Psalms 117

Ala kava ne'mo agi'ale'mo alitapa asaga hiyo, huno hu'niya gemae

O alu nofi vaya'mogitapae, hu'na, Ala kava ne'mo agi'ale'mo alitapa asaga hiyo. Muki alu nofi vaya'mogi'e alu nofi vaya'mogi'e'mo agi'ale'mo ali'a asaga hiyo. Na kava hu'nigetaene. Agaemo lusi kava huno hau huno lateteno alino ao ya'mo hu male'niye. Ala kava ne'mo'a lapa maegauve, huno laha pai'niya gemo lama ge'amo'mo muki afina'ae'mo hanege hanege huno afa'a hanegaiye.

Ala kava ne'mo agi'ale'mo alitapa asaga hiyo.

Copyright information for `KYG