.
Copyright information for `KYG